Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 2169) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Oruro
zdcymrakbybs
31.10.20 00:08

cheap cialis online canadian pharmacy online pharmacy canada ed canadian pharmacy best canadian online pharmacy reviews
cialis in usa pharmacy tune
best online canadian pharmacies canadian pharmacy without prescription canadian viagra online pharmacy pharma from canada
online pharmacy canada ewya

Robertstece
Robertstece
30.10.20 20:23

when will viagra be generic viagra online for sale otc viagra
the best ed pills viaworldph.com viagra without a doctor prescription usa
how to get viagra viagra for sale goodrx viagra

Williambix
Williambix
30.10.20 14:33

http://forum.dragonlaonnois.com/viewtopic.php?f=4&t=58004&view=unread
http://skyscrapercity.me/memb[..]
[url=http://ww2.exploreauto.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]viagra canada[/url] or [url=http://surveymd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]generic viagra walmart[/url] or [url=http://sakura-holdings.com/home.php?mod=space&uid=48369]viagra cialis[/url] or [url=http://2.zzx996.vip/home.php?mod=space&uid=39209]viagra online usa[/url] or [url=http://raovatsoctrang.com/member.php?u=1650448]viagra without a doctor prescription usa[/url] or [url=http://myallegiancebank.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]canadian online pharmacy viagra[/url] or [url=http://tc.xmwsq.cn/home.php?mod=space&uid=442010]generic for viagra[/url] or [url=http://www.myfule.com/home.php?mod=space&uid=514344]cheap viagra online canadian pharmacy[/url] or [url=http://strangelargecat.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]walmart viagra[/url] or [url=http://www.bw9666.com/space-uid-18691.html]viagra discount[/url] or [url=http://hdvcconnect.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]canadian viagra[/url] or [url=http://diendan.muviet.vn/member.php?51652-vxcebssr]where to buy viagra online[/url] or [url=http://catholicstudybibles.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]best place to buy viagra online[/url] or [url=http://www.aiaasx.com/home.php?mod=space&uid=38928]generic for viagra[/url] or [url=http://forum.muhoangkim.vn/member.php?72093-xloezbqm]how much does viagra cost[/url] or [url=http://koylow.com/home.php?mod=space&uid=43984]viagra prescription online[/url] or [url=http://www.zsaev.com/home.php?mod=space&uid=21533]how much will generic viagra cost[/url] or [url=http://ironmenalbum.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]cvs viagra[/url] or [url=http://www.pcbspeed.com/dis/home.php?mod=space&uid=25746]viagra without a prescription[/url] or [url=http://116.206.94.28/home.php?mod=space&uid=79490]amazon viagra[/url] or [url=http://cydcorinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]generic for viagra[/url] or [url=https://sljlz.cn/home.php?mod=space&uid=118454]roman viagra[/url] or [url=http://lakechelanvineyard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]canadian viagra[/url] or [url=http://www.512bbs.cn/home.php?mod=space&uid=52921]viagra pills[/url] or [url=http://www.bloxpix.com/home.php?mod=space&uid=44631]viagra over the counter[/url] or [url=http://blue11music.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]mail order viagra[/url] or [url=http://coloringpagessheets.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]generic viagra online for sale[/url] or [url=http://vipnoh.com/home.php?mod=space&uid=35195]cheapest generic viagra[/url] or [url=http://tennischannel.cc/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]cheap viagra 100mg[/url] or [url=http://www.maroonreport.com/home.php?mod=space&uid=47458]where to get viagra[/url] or [url=http://jiuhaoyy.com/space-uid-543590.html]viagra walmart[/url] or [url=http://nexuh.net/home.php?mod=space&uid=19020]viagra canada[/url] or [url=http://www.cduran.net/home.php?mod=space&uid=27770]buy generic viagra online[/url] or [url=http://bjmichun.com/home.php?mod=space&uid=41384]100mg viagra[/url] or [url=http://twinscentric.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]viagra price[/url] or [url=http://naturalforums.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]viagra online usa[/url] or [url=http://furnishsolution.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]viagra[/url]

AngelWaw
AngelWaw
29.10.20 18:53

http://skyscrapercity.me/showthread.php?p=1028126&posted=1#post1028126
https://www.cityofrefugefell[..]
[url=http://lingao8.com/home.php?mod=space&uid=224305]no prescription viagra[/url] and [url=http://sjbailing.cn/home.php?mod=space&uid=42439]viagra from india[/url] and [url=http://haibailuo.com/home.php?mod=space&uid=20530]viagra pill[/url] and [url=http://www.bazingashirt.net/home.php?mod=space&uid=16441]viagra prescription[/url] and [url=http://cwtr.xyz/home.php?mod=space&uid=37942]walmart viagra[/url] and [url=http://mahindragt.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]best place to buy generic viagra online[/url] and [url=http://www.512bbs.cn/home.php?mod=space&uid=50168]is there a generic viagra[/url] and [url=http://lupus-america.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]canadian online pharmacy viagra[/url] and [url=http://xuanzhu.tech/home.php?mod=space&uid=54443]when will viagra be generic[/url] and [url=http://sanicraft.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]buy viagra online canada[/url] and [url=http://ringdesigner.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]non prescription viagra[/url] and [url=http://www.ylcto.cn/home.php?mod=space&uid=38285]where to buy viagra[/url] and [url=http://www.sadfit.net/home.php?mod=space&uid=16658]viagra amazon[/url] and [url=http://smartpipet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]cheapest generic viagra[/url] and [url=http://toadranchharvest.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]viagra pill[/url] and [url=http://007gamer.com/space-uid-38569.html]viagra[/url] and [url=http://www.jcrgs.com/home.php?mod=space&uid=37878]how much will generic viagra cost[/url] and [url=http://eandyou.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]where can i buy viagra[/url] and [url=http://kanchin.com/home.php?mod=space&uid=242332]generic for viagra[/url] and [url=http://settingblocks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]otc viagra[/url] and [url=http://opensubtitle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]viagra generic[/url] and [url=http://lovechorus.com/home.php?mod=space&uid=2583198]viagra amazon[/url] and [url=http://latigocap.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]over the counter viagra cvs[/url] and [url=http://missuniversebolivia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]online viagra prescription[/url] and [url=http://goodwillofmetropolitanchicago.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]how much does viagra cost[/url] and [url=http://xxx.dcxw.org/home.php?mod=space&uid=1554117]how to get viagra without a doctor[/url] and [url=http://www.5izcai.com/home.php?mod=space&uid=10690]viagra from canada[/url] and [url=http://xgfree.com/home.php?mod=space&uid=5209]over the counter viagra[/url] and [url=http://faithjoplin.com/home.php?mod=space&uid=34545]viagra cheap[/url] and [url=http://teleresults.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]best place to buy generic viagra online[/url] and [url=http://eylish.com/home.php?mod=space&uid=13211]buy viagra online cheap[/url] and [url=http://www.012803.cn/home.php?mod=space&uid=91178]generic name for viagra[/url] and [url=http://tsavocampsandlodges.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]where can i buy viagra over the counter[/url] and [url=http://tipdigger.com/home.php?mod=space&uid=44845]price of viagra[/url] and [url=http://yq0799.com/home.php?mod=space&uid=4977]when will viagra be generic[/url] and [url=http://wakemewhenitsover.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sild100fast.com]viagra over the counter walmart[/url]

Anthonyker
Anthonyker
28.10.20 19:42

best place to buy viagra online buying viagra online cheapest generic viagra
erection pills viagra online

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next