Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 91 95(komentárov: 3651) Pridať komentár
 
Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:53

http://aamwvx.topsddns.net/dr-raul-alvarez-winter-haven-fl.php
http://sxukss.vitekivpddns.com/young[..]
Junit Manual - Question2Answer Q&A
Help finding Ricoh Aficio 180 Stinger C1 Service Repair Manual Parts Catalog
Monoprice Camcorders Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Honeywell Aquastat Manual Reset L4006e1109 - Question2Answer Q&A
Trailmaster Mid Xrx Manual - Question2Answer Q&A

http://jasminumilitary.com/viewtopic.php?f=4&t=381075
http://dahuang.gain.tw/viewthread.php?tid=9[..]
Lcpdfr 1 0 Manual Install Win - Question2Answer Q&A
Panasonic Bread Maker Sd-bt2p Manuals - EspoCRM Open Source Community Forum
Hitachi 32ld8700tu Repair Service Manual User Guides - EspoCRM Open Source Community Forum
Seetech Isniper User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Energy Xl S-10 Manual Shifter - EspoCRM Open Source Community Forum

http://rxensw.topsddns.net/body-piercing-bend-oregon.php
http://ihefvm.myiplist.com/yasmin-sewell[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:51

http://fgovbu.topsddns.net/einstein-bros-cinnamon-winter-blend.php
http://ypjceu.topsddns.net/hilto[..]
Volkswagen Navigation Manual - Question2Answer Q&A
Bmw Manual Fuel Door Release - EspoCRM Open Source Community Forum
Remove Audi A4 Manual Shift Knob - EspoCRM Open Source Community Forum
Clarion SRS1626 Speaker User Manual - Question2Answer Q&A
Compressor Bank Manual Of Operations - EspoCRM Open Source Community Forum

http://forumwin.com/viewtopic.php?f=1&t=108372
http://insidious.biz/community/index.php?/topic/12[..]
Sharp Microwave Oven R-958a Manual Transfer - Question2Answer Q&A
Gos-622 Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Zanerian Manual Copper Plate Gothic Font - EspoCRM Open Source Community Forum
Jvc Kd Dv5000 Manual Transfer - EspoCRM Open Source Community Forum
John Deere Tlb 110 Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://hlwbvr.vitekivpddns.com/wax-holders-nyt-crossword.php
http://hpivqd.topsddns.net/dana-welc[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:49

http://mlyjzi.myiplist.com/rare-editions-christmas-dress.php
http://qjafqx.topsddns.net/black-knitt[..]
Linksys Wap54gx Manual - Question2Answer Q&A
High School Chemistry Lab Manual Pearson - EspoCRM Open Source Community Forum
Cara Bikin Kopling Manual Jupi Vega - EspoCRM Open Source Community Forum
Miele Pt 7136 Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Solution Manual For Principle Of Information Security

https://www.w-o-w-jeu-weed.com/forum/showthread.php?tid=31945
https://kaigaikikokusei.com/%e8%b3%[..]
Sony Tv Model Number Kdf-55e2000 Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Standard Wiring Practices Manual Tutorials - Question2Answer Q&A
Suzuki Rm 5manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Manual Dresser 450e Grader - EspoCRM Open Source Community Forum
Mauser Hsc Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://dqkylx.topsddns.net/sheep-knitting-chart.php
http://idgbni.topsddns.net/chicana-pussy-pics[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:48

http://xcpzbr.topsddns.net/2019-ks.php
http://sldmdo.topsddns.net/handheld-waxer.php
http://sldmdo[..]
Rv 6a Flight Manual Bell - Question2Answer Q&A
Manual Mercedes 712c Mac - EspoCRM Open Source Community Forum
Philips MCD288 Home Theater Screen User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Arctic Cat Tigershark Monte Carlo 640 1996 Factory Service Work Shop Manual
Haynes Repair Manual Chinese Scooter - EspoCRM Open Source Community Forum

http://lonelyearth.ru/viewtopic.php?f=2&t=87289
https://bluecarpteam.eoldal.hu/cikkek/forum.html#[..]
Singer Futura Ce 250 Repair Manual - Question2Answer Q&A
Sears 200.71520 Power Supply User Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Indian Motorcycle Manuals - Question2Answer Q&A
Effinity 93 Manual Transfer - EspoCRM Open Source Community Forum
Fox Vanilla 32 Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://pruuug.topsddns.net/nutriol-scalp-and-hair-system.php
http://habuvo.myiplist.com/bdo-chris[..]
ここで、ラフィク

Johnnyaniff
Johnnyaniff
10.12.21 22:47

http://bykrxj.vitekivpddns.com/winter-tree-clipart-png.php
http://dvitry.myiplist.com/happy-new-yea[..]
Ford Explorer Manual 2005 - Question2Answer Q&A
Canon Pixma Mx 992 Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Manual De Instrucciones Baofeng Uv 5r En - EspoCRM Open Source Community Forum
Help finding Gwc Nursing Orientation Manual
Fenner M-drive Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://easterntourism.com.eg/hotels/rixos-alamein-full-board-plus/#comment-56447
https://krugozor[..]
Hawking Hi Gain 24 Series Repair Service Manual User Guides - EspoCRM Open Source Community Forum
Winchester Super X Model 1 Repair Manual - EspoCRM Open Source Community Forum
Honda Element Ex Manual For Sale - Question2Answer Q&A
Service Manual Harman Kardon Pm655 Stereo Integrated Amplifier - Question2Answer Q&A
Adderlink X100 Manual - EspoCRM Open Source Community Forum

http://tzdhpd.vitekivpddns.com/can-you-turn-wax-into-shatter.php
http://fskonj.myiplist.com/drago[..]
ここで、ラフィク