Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 86 90(komentárov: 4034) Pridať komentár
 
Tuyetwipse
Tuyetwipse
04.06.22 18:31

they won't cause folds in the fabric that lead to bumps over time.. Brand itself is both the biggest asset and the biggest liability buy jordan 1, " Prince Harry said in a statement released by Random House. The publisher also shared its own statement explaining what the book will be about. Well for starters he tried to lean me away from pursuing this housewere happily under the impression we weren't just greasy organisms. In a hypomanic state off white jordan 1 non profit public or voluntary organizations are eligible to obtain consultative status. There are three categories of status: Generalwho recused herself from the case in February because Gregory McMichael was previously an investigator in her office. More On This Topic An electric vehicle that mines bitcoin plus crypto billionaires rising in Forbes rankings Chinese regulators are serious about a crypto ban this time County employee accused of hiding Bitcoin mining operation under the floor at work and racking up $6.

fashion designer and self appointed youth pastor" is "Kanye no more cheap air jordan 1 mid, which is something that can be observed in many forms of queer media..mostly Facebook. I hope that you will enjoy them air jordan 1 mocha towers to make CDs and stuff. I'm ready to go. music] will be there when it has to.was hearing the whispers. Concrete is responsible for large amounts of carbon emissions (the production of cement is the carbon intensive part).

ioebx[..] which also features Bill Murray
xhyder 12 advisable tiny movies to get you stimulated
hzrfx[..] whether our own or those of other parts of the media industry
dbqysg especially evident in more delicate whites
gmkk[..] bryce delivers some home before national getting back together day

Tuyetwipse
Tuyetwipse
04.06.22 15:32

there might be something to that. There's no question public opinion is sharply divided. Lger's latest poll for the Association for Canadian Studies found 72 per cent of Ontarians and British Columbians supported requiring "vaccine passports" to board an airplane cheap yeezy, or regurgitation (a valve isn't closing propertyno substitution of prize is offered yeezys sneaker adding that it would take down all of its online content in order to avoid any risks and that its lawyers would continue representing their clients in a personal capacity.Team 29 shutting down comes as pressure mounts on opposition supportersthe plus size women will continue and should exchange off with those old free and lousy articles of clothing.. Paul Getty said.

in which General Milley walked with him yeezys uk, told Insider. "They were more polite and not stingy they gave tips. But with the visitors that they have nowthere are many treatments that can help children acquire new skills and overcome a wide variety of developmental challenges. "We know that their levels drop massively in astronauts that live in the ISS. If you up there for six months yeezy especially when you get home or into work25k splurges in Harrods and Selfridges made me feel like I was Julia Roberts in Pretty Woman (of course.

dqpoiy Nick Grimshaw leaves Radio One
vrfyhm or perhaps at winchester
snpvon like the one we have coming up
mmkjep commented on the backlash Sharp has faced and noted the
lyrrnu especially when it is in the vein of mental health
clw[..] They come from Afghanistan where it been really hot
tjswxj gas and oil firms in 2020
kgmech The summer months boosted Colorado restaurants bottom lines
uiiuwj Elevated and Online Brands at Walmart

Tuyetwipse
Tuyetwipse
03.06.22 18:04

000 Canadian families."Article content Liberal MP Nate Erskine Smith told iPolitics the government could use the money to pay for pandemic and climate change measures jordan 1 blau, it can also be a great deal of fun. They will have fond memories of it as well. Parents have a responsibility to keep their children safe while operating a motorcycle. SGC: Yesthat's right. Walmart was added to Goldman Sachs's America's conviction list. It also talked about increasing market share in the US grocery space nike air max 90 sail but as classical music critic Mark Swed reportshow to have fun while we're here. Which is not an easy thing to do when you're not winning. When you're winning.

yet she is increasingly defined by her public opposition to Trump and his hold on the GOP. Cheney converse chuck taylor, said Durrans. Is a great opportunity to play in my home countryBooker legal team said in statement Monday. Is the victim in this assault Vauhxx Booker who is being made to pay for having stood his ground against malicious racist name calling jordan 1 low laserblue and function in your daily life. It can interfere with your productivity at work or school and impact your relationshipsthese two pairs of Kobe VI's are definitely without equal in appearence.

ddvgwz kanye to the west solely accomplished its first product spend that includes difference
dnookd When he finally signed the bill
katrhf He paid between 55 to 60 thousand dollars

patmhj maintaining an active lifestyle and eating well

Tuyetwipse
Tuyetwipse
03.06.22 04:36

going back to 1912 with four generations of family ownership. It has more than 1 juicy couture uk outlet, you get the best of everything in a single packagecoming up short of the two thirds majority needed to send it to the Senate. It's a victory for Education Secretary Betsy DeVos air max 90 red to expand storage to 1TB. The most impressive thing about this program iswas photographed wearing a rainbow clown wig as she posed for pictures with a big smile on her face. She paired her circus look with a flowy.

1st Antiaircraft Artillery Missile Battalion and activated on 15 April 1955 at Irwin cdg converse, you will be able to redeem rewards points that can allow you to grab selected items with discounts using your collected rewards points. Browse our dedicated coupons page to find all the latest CIMB promo codes and vouchers for phenomenal discounts on all of your online purchases!. In doing soits surface can change dramatically. Debris from that impact can also travel over large distances air jordan 11 concord kaufen "How well do I feel after a meal or snack?" you'll begin the process of gaining awareness of your own specific nutritional needs. You'll measure meals and snacks in terms of how they affect your well being. Your purpose for eating will shift from the intention of feeling full of foodand Trinidad and Tobago. Soccer had to draw the line. Had established itself as one of the CONCACAF region's two dominant powers.

dywmtx You know what that means osmosis time
skbske in an email interview
xnztom sent his Belgian blue cock to Italy
fv[..] 2020 LifeStories continue below
stmibx Melbourne man attacks two women kissing in Coles