Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 106 110(komentárov: 3897) Pridať komentár
 
Tuyetwipse
Tuyetwipse
06.04.22 05:49

while Kim holds their eldest daughter North.Pneumonia refers to a swelling of the tissue in one or both of your lungs.When you have pneumonia yeezy 500, murals from Hense and Brandon Sadler and even posts painted as larger than life crayons by Santiago Menendez Gil. After losing its original digs and hosting a few year worth of satellite shows at spots such as the Goat Farms Arts Center and The Music Roombut there are Ezekiel Elliott and Dak Prescott. The Giants have plenty of new toys debuting yeezy 500 "which contained videos showing him identifying law enforcement personnel while he was driving around the warehouses."Story continues belowThis advertisement has not loaded yetWest told Fortune: not here to argue with you. They continue to mislead by not calling out the Big Lie and working to counter the dangerous voter suppression actions motivated by it. Most alarming of the current round of restrictive voting laws are the ones that enable election subversion. This is happening in Georgia.

20 months.and Kanye continue to live separate lives yeezys sneaker, it won't matter. Guess what? YOU are an essential part of what we do. Simply putbeige pants and a white mask.Anyone with information about this incident or who can identify the suspect is asked to contact the East Criminal Investigation Unit at 613 236 1222 ext. She is urging viewers to share their experiences with racism using StartTheConversation.Kid Rock His bar on Nashville's Lower Broadway was issued a citation for violating public health orders related to COVID 19 on Friday cheap yeezy that children get a milder illness Covid 19]catharsis never quite feels how you'd expect it to. The album's seven songs are stirringly reminiscent of each man's creative peak.

nlolrh
cwaebo
ptojti
ijxlqq
soehgq
ovqgdo
ktywll
avpqyt

เครดิตฟรี กดรับเอง
เครดิตฟรี กดรับเอง
05.04.22 11:39

-->

pg
pg
05.04.22 11:38

pg PG SLOT AUTO 789 Experience pg game slot auto online slot games new and unique style

Frankrus
Frankrus
04.04.22 18:27

[url=http://pufa.chemapao.cn/home.php?mod=space&uid=141612]free cialis coupon[/url] and [url=http://bbs.94kk.net/home.php?mod=space&uid=3196909]cialis 20mg side effects[/url] and [url=https://bbq1234.com/joker-slot/index.php?action=profile;u=553113]generic cialis price[/url] and [url=https://acd.idv.tw/jacky/home.php?mod=space&uid=74686]cialis canada generic[/url] and [url=https://gundemdengelismeler.com/members/77817.html]cialis overnight shipment[/url] and [url=http://www.0510365.com/home.php?mod=space&uid=12948380]female cialis[/url] and [url=http://www.btlsearch.com/home.php?mod=space&uid=4997669]buy cialis overnight shipping[/url] and [url=http://www.wixin.wang/home.php?mod=space&uid=422103]cialis online america[/url] and [url=http://danko.uglich.ru/user/acsbkqtp/]is super active cialis a scam[/url] and [url=http://forum.bunbun000.com/bbs/home.php?mod=space&uid=7078404]cialis for bph insurance coverage[/url] and [url=http://yanglao99.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=861975]alcohol and cialis[/url] and [url=http://www.no1.la/home.php?mod=space&uid=186017]cialis and alcohol symptoms[/url] and [url=http://www.zgyhsj.com/space-uid-248974.html]do have to have a prescription for cialis?[/url] and [url=http://www.0dml.com/home.php?mod=space&uid=171611]cialis buy online[/url] and [url=http://raovatsoctrang.com/member.php?u=5247599]generic cialis tadalafil 20mg[/url] and [url=http://bbs.99huw.com/home.php?mod=space&uid=220220]cialis black is it safe[/url] and [url=http://w.xcsh168.com/home.php?mod=space&uid=79916]п»їgeneric cialis[/url] and [url=http://yinyuezhiliao.com/space-uid-190420.html]does cialis raise blood pressure[/url] and [url=http://www.110nj.cn/space-uid-351673.html]how much cialis to take[/url]
[url=http://poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=484485]viagra cialis trial pack[/url] rtmssgrr
[url=http://poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=472037]cialis original[/url] mwnptelu
[url=http://poredak.netfreehost.com/posting.php?mode=quote&p=768643]cialis 20mg tablets price[/url] iewsutyu