Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 86 90(komentárov: 3651) Pridať komentár
 
Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:57

http://vhszjv.topsddns.net/kickee-pants-christmas-plaid-2019.php
http://vjbgbg.topsddns.net/christm[..]
Npk Hammer Parts Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Casio Exilim Ex H50 Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
1994 Acura Legend Owners Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Controle Remoto Ar Condicionado Split Lg Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Avocent PM Power Supply User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://supplychainforums.com/viewtopic.php?f=6&t=89233
http://forum.mountainbikebh.com.br/viewtop[..]
Specsintact Manual High School - Question2Answer Q&A
Help finding Manual Relojero Pedro Izquierdo Pdf Merge
EAW LA128z Portable Speaker User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Simpletech Fs U25 160bb Storage Owners Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Lancia Delta Integrale 1993 Workshop Repair Manual PDF - EspoCRM Open Source Community Forum

http://hebxik.vitekivpddns.com/veggie-wax-gourd.php
http://ilhrls.topsddns.net/red-haired-mary-ch[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:56

http://snltod.topsddns.net/knitted-rick-and-morty-christmas-jumper.php
http://uuwvbl.topsddns.net/c[..]
Valtra 6300 Tractor Service Repair Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Harbor Breeze Avian Fan Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Manual Of Conchology V5 - EspoCRM Open Source Community Forum
2005 Kx 85 Service Manual - Question2Answer Q&A
Help finding Yamaha Lx250tury Outboard Service Repair Maintenance Manual Factory

https://www.khbusinesslab.com/forums/topic/lsneusliamltjeixmg/
https://puyapardaz.ir/content/topi[..]
Help finding 2001 Toyota Tacoma Repair Manual Free
The Siemon Company HD5 Switch User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding 3com Wireless Print Server Manual
Help finding Reporting P Values Spss Manual
1965 Mustang Falcon Fairlane Shop Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://lvyjmp.topsddns.net/bikini-wax-durham.php
http://vqovlb.topsddns.net/rush-hair-salon-kensi[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:55

http://yqolcc.topsddns.net/volvo-xc60-winter-wheels-and-tyres.php
http://bykrxj.vitekivpddns.com/do[..]
2004 Pontiac Grand Am Se Owners Manual - Question2Answer Q&A
Gw 800d 1ver Manually - Question2Answer Q&A
Philips Brilliance 220b Manuals - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Tung Lin Dynamo Lighting Set Installation Manual
Powerbook G4 17 Inch Motherboard Manuals - EspoCRM Open Source Community Forum

https://www.municitic.fr/bb1901/viewtopic.php?f=16&t=391466
http://www.laaggeletterdheidnijmegen.[..]
Manual Da Impressora Brother Mfc-j430w - Question2Answer Q&A
Id Digital F 20e Manual Transmission - EspoCRM Open Source Community Forum
Hifionics HFI55.4 Car Amplifier User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Bosch Appliances 4302 Dishwasher User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Pep 1992 Educacion Preescolar Manualidades

http://vtpodm.topsddns.net/yeni-yl-anahtarlk.php
http://hgjcik.vitekivpddns.com/fat-pussy-fucked-[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:54

http://pkdzsg.topsddns.net/slub-knit-cami-romper.php
http://snltod.topsddns.net/shakira-blonde-curl[..]
Solution Manual Financial Accounting Valix 2012 Olympics - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Vivo Tv Manual Controle
Case 95 Xt Operators Manual - Question2Answer Q&A
Manualidades Con Sorbetes Plastikos Atlanta - EspoCRM Open Source Community Forum
Timex 333-095002 Watch User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

https://club103.ch/forums/topic/ehimkloetkogfhemgk/
http://lonelyearth.ru/viewtopic.php?f=2&t=873[..]
Hyundai 2010 Santa Fe Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Kawasaki Fh480v Manual
Okidata Microline 184 Turbo Printer Repair Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Hamilton Beach 63227 Mixer User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Hobbyking Align Trex Se Repair Service Manual User Guides

http://gmjyuw.vitekivpddns.com/lace-body-piercing.php
http://habuvo.myiplist.com/ski-waxing-vise.[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:53

http://snltod.topsddns.net/nigerian-natural-hair-weaving-styles.php
http://ahdylk.topsddns.net/chri[..]
Aduro Sport Bluetooth Headset Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Qlink Xf200 Xp200 Motorcycle Service Repair Manual 2008 2012
Lavarropas Philco Wm-ph13 Manual High School - EspoCRM Open Source Community Forum
Wd8704eja Samsung Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Honda Hrv Volante De Manual Del Taller - EspoCRM Open Source Community Forum

https://tindesigntrangbom.com/raovat/viewtopic.php?f=15&t=145646
https://stockmanshollow.com/boar[..]
Honda CГ­vico Em2 Manual De ReparaciГіn - EspoCRM Open Source Community Forum
Functions Of American English Teacheraposs Manual Communic - EspoCRM Open Source Community Forum
Manual De Vassalli 15000 - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Audi 2000 A6 Owners Manual
Kubota Zd321 Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://phwmmr.vitekivpddns.com/radiance-hair-skin-and-nails.php
http://lsnlrl.topsddns.net/1100-w[..]
ここで、ラフィク