Golf Online

Regenerácia a renovácia ihrísk

Každé ihrisko si vyžaduje individuálny prístup v starostlivosti o jeho trávnik, ktorou ho udržiavame v požadovanom kvalitatívnom stave s dobrými hracími podmienkami, či už ide o ihrisko futbalové alebo golfové.

Trávnikové plochy športových ihrísk sa v priebehu svojej existencie opotrebúvajú, podliehajú vplyvom športovej prevádzky, sú zaťažované nielen samotnými hráčmi, či už golfovými alebo futbalovými, ale i technikou napr. pri valcovaní. Nakoľko kvalitný a zdravý trávnik by mal byť prioritou športového ihriska, je na ňom nevyhnutné vykonávať regeneračné zásahy.

Vertikutácia

je regeneračné opatrenie, ktoré slúži na odstránenie plsti, tzv. stariny. Ide o povrchové prečesávanie trávnej mačiny, ktorým zabezpečíme lepší príjem živín a kyslíka. Zlepšujú sa zakoreňovacie a odnožovacie schopnosti trávnika.

Viac o vertikutácii sa dozviete tu.

Radi Vám s ňou poradíme. Kontaktujte nás.

Aerifikácia

predstavuje  mechanické ošetrenie trávnika zasahujúce do mačinovej a hlavne vegetačnej vrstvy s cieľom úpravy fyzikálnych vlastností zhutneného vegetačného substrátu pre zlepšenie jeho vzdušného a vlhkostného režimu, a tým i vytvorenie vhodných podmienok pre regeneráciu mačinovej časti. Aerifikácia znamená dopraviť vzduch do niečoho. Pri trávniku je to jednoduché vytváranie otvorov cez povrch trávnika.

Viac o aerifikácii sa dozviete tu.

Radi Vám s ňou poradíme. Kontaktujte nás.

Dosev

Renovujeme ním trávnik a zvyšujeme jeho hustotu. Cieľom je vylepšenie časti poškodenej mačiny a vylepšenie mačiny poškodenej chorobami a škodcami. Dosevom môžeme meniť taktiež zloženie (zastúpenie jednotlivých druhov) trávnika.

Viac o doseve trávnikov si môžete prečítať tu.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Pieskovanie

Je veľmi účinným regeneračným zásahom najmä na viac zaťažovaných trávnych plochách. Ide o zapracovávanie piesku do pôdneho profilu po aerifikácii (prevzdušnení). Cieľom je zlepšenie fyzikálnych charakteristík povrchovej časti vegetačného substrátu a zlepšenie podmienok pre odnožovanie tráv, príjem vody. Zvyšuje poróznosť pôdy a znižuje možnosť tvorby prázdnych miest v trávniku a následne tvorbu buriny.

Ďalšie informácie o pieskovaní získate tu.

Radi Vám s pieskovaním pomôžeme. Kontaktujte nás.

Aplikácia postrekov

Do procesu starostlivosti o trávnik patrí i ošetrovanie trávnika napadnutého chorobami a škodcami. Najmä pri intenzívnej údržbe trávnikov na futbalových a golfových ihriskách sa nevyhneme postrekovej aplikácii pesticídov, z ktorých sú na ošetrenie trávnikov využívané najmä fungicídne a herbicídne prípravky. Fungicídy sa používajú na zamedzenie vývoja, resp. ničenie hubových ochorení alebo plesní. Herbicídy sú chemické látky zabraňujúce rastu rastlín. Obyčajne slúžia na ničenie burín.

Viac o použití pesticídov sa môžete dočítať tu.

Radi Vám v tejto problematike pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 987) Pridať komentár
 
islamabad escorts
ayesha
20.01.24 10:16

Get 100% Satisfied Escort Service in Islamabad at Discounted Prices
You must work with our agency if you want the most dashing and stunning Islamabad Escorts. Our Islamabad escorts service and ability to match escort profiles to your choices have won us recognition. You are probably satisfying your hidden urges if you are using our services. Giving our girls a love bite increases their quality tenfold islamabad regalia hotel The only company that can offer you real female escorts is Azzy Khan.com This is a result of Azzy Khan.com's ten years of experience offering escort services in Islamabad visit our website:-https://islamabadmodelss.com/

Ziz_jkPi
Ziz_rmPi
19.01.24 13:34

Экологические пакеты для медицинских отходов
медицинский пакет https://paketydlyamedicinskihothodovms.ru/.

how to wre an essay
Adam Miller
15.01.24 16:13

Writing an essay involves several key steps. Begin by thoroughly understanding the essay prompt and identifying the main topic or question. Conduct research to gather relevant information and develop a clear thesis statement that articulates your main argument. Create an outline to organize your thoughts, ensuring a logical flow from introduction to conclusion. In your introduction, provide context and present your thesis, followed by body paragraphs that support your argument with evidence and analysis. Ensure smooth transitions between paragraphs to maintain coherence. Conclude your essay by summarizing key points and reinforcing your thesis. Revise and edit your essay for clarity, conciseness, and coherence, checking for grammar and style consistency. Ask the superior essay writers if required. Consider seeking feedback from peers or instructors to refine your work further. By following these steps, you can produce a well-structured and compelling essay.

Vain_rmsl
Vain_obsl
06.01.24 13:55

Заказать строительные мешки для надежной упаковки
строительные мешки для мусора http://meshki-dlya-stroitelnogo-musora-p.ru/.

Datal_cfmt
Datal_hrmt
04.01.24 20:49

Выбирайте качественные пакеты для мусора
2) Защитите окружающую среду с надежными мешками для мусора
3) Избавьтесь от мусора с легкостью с помощью мешков для мусора
4) Идеальное решение для утилизации мусора - мешки для мусора
5) Не допускайте загрязнение с помощью мешков для мусора
6) Упорядочьте свой дом с с использованием мешков для мусора
7) Поддержите чистоту с надежными мешками для мусора
8) Удобный способ для утилизации мусора - мешки для мусора
9) Необходимое приобретение для любого дома - мешки для мусора
10) Легко сортируйте мусор с помощью различных цветов мешков для мусора
11) Экономьте время и силы с надежными мешками для мусора
12) Поддержите экологию вместе с мешками для мусора
13) Простое решение для уборки двора - мешки для мусора
14) Храните уборочные принадлежности в мешках для мусора
15) Качество и экологичность - главные критерии при выборе мешков для мусора
16) Держите свой дом в чистоте с мешками для мусора
17) Без усилий и забот - утилизируйте мусор с помощью мешков для мусора
18) Интуитивно понятные мешки для мусора упростят вашу жизнь
19) Экономьте место с помощью компактных мешков для мусора
20) Защитите свой дом с качественными мешками для мусора
мусорные пакеты купить цена https://meshki-dlya-musora-v.ru.