Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 11 15(komentárov: 6973) Pridať komentár
 
Charlestetauch
Charlestetauch
15.07.24 09:55

Qkty Bacteria beware
Donald Glover didn t think Atlanta would make it past the first season when it premiered in 2016, let alone be gearing up to unveil its fourth and final season six years later. But the actor has found his happiness and a bit of existentialism in the series, and he s ready to go out on a high note. Glover revealed the Season four trailer on Tuesday, ahead of the season premiere on September 15. The theme for the last season that we ended up landi [url=https://www.nike-dunk.it]dunk pand[/url] ng on was, Have more fun. Like, life is short, let s have more fun. You can do literally whatever you want with the [url=https://www.dunks.fr]dunk nike store[/url] time you have here, Glover shared in a rare public appearance during a press conference for the Television Critics Association virtual press tour. We talked a lot about that in Season four. People can do whatever they want. You just have to find your own happiness, and that s a process. Not to make it sound like therapy. The final trailer catches up with [url=https://www.dunks.fr]nike dunk high[/url] the entire Atlanta crew. An utterly confused LaKeith Stanfield s Zreg Ending war, conflict is the work of Belfer s WPF Fellows:
You're high. Or, maybe, you're not high, but you want to be. Maybe you're a cancer patient, or a stressed-out elementary school teacher, or maybe you're on your couch watching Broadchurch& xA0;on a borrowed AmazonPrime account and you'll be damned if you're going to get up and& xA0;leave the house. Enter Potbox& xA0;& x2013; the new weed subscription service that will bring primo medical marijuana straight to your door once a month, because this is the goddamn land of opportunity.As of right now, Potbox is only available to people in San Francisco and, soon, L [url=https://www.adidas-samba-adidas.es]adidas samba adidas[/url] os Angeles. For a monthly fee of $150, subscribers get a box each month containing a quarter-ounce of weed split between two differen [url=https://www.adidascampus.com.de]adidas campus[/url] t strains , plus two perfectly-rolled joints that [url=https://www.campusadidas.it]adidas campus beige[/url] will presumably be smoked immediately upon delivery. The presentation of the weed & x2013; long an under-appreciated element of the illicit delivery market & x2013; looks pretty cool.Riding the du

https://yadongcam.net/yd0_korea
한국야동
15.07.24 07:53

Hi, great service, I really saw the traffic on my website, not conversions yet, I am sure this was quality traffic, anyway, I will come back again. 한국야동

https://yadongbest.org
야동
15.07.24 07:37

This blog website is pretty cool! How was it made ! 야동

AntonioSouch
AntonioSouch
15.07.24 05:28

spoke with their associates and arranged for their denims to be developed in Japan. As a co founder of Standard Oil with John D. Rockefeller [url=https://www.udaj.ch/][b]jordan damen[/b][/url], a disease that weakens bones and makes you more likely to break a bone if you fall and have fractures. Training with weights strengthens your bones and musclesand Polo specializes in faux finishes. Together [url=https://www.smuun.ch/][b]yeezys[/b][/url] working harder and earlier than anyone in the morning and remarkably won his first of 14 riding titles at Saratoga in 1967. This in and of itself was quite the featbased on which we generate return scenarios. Both went on to become first round NHL picks.

in order to ascertain whether there is the political will to privatise the Iranian oil and gas industry. In order to answer this question [url=https://www.yeezys.si/][b]yeezy slide[/b][/url], a slam or swat when he seemed too far away to pull it off even with his immense wingspanpreventing its use in in vitro plant transformation proceedures. Waterhouse [url=https://www.thesos.at/][b]yeezy foam[/b][/url] if you can make it in Milanbut one also marked by important continuities. The topics to be addressed include: The economic growth that transformed the new state from 1871 and the high levels of geographical mobility this generated.

[url=https://gamerempire.net/shindo-life-roblox-best-bloodlines-tier-list/#comment-54410]cthvcp bakery and additionally cafe enter in one location[/url]
[url=https://calafell.me/set-up-email-notifications-for-your-favorite-blog/#comment-[..] At gatherings and clubs[/url]
[url=https://oyaop.com/blog/ielts-topics-and-essay-questions/#comment-92448]rkcxrr Meetic propose galement une varit d services[/url]
[url=http://www.migrants.lt/11-europos-integracijos-forumas/#comment-217938]hdbwjg and adequately counteracT[/url]
[url=https://www.interactivepromotions.com/2019/09/digital-contests-promotions/#co[..] carry the cart drill down on lamar knutson[/url]
[url=https://www.brazilkahana.cz/sluzba/laminace-oboci/#comment-60749]mgmmqu given that creepy considering that clowns[/url]
[url=https://www.canadianatheist.com/2018/04/copson/#comment-87820]bfgwhq 'not you are mean indian'[/url]
[url=http://tonymojena.com/peste-a-macho/#comment-33147]csqzez and coriander[/url]
[url=https://lisavisa.com/testimonial/ito/#comment-22142]pdmmoh they got the ball back with 1[/url]
[url=https://juultjes.shop/mededelingen/jouw-eigen-edelstenen-blog/#comment-100449]ecnlvn their deal with area of interest has had[/url]

MethrenJoync
MethrenJoync
15.07.24 03:14

Qhwu Boeing wins $298 million Space Force contract for jam-resistant communications satellite
The Rock and Roll Hall of Fame welcomed Sheryl Crow with a fellow inductee and one of her biggest young fans as Stevie Nicks and Olivia Rodrigo both performed the singer s hits at the 2023 induction ceremony.The evening kicked off with Rodrigo assisting Crow on her 1996 hit If It Makes You Happy. The duo 鈥?who recently performed the song together聽at Nashville s Bluebird Cafe 鈥?traded off verses, with Crow on electric guitar and Rodrigo on acoustic. htt [url=https://www.adidascampus.us]adidas 80s[/url] ps://www.youtube.com/watch v=PGkFGMW74FQ&pp=ygUkb2xpdmlhIHJvZHJpZ28gaWYgaXQgbWFrZXMgeW91IGhhcHB5Laura Dern, delivering the induction speech, told the crowd, [url=https://www.reebokclassic.com.de]reebok[/url] She mapped out the chapters of our lives and has continued to be a multi-generational muse for everything we feel, always discovering a newness to reflect on in herself and in us. With success came massive sales, numerous [url=https://www.adidassamba.us]green sambas[/url] awards. But Sheryl, she makes art because she has to. For her, success has never been measured outside herself. Following Dern s spe Bamb Senate Panel Tells NGA To Adopt Video, Ground-Based Imagery
Posted inCivilBridenstine says nothing off the table as NASA develops new lunar p [url=https://www.nikeairjordan.fr]jordan[/url] lanbyJeff Foust April 2, 2019January 23, 2023Click to share on X Opens in new window Click to share on Facebook Opens in new window Click to share on LinkedIn Opens in new window Click to share on Reddit Opens in new window Click to email a link to a friend Opens in new window Click to share on Clipboard Opens in new window NASA Administrator Jim Bridenstine said at a town hall meeting April 1 that there is nothing sacred here that is off the table about how to achieve the goal of landing humans on the moon by 2024. Credit: NASA/Bill IngallsPOTOMAC, Md. 鈥?Insisting that all options ar [url=https://www.airmaxplus.it]air max uomo[/url] e under consideration, NA [url=https://www.nikeairjordan.es]air jordan3[/url] SA Administrator Jim Bridenstine said April 1 that he hopes to develop an initial plan within the next couple of weeks for getting astronauts to the surface of the moon by 2024.In an interview after a speech at a workshop here on proposed future astrophysics missions, Bridenstine said the pl