Golf Online

Výstavba golfových ihrísk

Výstavba golfového ihriska je veľká výzva nielen pre investora, no predovšetkým pre samotného realizátora takéhoto projektu. Vyžaduje tím skúsených pracovitých ľudí s odbornými znalosťami o samotnej hre golfu, ale i všetkom ostatnom, čo treba pri výstavbe golfového ihriska, či už o architektúre golfového ihriska, zemných prácach, šejpingu, pláne závlah a drenážnom pláne, či výbere osív a hnojív.

Proces výstavby golfového ihriska je finančne i časovo náročný projekt. Výstavba každého jedného ihriska je jedinečným projektom, a preto si vyžaduje individuálny prístup v každom bode výstavby. V tejto oblasti ponúkame komplexné poradenstvo.

Architektúra golfového ihriska

je bezpochyby veľmi dôležitá v celom projekte výstavby golfového ihriska, a preto ju treba zveriť golfovému architektovi. On by mal naprojektovať plán ihriska, ktoré ponúkne hráčom nielen výborné hracie podmienky, ale zároveň bude pre investora prijateľné z hľadiska možnosti navrátenia vložených investícií.

Voľba architekta pre Vaše ihrisko môže byť teda ťažkou úlohou. Radi vám poradíme. Kontaktujte nás.

Pre lepšiu orientáciu vo svete golfovej architektúry prinášame linky na asociácie architektov:

www.eigca.org - European Institute of Golf Coarse Architects (EIGCA)
www.asgca.org - American Society of Golf Course Architects (ASGCA)

Viac o architektúre golfového ihriska sa dozviete tu.

Zemné práce

Sú prvými prácami vykonávanými v samotnej konštrukčnej fáze výstavby golfového ihriska. Patrí sem čistenie pozemku, základné zemné práce, skrývka ornice, výkopové a výplňové práce, presun zeminy, či hrubý šejping. Sú náročné na pracovný čas i samotné náklady.

Radi Vám poskytneme poradenstvo týkajúce sa zemných prác. Kontaktujte nás.

Viac o zemných prácach vykonávaných v procese výstavby golfového ihriska sa dozviete tu.

Šejping

je bezpochyby jednou z najdôležitejších prác vykonávaných vo fáze konštrukcie golfového ihriska. Spočíva vo vytvarovaní jednotlivých prvkov a finálnych kontúr terénu.

Máme bohaté skúsenosti so šejpingom golfových ihrísk. Spolupracovali sme napr. s renomovaným odborníkom - šejperom z Anglicka, Johnom Schmeltzom.

Zabezpečíme pre Vás šejping golfového ihriska. Kontaktujte nás.

Viac o problematike šejpingu golfových ihrísk si môžete prečítať tu.

Drenážny plán, drenáž

Nielen správne navrhnutý drenážny plán, ale i samotná konštrukcia kvalitnej drenáže je kľúčovým bodom pri výstavbe golfového ihriska. Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok.

Túto požiadavku Vám dokážeme zabezpečiť. Kontaktujte nás.

O drenáži golfových ihrísk si môžete viacej prečítať tu.

Plán závlahy, inštalácia závlahového systému

Závlahový systém je pre plochy golfových trávnikov nevyhnutný. Pri tvorbe plánu závlahy musíme brať do úvahy meteorologické podmienky, druh podložia, smer a rýchlosť vetra atď. Správne navrhnutý a nainštalovaný závlahový systém musí zabezpečiť, aby bol trávnik schopný udržať svoj životný cyklus. Každé golfové ihrisko je jedinečné, a tak si i návrh závlahy vyžaduje individuálny prístup, pri ktorom sa samozrejme zohľadňujú požiadavky investora na zavlažovanie jednotlivých trávnych plôch na golfovom ihrisku.

Pri dimenzovaní závlahy musíme prihliadať na objem vyparenej vody z ihriska za jednotku času počas najhorúcejšieho mesiaca (júl, august). Toto množstvo musíme efektívne dodať späť trávniku, pričom musíme mať zásobu/zdroj vody pre prípad dlhodobého sucha. Čerpacia stanica a hydraulické usporiadanie trubiek musí byť schopné dodať do systému také množstvo vody, aby sme ihrisko dokázali zavlažiť počas noci, za 7 - 8 hodín. Vždy sa odporúča montovať filtračnú jednotku, ktorá zbavuje vodu mechanických nečistôt - čím investor šetrí na nákladoch na výmenu zablokovaných postrekovačov. Priemerné 18 jamkové ihrisko spotrebuje cca. 1200 - 1500 m3 vody denne (letné mesiace bez dažďa). Voda v zásobných jazerách, odkiaľ sa nasáva do systému, by mala byť aeróbna, živá, bez rias, k čomu slúžia fontány a podvodné aerátory. Vzhľadom na komplikovanosť závlah (elektroinštalácia, hydraulika, kvalita vody, čerpanie, filtrácia, správne nastavenie systému) je nevyhnutné, aby si investor zvolil skúsenú profesionálnu firmu. Dobre nastavená závlaha nie je okamžitý stav. Jej úplná efektivita sa dosahuje až po 2 - 3 sezónach - no v takom prípade je pre greenkeepera najdôležitejším nástrojom na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Jej optimalizácia je teda absolútne nevyhnutná.

Ak potrebujete navrhnúť a nainštalovať závlahový systém pre Vaše golfové ihrisko, kontaktujte nás. Radi Vám poradíme.

Viac o závlahe si môžete prečítať tu.

Výber trávneho osiva

Trávniky na golfovom ihrisku zakladáme na dlhšie časové obdobie, preto aj tomuto kroku treba venovať náležitú pozornosť, predovšetkým výberu osiva. Na trhu je veľmi veľa druhov trávnych osív a mnohokrát sa je ťažké zorientovať v ponuke.

Orientujeme sa v širokom sortimente trávnych zmesí vhodných aj na zakladanie trávnikov golfových ihrísk. Radi Vám poradíme. Kontaktujte nás.

Podrobnejšie informácie o výbere osiva pre golfové ihrisko získate tu.

Viac o trávnych osivách sa dozviete tu.

Plán hnojenia, výber hnojív

Hnojenie je jedna z významných operácií údržby trávnika, ktorej cieľom je zabezpečiť náhradu výživových látok odčerpávajúcich trávnym porastom počas vegetácie a zabezpečiť výborný zdravotný stav a estetický vzhľad trávnika.

Na trhu je veľké množstvo hnojív.

Radi pre Vaše ihrisko vyberieme a zabezpečíme nielen hnojivá, ktoré budú optimálne pre Vaše ihrisko v jeho konkrétnych podmienkach, ale navrhneme pre Váš trávnik aj plán hnojenia. Kontaktujte nás.

Viac o rôznych druhoch hnojív si môžete prečítať tu.

Naše referencie si môžete pozrieť tu.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 31 35(komentárov: 93) Pridať komentár
 
Cable TV
Cable TV
13.02.23 22:09

Cable TV is the most accurate locator for cable tv & internet service in your area by using your address, just pull the website, allow to locate you and see which cable tv provider covers service in your house, or you can pull cable tv & internet service provider by providing address.

Text Blast
expert texting
13.02.23 22:08

Mass Texting capability, you can achieve more than 99.2% open & read ratio. A quality mass text messaging & Text Blast service with affordable & low pricing just as low as $0.0083 to USA. With this international bulk sms service, you can also enjoy other features like SenderID*, SMS API & SMS Gateway access and much more. Signup now and get 125+ SMS Free.Less

Cosmetic Surgery Clinic
Cosmetic Surgery Clinic
13.02.23 19:20

Plastic surgery is a surgical specialty involving the restoration, reconstruction, or alteration of the human body. It can be divided into two main categories: reconstructive surgery and cosmetic surgery. Reconstructive surgery includes craniofacial surgery, hand surgery, microsurgery, and the treatment of burns. While reconstructive surgery aims to reconstruct a part of the body or improve its functioning, cosmetic (or aesthetic) surgery aims at improving the appearance of it
bbl surgery

prEwspype
prEwspype
13.02.23 10:15

My thoughts prayers are with the family cialis 5 mg best price usa Few people experience any symptoms at 4 DPO

Tigerexch
Tigerexch
11.02.23 12:54

TigerExch - India's Fastest Growing Exchange, brings you the most Secured Platform to Bet on Multiple Sports and Multiple Markets like Cricket, Tennis, Football, 150+ Casinos Games and Many More. Licensed and Regulated by Curacao Authority with company registration number 152377. Tiger Exchange is integrated with Secured Systems for 100% Safety.
IPL Betting Tips