Golf Online

Výstavba cvičných plôch a driving range

Golf je z roka na rok obľúbenejším športom aj na Slovensku. Nadšení skúsení hráči, ale i nováčikovia, ktorí z golfom začať ešte len plánujú, majú možnosti, kde hrať, prípadne sa učiť, cvičiť svoju hru. Týchto možností však nie je dostatok, nakoľko záujem o golf neustále narastá, a tak i výstavba cvičných plôch má svoju budúcnosť.

Golfová hra sa v súčasnosti stáva čoraz viac populárnejšou medzi širokou vrstvou obyvateľstva. Obľubujú ju ľudia všetkých vekových kategórií. Vzhľadom na narastajúcu popularitu golfu možno povedať, že golfových ihrísk a cvičných plôch nie je na Slovensku dostatok.

Budovanie cvičných plôch je na Slovensku veľmi perspektívne.

Cvičné plochy sú súčasťou golfového ihriska. Ide o plochy, na ktorých si hráči môžu trénovať svoje údery. Zaraďujeme sem:

Driving range -  plocha určená na tréning dlhých úderov, odpalov, tzv. "cvičná lúka". Slúži na výučbu nových golfistov alebo rozcvičenie, tréning hráčov.

Putting green - "cvičné jamkovisko", trávnatá plocha určená na tréning úderov "patov" (putt – úder hraný obvykle na greene, pri ktorom sa loptička kotúľa po povrchu; finálny úder).

Chipping green - cvičný green s niekoľkými jamkami pre nácvik krátkych prihrávok k jamke,  slúži pre tréning úderov "chip" (krátky nízky približovací úder v blízkosti jamkoviska).

Cvičné greeny môžu byť umelé, ktorých výhodou je menšia náročnosť na údržbu. Finančne náročnejšie sú cvičné greeny konštruované podľa USGA noriem. Tie majú hlavnú konštrukčnú vrstvu v oblasti koreňovej zóny pozostávajúcu z piesku (60 %) a ílu (5 - 20 %). Parametre piesku musia byť dodržané podľa normy USGA. Na Slovensku sú obľúbené v súčasnosti najmä naturálne (prírodné) greeny s pôvodným hlinitým alebo piesočnato-hlinitým podložím, nakoľko sú cenovo nenáročné.

Čo by ste mali vedieť pred výstavbou cvičných golfových plôch.

S projektmi typu cvičných plôch (driving range, chipping green, putting green) máme skúsenosti a sme schopní zrealizovať ich "na kľúč". Dokážeme zrealizovať všetko od plánu až po vybavenie driving range.

Kompletný katalóg Range Servant je k dispozícii tu.

Radi Vám poradíme. Kontaktujte nás.

Naše referencie si môžete pozrieť tu.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 11 15(komentárov: 204) Pridať komentár
 
payalgupata
payalgupata
02.01.24 07:02

Welcome to our Independent escorts in Amritsar organization and out with such incalculable different sorts of pleasant help offers as a rule people genuinely working all the more persistently and many are regardless, telling that the people who are incorporated are the ones who should appreciate out the rich upgraded and trimmings as per the need. As an issue of first significance Independent call girls amritsar organization keeps up significant standard help and it is the clarification a couple of kinds of trimmings are all there who are offering such incalculable different sorts of organizations that many would say that they are the ones who are incredibly brilliant and vigorous as well.

TimothyJep
TimothyJep
02.01.24 05:31

Invited to our blog, where we delve into the fascinating area of software situation and technology. Here, we enquire into the latest trends, breakthroughs, and innovations that are shaping the future of digital landscapes. From cutting-edge programming languages to transformative software applications, we be enough a broad spectrum of topics designed to teach both tech enthusiasts and industry professionals. Throw one's lot in with us as we captain by way of the complexities of software engineering, unravel the secrets of in the money software deployment, and examine the impact of technology on our circadian lives. Whether you're a established developer, a tech-savvy solitary, or artlessly curious back the ever-evolving time of software, our blog is your go-to originator for insightful, friendly, and informative content. Interrupt tuned in the interest regular updates and dive unfathomable into the everyone of software with us!

https://nicechange.shop/
https://4money.site/
https://bazaobmena.site/
https://n1ex.store/
htt[..]

Bangalore Escort
Book My Escort
30.12.23 05:35

You cannot stay away from Book My Escort if you are trying to get the sexual services of the best Bangalore Escort. The agency has a top team of modern and VIP Call girls who can bring you to complete sexual satisfaction. Complete all the formalities right away to enjoy the presence of top escorts on your bed tonight!

Russian escort in Delhi
Ridhhi Kapoor
14.12.23 08:12

You can get a sensuous body massage where she brushes your body with not just hands but also her soft breasts. The hot Russian escorts in Delhi Call Girl will take control of the situation and cast her magical spell on your senses. Get ready to be smothered by her tits and ass as she rides you and brings you to the most wonderful orgasm of your life.