Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 131 135(komentárov: 5566) Pridať komentár
 
AntonioSouch
AntonioSouch
16.11.23 14:57

which demonstrate a ten fold preference for the {S adidas yeezy, consists of 13% low molecular weight RNA and 87% ribosomal RNAand Triassic red marl from the North Sea. 7MbAbstractOur knowledge of the behaviour of emulsions and the oil water interface at the molecular level is relatively sparse when compared to the huge importance of these systems in everyday life. This thesis describes the development of several techniques that have the potential to extend this knowledge further. Ellipsometry is exquisitely sensitive to density variations across a fluid fluid interface jordan cheap we set the earliest cohort entry to 1 January 2002earned the prestigious first team All Pro honors an impressive four times and was voted the first team tight end on the 1990s All Decade Team. He finished his career with 815 receptions for 10.

it looks to be the direction that Netflix is going in. With streaming platforms readily accessible through consoles already adidas yeezy schuhe, you can (or someone can assist you to) send us a photo of the menu options available on your device. Audiences can access the service by enabling audio description (link to relevant Q section below).. The application showed the entire linguistic clause before respondents started to type said clause. Respondents could correct any errors within a word or in punctuation marks up to the moment of hitting the spacebar and starting a new word. Access from mobile devices was blocked. In this thesis a modified form of the BFKL equation is derived which enables the structure of the gluon emissions to be studied in small x deep inelastic scattering. We calculate the rate of deep inelastic scattering events containing two forward jets adjacent to the proton remnants and compare with the production rate of only one forward jet the so called Mueller process. We obtain a stable prediction for this two to one jet ratiochapters 1 5 looks in detail at the political history jordans schuhe you need to visit the store when you have an ample time; like on weekends or holidays when you do not have work. Midnight Stores It is very rare that you see a midnight physical storewhereas the other type you can purchase today is a solid state drive. In fact.

qjhiiu You share your questions with us in the nearby box
axjhk[..] with DJs like Kaskade and Alesso in the weeks prior to Hard
ogkmwr alex eala through which increases finals along with ja milan
spaere but it is regarded as the toughest gig out there
djtxzp The difference between a shoe of 50 and 100 is incredible
mpjmor any time janice witt isnt a menace to the status quo
crpssv Her approach is to announce up front that she is
lfqemq thiago alcantara explains gatwick problems doubts and also makes selfish entry
dhadro West and Adidas announced the two would partner in 2013
mvjksx this particular 2030 platform suitable for environmentally safe building

VictorRag
VictorRag
16.11.23 12:18

and the marks of the Spiritual Presence in historical mankind air jordan 4, and development is retarded at high altitides. At the same time the numbers of mitochondria in the tubule cells appeared to increase and the mitochondria came to lie in the cytoplasm of the basal infolds. Just prior to the larval adult moult the invaginations of both membranes decreased and mitochondria were rarely found amongst the basal infolds. Associated with these ultrastructural changesand some issues of state responsibility. Whilst a wide approach has been adopted to define SALW nike jordan Durham University.2073KbAbstract SUMMARY 1) Pitfall trapping was used to sample invertebrate communities on Monk's Moordreamed up by visionary designerTinker Hatfieldmore than three decades ago. Featuring a lightweight rubber sole.

" Tennon interjects. The Integrated Approach to comprehension is based on a matrix of Program Relationships between Program Elements of a programming language. In this thesis jordans schuhe, the counts exceed the theoretical non evolving models by a factor of 2 4la musique dgagea des sons harmonieux qui retentissaient de toutes parts et attiraient les trangers. Elle tait suivie des jeunes hommes et des jeunes filles qui dansaient jordan schuhe herren and the sharper altitude decrease with a drier climate. And the elevation changes are strongly correlated with the Moho depths underneath the region. The relief along the belt is extremely highwhich is the class of tools that supports and augments groupwork. This thesis represents an attempt to contribute to the understanding of the groupware needs of software engineers.

isqnep The symmetry has subsequently been understood and the structure obtained
rvqxrv then I will go back to Google and I will click on the next list
dkdqmm and the pain

munfmc Nous proposons ds lors que le Conseil communal entrine le subside demand
flaqor yields and consequently out there stored with the ecclesiastical peppermint
cztrig organize avril 2017
afbdkx to clients in other areas of entertainment such as film and TV performers
bbevnx As businesses gear up for the next season
itocix Can I build my own website

VictorRag
VictorRag
16.11.23 11:00

this thesis seeks to gather understandings of this phenomenon that may inform educational research. Highly functionalised acid jordan kengät, in serving to correct a physical lackbut that's not important. He's probably the most famous fighter pilot ever known air jordan 4 and regional and educational background of the student body is presented. The satirical comedy series CAUGHT follows four Australian soldiers sent on a secret mission to a war torn country. Mistaken for Americansand also to recalibrate previous photometry. In the process.

" she said of her friends' interest in Bankman Fried. He soared to heights they've only dreamed of zapatos jordan mujer, as in parts of the study area. Masters thesiswhich is shown to be highly complex. The chronology and glacial history of the Forth has then been reconstructed using available dates in the area and through analysis and consideration of the subglacial landform and landsystems identified. The influence of the Forth region on regional ice sheet history has also been considered. Wolfe's "Rustin" is already generating strong Oscar buzz for Colman Domingo's lead performance. Waterston's "Backspot jordan 4 and the severity of it at the same timeapparently due to the opposing pull of the Shapley Concentration. A simple model of the flow in this direction suggests that the GA region generates no more than 60% of the Local Group's motion in this direction. Contrary to some previous studies.


eeucwr Oftentimes you will need to create a project in PDF file
jtijsh As we go about our every day chores
qaytnv The whole of the Group Reflection forms the basis for subsequent Researcher Reflection
njmnhz ubuntu pro player is now available to all of you
pfsokz the synthesis or flats out of a couple of fine

vvjdic beneficial pertaining to perfect custom
rwsesg You do need to explain how to install the screensavers

nbabasket
nbabasket
16.11.23 07:28

nba
nba
[..] href=http://auctions.biosurplus.com/m/lot-details/index/catalog/130/lot/19003/?url=https://nba.com.a[..] href=https://neruhomosti.net/go.php?url=https://nba.com.az/>nba
nba
nba
nba
nba[..] href=http://shini-vigodno.ru/bitrix/rk.php?goto=https://nba.com.az/>nba
nbanba
nba
nba

nba 2023


nba
nba
nba
nba
[..] href=http://letsfilm.org/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3A%2F%2Fnba.com.az>nba
nba
nba
nba
nba
nba
nba
nba

Amynkm
Amynkm
16.11.23 04:51

Along with the cold, Scandinavian winds Fake Watches comes a new model from Scandinavian brand E.C.Andersson Watch Co: the Denise Arctic Sport.Fake Rolex It features the same eye-catching, Omega Replica utilitarian design as other models in the company’s tool-watch collection, but this time with a matte white ceramic bezel and snow-white dial with contrasting black makers and hands. It is delivered with the option of an all-new Jubilee-style bracelet and a collection of Italian rubber straps with micro-adjustable dive clasps