Golf Online

Výstavba cvičných plôch a driving range

Golf je z roka na rok obľúbenejším športom aj na Slovensku. Nadšení skúsení hráči, ale i nováčikovia, ktorí z golfom začať ešte len plánujú, majú možnosti, kde hrať, prípadne sa učiť, cvičiť svoju hru. Týchto možností však nie je dostatok, nakoľko záujem o golf neustále narastá, a tak i výstavba cvičných plôch má svoju budúcnosť.

Golfová hra sa v súčasnosti stáva čoraz viac populárnejšou medzi širokou vrstvou obyvateľstva. Obľubujú ju ľudia všetkých vekových kategórií. Vzhľadom na narastajúcu popularitu golfu možno povedať, že golfových ihrísk a cvičných plôch nie je na Slovensku dostatok.

Budovanie cvičných plôch je na Slovensku veľmi perspektívne.

Cvičné plochy sú súčasťou golfového ihriska. Ide o plochy, na ktorých si hráči môžu trénovať svoje údery. Zaraďujeme sem:

Driving range -  plocha určená na tréning dlhých úderov, odpalov, tzv. "cvičná lúka". Slúži na výučbu nových golfistov alebo rozcvičenie, tréning hráčov.

Putting green - "cvičné jamkovisko", trávnatá plocha určená na tréning úderov "patov" (putt – úder hraný obvykle na greene, pri ktorom sa loptička kotúľa po povrchu; finálny úder).

Chipping green - cvičný green s niekoľkými jamkami pre nácvik krátkych prihrávok k jamke,  slúži pre tréning úderov "chip" (krátky nízky približovací úder v blízkosti jamkoviska).

Cvičné greeny môžu byť umelé, ktorých výhodou je menšia náročnosť na údržbu. Finančne náročnejšie sú cvičné greeny konštruované podľa USGA noriem. Tie majú hlavnú konštrukčnú vrstvu v oblasti koreňovej zóny pozostávajúcu z piesku (60 %) a ílu (5 - 20 %). Parametre piesku musia byť dodržané podľa normy USGA. Na Slovensku sú obľúbené v súčasnosti najmä naturálne (prírodné) greeny s pôvodným hlinitým alebo piesočnato-hlinitým podložím, nakoľko sú cenovo nenáročné.

Čo by ste mali vedieť pred výstavbou cvičných golfových plôch.

S projektmi typu cvičných plôch (driving range, chipping green, putting green) máme skúsenosti a sme schopní zrealizovať ich "na kľúč". Dokážeme zrealizovať všetko od plánu až po vybavenie driving range.

Kompletný katalóg Range Servant je k dispozícii tu.

Radi Vám poradíme. Kontaktujte nás.

Naše referencie si môžete pozrieť tu.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 187) Pridať komentár
 
FEMAL ESCORTS SERVICE
Myra Kapoor
25.05.23 12:44

The person will be able to do different things in the room when she is going to be there. The escort will be able to make you feel good about yourself after having some fun with them in your bedroom when they will leave after spending some time with you. Sexy Russian Escort in Raipur ||
Elite Escorts In Kanpur ||
Independent Raipur Call Girls ||
Kerala Escorts Girls Service ||
Android Adult Games ||
Cheap Rate Call Girls in South Delhi ||
Low Cost Chanakyapuri Escorts Service ||

https://hamariweb.com/islam/download-Surah-Yusuf-h
Adam khaled
23.05.23 19:18

Surah Yusuf is the twelfth chapter in the Quran Kareem. It has 111 verses and is located in the paragraphs 12 through 13. This Surah, which is referred to as "Joseph" in English, is available in its entirety as a downloadable Surah Yusuf in Hindi PDF online and is published by Maktaba Tul Madinah. Readers also have the option of reciting online Surah Yusuf in Hindi PDF format by downloading and saving the files to their respective devices.


https://rashmika.co.in/kota-escorts
kota escort service
19.05.23 11:04

https://rashmika.co.in/kota-escorts
Kota escort Getting sensual body massage from VIP Kota escorts has become one of the hottest trends in the city. It helps to relieve chronic pain and gives you immense sensual pleasure. It is also a good way to relax your body, mind and soul, so that you can enjoy life to the fullest! It will boost your energy levels, improve skin circulation and enhance your overall nutrition. It will also help you relax after a long day, leaving you feeling energetic and refreshed.

https://rashmika.co.in/kota-escorts
kota escort service
19.05.23 11:04

https://rashmika.co.in/kota-escorts
Kota escort Getting sensual body massage from VIP Kota escorts has become one of the hottest trends in the city. It helps to relieve chronic pain and gives you immense sensual pleasure. It is also a good way to relax your body, mind and soul, so that you can enjoy life to the fullest! It will boost your energy levels, improve skin circulation and enhance your overall nutrition. It will also help you relax after a long day, leaving you feeling energetic and refreshed.

Man i think h
taylorgodiva2
19.05.23 07:19

Man i think he'll just lose he's hacks and suffer in the world's most hardest wave dual xD
Minesweeper