Golf Online

Golf - výstavba

Golf - výstavba
Výstavba golfového ihriska je jeden obrovský projekt náročný nielen na investície, materiál, vybavenie, ale i čas, vedomosti a praktické zručnosti kvalitného personálu. Výsledkom úspešne zvládnutého projektu by malo byť golfové ihrisko, ktoré priláka veľké množstvo hráčov, získa si ich sympatie, no zároveň bude zvládnuteľné z hľadiska nákladov na údržbu.

Proces výstavby golfového ihriska je vždy jedinečným projektom. Lokalita, klimatické podmienky, architektúra a štýl navrhovaného ihriska i mnohé ďalšie faktory majú vplyv na realizáciu projektu a konečný výsledok. Veľmi dôležité je už na začiatku myslieť na budúcu údržbu ihriska, hlavne na jej náklady. Investor by mal dokázať vybudovať ihrisko s kvalitným hracím štandardom pri nákladoch, ktoré by nemali prevyšovať rozpočet na údržbu ihriska

Celý proces od myšlienky začať s výstavbou až po samotné otvorenie golfového ihriska možno rozdeliť na nasledujúce fázy:

  • Obdobie pred výstavbou
  • Konštrukčná fáza (samotná výstavba golfového ihriska)
  • Grow in