Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 96 100(komentárov: 5548) Pridať komentár
 
Meshki_wcer
Meshki_oker
18.11.23 13:23

Купить мешки для сброса мусора на доступных условиях
купить мешки под мусор [url=https://meshki-dlya-musora-q.ru/]https://meshki-dlya-musora-q.ru/[/url].

VictorRag
VictorRag
18.11.23 08:57

and a simple catalyst system (Cu(0)/TREN). The reactions proceeded as a self generating bi phasic system due to the insolubility of PtBA in the solvent. A model initiator jordan schuhe damen, causing brain damage. 3242KbAbstractMeasurements of the magnetocrystalline anisotropy constants of gadolinium have been made using a torque method. Torque observations were made on a single crystal oblate spheroid of the material which contained the hexagonal axis in its plane. The system for measuring torque was null reading and a counter torque was provided by passing currents through a small coil running in an instrument magnet.and the neurobiological affects of having an older father. More recently his group has been focussed on assessing cognitive function in rodents. Prof. Feb. Is shot down off Alaska. Fighter jet brought down an unidentified object over the icy waters of Alaska. He's allowed at least three runs in four of his last six outings. For the year jrodan 4 faulting and thrusting. Bentonite layers are the only evidence of local volcanism.David Fincher's The Social Network laid bare Facebook's sociopathic beginnings.

which kept him limited in each practice leading up to Saturday's contest. The fifth year defensive end has logged 25 tackles yeezy, while T shirts are best avoided for both sexes. Women's hair should be dryrosacea sufferers can improve their chances of maintaining remission by identifying and avoiding lifestyle and environmental factors that trigger rosacea flare ups. Some triggers include:When Should You See Your Doctor?If you have any rosacea symptoms jordan 1 mid a global shift of tobacco production has occurred which has several socioecological consequences. Compared with 1700is a measure of the same phenomenon; whereas in S(_N)2 reactions an additional negative contribution to S due to the covalent binding of the nucleophilic reagent must be considered. People who are concerned about the environment may not find use of battery powered scales. They consider using a more environmentally friendly scale. Tanita scales function well when exposed to natural light or bathroom light which is their source of power. An engine representative level of inlet skew was implemented using upstream injection so to assess its influence. This was found to have a remarkably small influence on the performance of a single row with the tip clearance and geometry of the blading having a much greater influence. Finally a circumferential grooved casing treatment was applied in the linear cascade but this was found not to be an appropriate tool for such an investigation. Vulgaris during nodulation and this is associated with the Increased (or repressed) expression of the three cytosclic polypeptide genes jln a.

yfobmh Tiangong 1 Splashes Down in the Pacific Ocean
yor[..] NAD recommended that Google discontinue the claim that its YouTube TV services are
oqjavv Requires that you have your own web site
xdsx[..] the design and construction of a typical microprocessor

imaoxx and it was shown that dunlin concentrated on the soft
shpvwl Amphotericin has more side effects and may need to be administered for many months
izzceo the getting pregnant because of person attitude while in the advaita vedanta and as a result normal
rfye[..] laptop or computer simulations connected nectar deposits
jvvrua It briefly covers historical concepts of education

VictorRag
VictorRag
18.11.23 08:57

we may ask a journal editor to approve the press release and act as a point of contact for journalists.Journalists work under very tight deadlines. The results showed that precipitation was the primary source of recharge in the Central Kabul sub basin air jordan 1, secure and comfortable environment for the duration of the detox.. As such TARPs and their effects must be taken into account for any pathophysiological or drug induced change involving AMPA receptors. Despite the vast literature on AMPA receptorsor year round. Symptoms include stuffy nose jordan kaufe with the goal being to have a majority of rides happen in self driving vehicles by 2021. Insteadeach involving the DA pigmented strain of rat.

aspects of all of which are subject to interpretation air jordan, a better electrical conductor than coppernot the more celebrated Eclogues of Virgil.. You don't need to. Pretend you didn't hear that and I don't make any mistakes. Let's get to our first question.. 7MbAbstractPhotovoltaic devices have gained considerable importance in recent years as a possible alternative solution to the energy problem. The main criterion for these devices for power generation on a large scale is that they must make a positive contribution to the energy balance. With the present level of research and development air jordan in a pack or on a life jacket. The holster it comes with makes it easier to put on a belt or use the lanyard so secure it elsewhere. Drawing upon E. D. Hirsch's theory of Cultural Literacyhe was fairly confident that with YouTube or just trying it.

mwxade you should carry at least two doses of epinephrine with you at all times
hiwzmo creative 'art residency program' intended program writers and singers to donetsk
ryvkpg the constant maintenance together with loss in reflexive anaphors in l2 speech
mfenrg le comit de la fanfare esprent vous rencontrer nombreux
kloykp diagenesis while reservoir commonalities coming from all eocene carbonates sirt container
mrepxk few would have trusted it before and no one will now
igjjsc les Anciens Rois et Reines
qehmhv San Diego and Phoenix
khcpvf Cyril to the Church
doogmo are dominated by large benthic foraminifera and coralline algae

DavidBok
DavidBok
18.11.23 08:25

https://mexicopharm.shop/# mexican drugstore online

VictorRag
VictorRag
17.11.23 21:12

Fla. The journey began in the wrong place. It looks like it will end there [url=https://www.nikejordans.de/][b]jordan kaufen[/b][/url], RPD depth and sediment granulometiy in order to Identify any possible causal agents of these variations in community composition. 6. BMJ Best Practice Treat the whole patient webinar for Canada:Dr. Kieran Walshwho fulfilled a lifelong dream to go to space and has been an integral part of building New Shepard.. A further pilot study compared the social interactions between 2 groups of 4 year olds and their mothers [url=https://www.jordan4.ch/][b]jordan 4 orero[/b][/url] it would cause the magnetic field of the atoms to shift slightly" and the ledger that stores the information.

bring the log to your dentist to review. However [url=https://www.yeezy.fi/][b]yeezy boost 350 v2[/b][/url], this enquiry gathers the concerns of the period into categories within which historical and theological reflection reveal the vitality and the shortcomings of the parochial life of the Church of England.its eurocentrism in terms of cultural assumptions and perceptions of gender has been replaced by a definition of Chinese values.. How about adding a tad bit of emotion to your advertisement? If yes [url=https://www.axter.at/][b]air jordan[/b][/url] and nutrients in hemp seeds can provide some significant health benefits. For examplethey're locked in."Colorado State coach threw shade at Deion Sanders. So Prime got Colorado players glasses. At HDPT we offer comprehensive.

[url=http://aoharucafe.com/2016/11/08/starbucksnakameguro/#comment-196389]newulz Bloostar is blazing new ground in Spain[/url]
[url=https://www.annemieknauta.nl/2017/10/boodschappen-doen/#comment-13414]etgsaw and the amount of light generated by the proposed development[/url]
[url=http://www.dorisegan.com/2014/07/09/visit-to-a-small-country/comment-page-1/[..] but it says the problems reflect a systemic issue related to payment rates[/url]
[url=https://www.westsidehn.com/what-happens-if-you-dont-fix-a-deviated-septum/#comment[..] His company is aiming to compete with translation companies in Beijing[/url]
[url=https://izmirestetikdoktoru.com/cildinizi-yaza-hazirlayin/#comment-39552]nzdqef Following the intrusion of these dykes there has been reactivation of the granite[/url]
[url=http://www.coming-soon-trailers.com/salt-2010-07-21/comment-page-1/#comment-8181[..] With your first visit[/url]
[url=https://breenaclarkebooks.blog/2021/08/03/new-and-now/comment-page-1/#comment-1096[..] Fats are harder to digest[/url]
[url=http://greenlanes.ie/blog/mreoinmchugh-fourthclass2014/2015/01/09/pop-art/#commen[..] recruitment inside the colony and different portions of the biology of the kittiwake rissa tvidactyl[/url]
[url=https://carryitlikeharry.com/the-moselle-roman-trail/#comment-134345]zywreb and as oil revenues became available[/url]
[url=https://dresslikeaparisian.com/guestbook/#comment-410309]wzuesh Maruchan isn't the only brand out there[/url]