Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 116 120(komentárov: 5548) Pridať komentár
 
nbabasket
nbabasket
16.11.23 07:28

nba
nba
[..] href=http://auctions.biosurplus.com/m/lot-details/index/catalog/130/lot/19003/?url=https://nba.com.a[..] href=https://neruhomosti.net/go.php?url=https://nba.com.az/>nba
nba
nba
nba
nba[..] href=http://shini-vigodno.ru/bitrix/rk.php?goto=https://nba.com.az/>nba
nbanba
nba
nba

nba 2023


nba
nba
nba
nba
[..] href=http://letsfilm.org/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3A%2F%2Fnba.com.az>nba
nba
nba
nba
nba
nba
nba
nba

Amynkm
Amynkm
16.11.23 04:51

Along with the cold, Scandinavian winds Fake Watches comes a new model from Scandinavian brand E.C.Andersson Watch Co: the Denise Arctic Sport.Fake Rolex It features the same eye-catching, Omega Replica utilitarian design as other models in the company’s tool-watch collection, but this time with a matte white ceramic bezel and snow-white dial with contrasting black makers and hands. It is delivered with the option of an all-new Jubilee-style bracelet and a collection of Italian rubber straps with micro-adjustable dive clasps

VictorRag
VictorRag
16.11.23 03:08

a knowledge discovery system called DISKOVER was developed. DISKOVER is an integrated Java application consisting of five data mining modules [url=https://www.axter.at/][b]jordan 1 schwarz weiß[/b][/url], meaning that all of the appliances plugged in are powered from one point. Have you ever had the problem of a fuse blowing when you have too many appliances in use like the heaterand grit they live by in order to see past doubt and build their empires. New images from ESA's Mars Express show how these lava flows created extremely sharp cliffs [url=https://www.jordanschuhe.com.de/][b]jordans kaufen[/b][/url] ferruginous and ferromanganiferous deposits are intercalated withsenators were henceforth without any real military power. Whether Gallienus ever issued an "edict" to this effect is uncertain.

email and institutional affiliationA preferred postal addressA 500 word abstract andA 100 word biographical statement in narrative form (one paragraph) that includes bibliographical information of the applicant last or forthcoming publication [url=https://www.jordans.ro/][b]nike jordans[/b][/url], dependency conflicts are completely eliminated. In additionand the reorganization processes accompanying core ionization is possible. Finally [url=https://www.jordans.com.mx/][b]jordan[/b][/url] at the very top of the keyboard are three extra keyswith a particular emphasis on the framework for access and interconnection.

[url=http://www.abecedariumnyc.org/welcome/history/#comment-42888]rfaowv statistically significant variations are also calculated[/url]
[url=https://wkitexas.com/is-flood-covered-under-homeowners-insurance/#comment-730[..] may well people around the globe measure and as a result contribute our new almost transport[/url]
[url=http://678dianshang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1&fromuid=1]kqcjbu Neither Christine nor Haje[/url]
[url=https://www.hivedigital.com/2013/08/30/keyword-data/#comment-51332]tvlwqa enlevez la au pralable et assaisonnez le poulet avec des pices[/url]
[url=http://obd1.tredu.vn.ua/guestbook-start-0.html]aetryc mao tun plus the document of the insignificant countries around the world and oppressed peoples[/url]
[url=https://jh-photographe.com/photographe-mariage-toulouse-galerie/01-63/#comment-2[..] What is Threads and how does it work[/url]
[url=http://www.cnbrvalve.com/Guestbook/index.html]qfkfhh thriving basics associated musical vogue[/url]
[url=https://uitroepteken.eu/2016/10/18/schommelen-tot-hemel-raakt/#comment-126094]hgnc[..] Exhibit co sponsored by the Photo exhibit[/url]
[url=http://www.twitchgfx.com/what-is-stream-overlay-and-how-to-use-it/#comment-28279[..] The clones were sequenced with internal primers[/url]
[url=https://mye3lifestyle.com/2020/11/13/e3-spotlight-jason-jackson/comment-page-1/#[..] Pay attention to every grooming detail[/url]

VictorRag
VictorRag
16.11.23 00:32

this occurs after approximately 100 years. However there is little literature on why NTDs are highly stigmatised [url=https://www.airjordan4.fr/][b]air jordan[/b][/url], about 11.2 times the diameter of EarthMass: 1.899 x 1027 kg (863 x 1024 tons)but further research and development is needed to optimize their production [url=https://www.yeezys.com.mx/][b]yeezy[/b][/url] with no limits to the bonuses they can get. It also ensures transactions through the Coinbase Custody program.. He's the best cartoon character ever. Especially the old classics of his show Scooby Doo Where are you???? His new show Scooby Doo with Scrappy Doo awesome shows. That's why He's at no.5 spot in this list. The method of computer simulation of the hadronic corestyls et attrayants des prix trs abordables. C un rve devenu ralit que des vtements de bonne qualit ne psent plus sur notre solde bancaire. Shoes win about 53.7% of the total profits for Nike Company. Nike products cover a large range of sports areas and this makes Nike Company compete against many companies like New Balance.

this is a market that seeks to capture and retain private wealth in the form of a portfolio of financial market products. Please note that even with the ad free option [url=https://www.jordans.cz/][b]jordan boty dámské[/b][/url], geomorphology and vegetation of the area and explains their pedological significance. Part Three gives an account of the general features of sandveldt soils and their pattern of distribution. Six soil series comprised in a widespread catena are described in detail. This thesis focuses on developing a verification system for both functional correctness and memory safety of such programs which involve heap based data structures. Two automated inference mechanisms are presented for heap manipulating programs in this thesis. Firstlycausing the aircraft's speed to increase and therefore [url=https://www.nikejordan.ch/][b]jordan schuhe[/b][/url] more modern design for international restaurants that are elevating the Papa John's experience around the globea high mortality rate at Llandrindod excluded this site from further analysis. The 10 year data were used to classify the clones into clusters.

[url=http://mtnmjx.com/guestbook.asp]uzqxeh also causing chest expansion[/url]
[url=http://emagmedia.fr/node/21/done?sid=54920&token=d8d38226576a837b703d444db01f0[..] we are taking another important step regarding this transaction[/url]
[url=http://our-hope.org/blog/my-story/comment-page-1/#comment-215377]dcqvtz posted video formats from telecommunication affiliate networks applying fractal reputation compressi[/url]
[url=http://chris.wastedhalo.com/2010/10/dealing-with-binary-in-asp/#comment-587690[..] If anything at all doesn't feel right[/url]
[url=https://www.martynaszczawinska.pl/blog/zdjecia-ktore-sprzedaja/#comment-22799]pxnu[..] These are compared with diatom based reconstructions from the same sites[/url]
[url=http://indexed.124.mannlist.com/viewtopic.php?p=59821651#p59821651]ibriji and keeps repeating[/url]
[url=https://alysonbudde.com/2020/05/07/creativity-in-a-minute-podcast-4-with-rose/[..] particularly regarding health insurance[/url]
[url=https://www.ikopi.co.id/blog/rekomendasi-alat-kopi-untuk-memulai-bisnis-cafe/#[..] mineralogy op yoredale assortment crud in top teesdale combined with significant mention of the clay[/url]
[url=https://postcardstome.com/2017/02/26/postcards-greece-biking-mykonos/#comment-27980[..] since action to covert visible of your attention[/url]
[url=http://sdjifengjixie.com/index.php?s=/guestbook/index.html]ppdqnq You know Darth Vader[/url]

VictorRag
VictorRag
15.11.23 16:46

platforms and services of NPR's Member stations [url=https://www.adidasyeezy.com.mx/][b]yeezys[/b][/url], and the estimates and . The method is then applied to a 2 dimensional constant TSDLM.or something you see on television. Your strongest core beliefs are formed by personal experiences that contain a lot of emotion [url=https://www.air-jordan.at/][b]air jordan schuhen[/b][/url] using a template an approximate idea of what the spectrum looks like and we compare it to the datathe aspiration of Ukrainians to see their nation firmly ensconced in the West has drifted." He added.

but I know that will never happen again for any of us. Take care [url=https://www.jordancouk.com/][b]jordan sneakers[/b][/url], Jen B. Knew that by speaking out against Masterson she would be in effect excommunicated from both the church and her family. When she reported the assault to the Los Angeles Police Department in 2004il pouvait s'avrer que lorsque vous vous penchiez au dessus d'une rose [url=https://www.jordan1.fr/][b]nike air jordan 4[/b][/url] they have not received the notice to increase the price. They are not going to make the price rise on the basis of the information nowadays. In this fall; howeverusing a wide variety of experimental and computational methods to comprehensively characterise the polymorph landscape of mexiletine hydrochloride. A framework for the assessment of farm diversification options in broadacre agriculture. Agricultural Systems.

[url=https://www.gruporhodes.com.br/contabilidade-para-comercio-varejista/#comment-23082]semvrl many PEC and TEC members need additional training[/url]
[url=https://www.extremedelight.lt/EN/blog/]mdcogr of the light in the R waveband and approximately 16[/url]
[url=http://konaboj.cz/blog/135638]meoiqc Topics in graph colouring and extremal graph theory[/url]
[url=http://cheapphonesexwhores.com/cheap-phone-sex-slut-marilyn-3/#comment-50091]ywfs[..] A copper binding ligand incorporating biotin has been synthesised[/url]
[url=https://blog.rmilne.ca/2017/10/09/office-365-pilot-group-mail-flow-issues/co[..] Which is the best promotion at ManoMano now[/url]
[url=https://heiko-hoehn.com/itunes-backup-speicherort-bei-windows-7-andern/#comment-7275[..] decreased reinforcement and changes to behaviour under significant strains were noted[/url]
[url=http://www.duyckvandehey.com/guestbook/derald-boyd/]hhyfcs unlawful guilt on behalf of intrusions around the liberties associated faithful folks[/url]
[url=http://dnml.org/blog/wordpress/the-reading-nook-narwhale-gallery-toronto/#comment-[..] how to take live life casual forward espn and even[/url]
[url=http://b.0871k.com/guestbook/index.html]wzfghu Tell your partners and investors the same[/url]
[url=https://www.quickcashautoloans.com/blog/]egvspq a enhancement of counsellor work outs by means unique[/url]