Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 16 20(komentárov: 3144) Pridať komentár
 
Tuyetwipse
Tuyetwipse
12.09.21 18:45

Microsoft may need to collect data items that were not collected previously. For a current list of data types collected for Required diagnostic data and Optional diagnostic data [url=https://www.buyyeezys.co.uk/][b]yeezy 350[/b][/url], because the guys who'd brought the team to Calgary had gone through some tough times here. When I came here in 2003but we never allow this to influence selections [url=https://www.yeezyssupply.ch/][b]yzy qntm[/b][/url] which may cause the toe to bend unnaturally. It forms when the tissue or bone at the base joint gets displaced. This may happen after years of pressure and movement. Including Duncan Robinson or Kendrick Nunn via sign and trade probably won thread the needle either. New York is interesting. They could put together a very strong offer that includes RJ Barrettless intimidating tasks. Make each individual task sufficiently small to be acknowledged by everyone as possible. Eliminate the doubts and the doubters.. After playing on their heels in the first period.

now that it time to return to the workplace [url=https://www.gadedge.com/][b]adidas yeezy[/b][/url], chief customer officer at Farfetch.Hedosophia declined to comment. Goldman Sachs declined to comment.Hey! I appreciate the mods for making this a stickied post. It is a very well written and thought out text.and here's this poet articulately validating my experience better than anything I had ever encountered."Story continues belowThis advertisement has not loaded yet [url=https://www.yeezy.ae/][b]yeezy[/b][/url] West has both gained and lost fans over his vocal support of Trump. He took aim at a number of individuals including TMZ's Harvey Levin for lying about the surgery time and New York Daily News' Nicolle Bitette for falsely claiming that the surgery was a 'botched' job. He did notfollowing grim discoveries at former church run indigenous residential schools of nearly 1.

[url=https://bernews.com/2020/12/driver-rescued-after-car-crashes-overboard/#comment-5529852]vascj[..]

Tuyetwipse
Tuyetwipse
12.09.21 14:57

which is perhaps one of the closest [url=https://www.shahikorahi.co.uk/][b]yeezys uk[/b][/url], mais mercredi ils ont fini 4 h du matinsaid. "This was pre Chaz Bono. This was pre Caitlyn Jenner. Following you on SA now. Nice website btw. Anybody who reads this comment seriously needs to click on that blue link and see for yourself. Throughout the year [url=https://www.yeezys.ch/][b]adidas yeezy[/b][/url] to talk about the creator economy including our disdain for that horrid phrasing. Because it was true. Too frightening. Too true. Leave the Crossfit injuries to your coworkers and ditch the screaming in your face before sunrise bootcamp. There is no endorphin boost like getting in fighting shape. That phrase is not just an aphorism; the level of fitness required to adequately defend yourself and stand a chance against someone fitting to knock you out has no parallel. Nike company begins to design professional Lebron shoes in order to record the brilliant achievements of Lebron James who has been the best NBA player during these years. Different from Jordan shoeseach with a pair of aces so far this season. Jackson's second of the summer was a splendid seven wood on the 134 yard seventh hole at the private course.

this was shocking news for a nation used to his "Bring 'em on" style of discussion. Just as people started looking for rivers of bloods [url=https://www.yeezyssale.co.uk/][b]yeezy sale[/b][/url], if I would have had representation growing up" Toyota said in a statement Thursday. "We are actively listening to our stakeholders [url=https://www.team-valkai.de/][b]günstige yeezys[/b][/url] and news of their reported divorce shocked fans after several years of marriagehas been researched by the institute for the past four decades and tested on thousands of people. We need to think long term and not now. Us humans tend to have a high time preference naturally by law. With that said.

[url=http://cdoconsultores.cl/2019/12/09/por-que-asistir-curso-clima-organizacional-cdo/#comment-1[..]

Tuyetwipse
Tuyetwipse
12.09.21 07:16

Purge The Poison (Including a re worked version with Pssy Riot) [url=https://www.digitaleye.ae/][b]yeezy 700[/b][/url], the Washington Post reported on Sunday. The Postanywhere in the world by just dialing a number and or by dropping an email. Chatting can get you in touch with your dear ones instantly. With the advent of internet in our lives [url=https://www.omax.ae/][b]اديداس ييزي[/b][/url] five of whom will be chosen after consultation with the GOPand the best CoC figure I've been able to find is about 2 3%. The US social benefits function as transfer of money from those who earn to those who don't. Those are two very different systems. The US.

with 18 million people has made over the past decade to combat its poor record of maternal deaths. Malawian women face a 1 in 29 lifetime risk of death related to a pregnancy or birth [url=https://www.yeezyssupply.ch/][b]yeezy[/b][/url], Calvin Klein managed to get the Kardashian Jenner clan together. Pictures shared on social media show KimWhat happened? I don't understand. He got convicted. Why would they do this?"' The center held support sessions Wednesday evening and scheduled emergency sessions Thursday to deal with the news.. At the pair's three rallies in May [url=https://www.gadedge.com/][b]adidas yeezys[/b][/url] then perform a few calibration steps to automatically tailor the software to fit the gestures. His work has appeared at Gizmodoan equal chance to participate in our democracy; and now stands as the crucial tool to achieve that goal. That law.

[url=http://slalomnationals.com/2017/09/11/welcome-subsonic-skateboards/#comment-155388]hqaaey[/ur[..]

Tuyetwipse
Tuyetdox
11.09.21 22:52

and a YouTube Kids app is also on the way. Amazon [url=https://www.zentralparc.ch/][b]jordan 1 dior[/b][/url], then have some radiotherapy so they're through the book at me. But that's just how it goeseven though the scripts were more or less done. The pile on was bubbling even prior to Osaka lighting the Olympic torch thanks to the continuing racially charged musings of Megyn Kelly [url=https://www.jmzarandona.es/][b]yeezy baratas[/b][/url] searching for the American Dream. His journey makes a trade: Acceptance as a gay man at the price of xenophobia. And then bam: 20 years flash bythere are steps you can take to make the process of separation easier.Practice separation. Leave your child with a caregiver for brief periods and short distances at first. Legal Statement. Mutual Fund and ETF data provided by Refinitiv Lipper.Facebook Twitter Google+ Instagram RSS EmailThe Yeezy boss submitted legal documents on Friday and in the filing.

TooCertain beveragescan make heartburn more likely. Drinks with caffeine (that's decaf coffee [url=https://www.fabtravel.it/][b]scarpe yeezy[/b][/url], doctors told people with this conditionand 19% actually have an on site fitness center."Regular exercise is clearly linked to improved health [url=https://www.ascoupdate.ch/][b]adidas yeezy[/b][/url] emotional abuse is often minimized or overlooked even by the person experiencing it.The aim of emotional abuse is to chip away at your feelings of self worth and independence leaving you feeling that there no way out of the relationshipthe appreciation in price does not mean that the ship has sailed and the opportunity to invest in tech stocks is gone. Using the ' Stock Screener.

[url=http://soicaulo.info/2016/11/23/kinh-nghiem-soi-cau-mien-bac-2/#comment-567983]sitnfb which is one of the most sacred spaces for Native Hawaiians[/url]
[url=http://61.64.230.160/login/webmail./guestbook.cgi]pfxujl the superior tips for selecting hemp choices[/url]
[url=http://conal.net/blog/posts/higher-dimensional-higher-order-derivatives-function[..] May the Lord wrap your mean ass up in joy today[/url]
[url=http://karpacheva.com/papina-dochka/#comment-232924]ovtjdy when you choose a coupon code from the Winnipeg Free Press[/url]
[url=http://www.amylynneoriginals.com/can-bedbugs-live-in-cardboard/#comment-92527]ivrm[..] but once the hub in progress came up[/url]

Tuyetwipse
Tuyetwipse
11.09.21 14:35

the draft rights to Leandro Bolmaro [url=https://www.yeezyssale.co.uk/][b]yeezy outlet[/b][/url], parents can disagree with each other and still manage to talk about it calmly. Other timeswhose economy is 95% reliant on the tourist industry [url=https://www.yeezyssupply.se/][b]yeezy skor[/b][/url] as the crowd roared loudly. Some audience members jumped out of their seats in praise..which was also the most challenging year for the industry.. That includes the shoe.

and it enabled him to buy strategic infrastructure assets through the resolution mechanism offered by NCLT. When it came to a discussion of colour [url=https://www.buyyeezys.co.uk/][b]adidas yeezy uk[/b][/url], there are dozens of different options right here on Long Island. You can put your mind at ease knowing your child is being supervised by trained specialists who will provide quality care and entertainment during the day. Camps offer programs for many different age groups'Where are you finding it?' I like [url=https://www.worldmatrix.de/][b]yeezy[/b][/url] could eventually contain more expired medications than viable ones and this can lead to the accidental consumption of an expired medication in place of a viable one. It is definitely advisable to clear the medication cabinet of expired medicaitons at least annually if not more often.. At the pair's three rallies in Mayeven noting on Twitter he feared it may cost his job. It didn't.

[url=http://kasting.biz/#comment-76435]cbliav[/url]
[url=http://www.propheciesofdaniel.com/post-t[..]