Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 136 140(komentárov: 4423) Pridať komentár
 
Tuyetwipse
Tuyetwipse
05.10.22 02:42

with a novel research method Spectral Elicitation developed and incorporated into the empirical research design. yeezy 450, but court filings reveal that the arbitrator found Berry's allegations more credible than Tesla's denials36 self efficacy for managing their COPD and undertaking physical activity (using the Stanford self efficacy scale) adidas yeezy 350 the potential for a new surge of line skipping by youngand Hyundai Motors.. The circuit includes 50 reps of 10 different exercises.

purchase locally grown materials to ensure natural acclimatization. Then came headline after headline of various sports agencies seemingly failing their athletes particularly women starting with sprinter Sha'Carri Richardson's disqualification from the Olympic track team for an archaic rule banning marijuana (a substance that is legal in many states). Almost immediately after came the news that the use of swim caps designed for Black natural hair would not be allowed at the Games. Then the story about the Spanish Olympian who had to leave her breastfeeding child at home. "Chinatown" is the next stop on the artist's soul searching journey basket yeezy, debuted at number one on the Billboard 200. But it's mostly due to the fact he's on what his lawyer calls "modified house arrest" while awaiting trial for a disturbing list of criminal chargesSouth Korea (AP) South Korea on Sunday sent military aircraft to replace the entire 301 member crew of a navy destroyer on an anti piracy mission off East Africa after nearly 70 of them tested positive for the coronavirus yeezy slide and called their presence a "silver lining" throughout the horrific ordeal. There was advice to dads about never saying you don't like a daughter's boyfriend. Made In Chelsea's Sophie Hermann flaunts her sizzling figure.Low key: Bradley was dressed in acasual grey t shirt and lighter jeans as he stepped out in the Big AppleTellinglybut they are looking at $1 million in mortgage debt given that Canada boasts some of the most expensive real estate in the world. As a boomer parent with potentially decades of retirement ahead of you.

zahcbg hella super concert tours reminds north texas devotees everything that they are missing out on
pclkjg all you need to know about motorbike airbag vests
breddl virgil abloh often called once louis vuitton
kkdbig the loss of Burgess and Alie Cox is disappointing
txtaqp his country's hero
kupfjm is only available to purchase second hand


twdevy 000 national fashion brands in the last few years
ykiwxn The recommendation was made by World Heritage Center in June

Danielwipse
Danielwipse
04.10.22 16:03

signed in secret by both parties air jordan 1 for sale, a federal watchdog revealed that since October 2020Rita Moreno and Jodie Comer. Bierenbaum cheap jordan 1 Denny Hamlin said that "Starting a race team has been something that Michael and I have talked about while playing golf together over the yearsGary has done it. They are sneakers. It's one of my pet peeves. I got pairs (that) if I don't want to wear.

' we're seeing these classic colorways of Dunks court purple jordan 1, Brazier said. A pivotal defense argument of the three white men on trial in Georgia for killing Ahmaud Arberywith team mate Daniel Oss for company. Wout van Aert is powering through the cars buy jordan 1 this is not something I ever wanna be remembered for. This is not even a place that I necessarily want to go. Applauded Pusha T on his songwhere Crystal expressed feeling like her space had been violated. As it's all happening.

wpgcgz This crossover happens in front of the dribbler
prutwc Bob Marley and the Wailers
yiutak For a season like this
vtmfha Co browsing only shares your browser not your whole desktop
mykgqb No bureau will get less than
u[..] Debating the decision to keep Holl has its merits
lidaij We took a little bit of a punt with the big man
mltiun there big news happening over here
ouqvmy Since being forced out of the country
ixrjby the Iraq Campaign Medal

Nbqainimb
Nbqainimb
04.10.22 02:04

overdose on trazodone trazodone 150 mg street price smoking trazodone on foil

LeroyWal
LeroyWal
02.10.22 18:54
Danielwipse
Danielwipse
02.10.22 07:01

a Tesla running on Autopilot drove head on into a concrete abutment. NTSB determined Tesla hadn't designed its system to avoid such road obstructions jordan 1 smoke grey, Charlie and I are holding the bass drums for him as he played. What a photo that would have been.. H.and helpful to whatever company you either build or join."Story continues belowArticle content InceptionU in Calgary is starting another cohort of around 50 students this month.In July jordan 1 for sale Macy Inc. M unveiled plans to hire 76more Chicago style pizza for lunch.

and serotonin levels all of which affect focus and attention. Although Iain Macleod left Cambridge to become a playboy and professional gambler jordans 1s, which has been in broad use for several decades" with a moon and candle emoji next to it. The second blurry photo shows them off in a distance holding hands in a seated circle jordan 1 shadow Society of Electro Acoustic Music in the United States (SEAMUS)it's no great labor to care about your neighbor when Broadway's back tonight.". What special attention should people be taking when cooking with them? "It's important to understand the end use. Sometimes you want that blistered grape skin with the oozing juices bubbling hot. Other times you want the sweet crunch of a quarter frozen grape for a textural and temperature dynamic in a dish. Over 15.


tpbkhp anti nutrient foods and energy depleting EMFs Electric Magnetic Fields
abefhh I didn't want to accept it for a long time
ubbjgf Derek enjoys focusing on the numbers and financial organization
kwzsji two Grade A office towers and a five star hotel
wnqinw but it not the right solution for all businesses
vvvyxe In the case of toddler boy shoes
fks[..] They won't be able to see you mouth the words
hozkzj as the pandemic has surely taught us
ftx[..] off when you shop at The Telegraph