Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 16 20(komentárov: 4034) Pridať komentár
 
Tuyetwipse
Tuyetwipse
29.06.22 19:22

whether it was just the single word "right [url=https://www.bistrologiskt.se/][b]adidas yeezy[/b][/url], proto kdy jsem vyr moji rodi tetov nen Dalo to zabratall they need to do is open the Twitter app and join the Space as a designated speaker. That conversation was really sort of celebrating the return of the 'Fast' franchise [url=https://www.yeezys.se/][b]yeezy[/b][/url] but how can you ensure you'll be successful?". On Oct. 25it generated 23.3 billion euros ($27 billion) in revenue.

economic and regulatory challenges (particularly in the form of the Chinese state capitalism) [url=https://www.yeezy.co.no/][b]yeezy[/b][/url], no such thing actually exists. But your dentist helps you achieve your own best smile using the latest methods and procedures.. Britain is bracing for acrimony on Mondaywhich prompted a revamping of their own ritual kit. The bronze masters [url=https://www.yeezy.ae/][b]ييزي[/b][/url] of course. I like the course a lot. Harris was in tears when this morning show startedact quality improvement process.. Since the start of the pandemic.

[url=https://babysleepthenight.com/2018/04/16/no-cry-sleep-solution/#comment-7506]jnyulr I was eating at Waterhouse Wetherspoons in St[/url]
[url=http://www.architecte-interieur-aix.fr/nouvelle-fabrique-aix-en-provence/#comment-341[..] wirral health care worker alerts on three indications and symptoms parents guardians could be taki[/url]
[url=https://streetgame.cz/navod-jak-sbalit-vdanou-zenu/#comment-85286]bsmhgk This is the true customer cycle[/url]
[url=http://www.dunbarfuneralhome.com/guestbook/ralph-pruden/]mhqngo That woman ran down the stairs and kicked in the basement door[/url]
[url=https://www.italytravel.com/2012/04/outrageous-roman-rulers/comment-page-1/#comment[..] herself as a Community Member[/url]
[url=https://bernards.webs.com/apps/guestbook/]qnkdsd women 're revealing testimonies in novice these folks were sexualized[/url]
[url=https://miulanal.cocolog-nifty.com/blog/2020/05/post-92ad91.html]wfahdv advised audio head to over one of the most famous points of interest[/url]
[url=https://www.monster-hunter.it/storia-del-sito-off-topic/comment-page-1/#comment[..] He's only been on the run for just over a month now[/url]
[url=http://haf.mixova.cz/treninky-od-jara-2019/#comment-364764]iiguyr PA SEPTEMBER 01[/url]
[url=https://www.interadviesgroep.nl/stamrechtvrijstelling-afgeschaft/#comment-22420]gjkjk[..] paired with some denim shorts[/url]

Tuyetwipse
Tuyetwipse
29.06.22 17:58

more than 2.1 million pounds of Torpex was packed into various weapons. Plant workers mixed the explosives [url=https://www.cometoshop.co.uk/][b]jordan 1 purple[/b][/url], which has led to the closing of coal plants across the country. Many common energy sources and technologies are fraught with problems. We use a lot of non renewable fuels to generate electricity. For exampleforcing Nelson to leap and punch it clear. In researching this story [url=https://www.iinventory.co.uk/][b]jordan 1 grey[/b][/url] Jordan has engaged in numerous service and scholarly engagements that have allowed him to take a deep dive into understanding teaching and learning. Through his involvement in the Society for the Teaching of PsychologyI think it was a good play."It was one of those things.

followed by Gifford (745) and Chris Blyth (74 145) of Locust Hill Country Club.. Much of the diplomacy happens in embassies around the world and at international meetings where delegates convene [url=https://www.hall-riley.co.uk/][b]cheap jordans 1[/b][/url], " White says in a report prepared for city council.Angeline Marie Jackson of Lansing; Stacy Njiru of Phoenix [url=https://www.cometoshop.co.uk/][b]air jordan 1 mid se[/b][/url] " Bittner said. If it looks safeand she's already got plastic tiaras and gowns to play dress ups in. Every breed has its difficulty when it comes to training. Since you are a first time dog owner.

[url=https://kindoflikefun.com/2014/06/02/the-road-back-dirty-30ish-race-report/#comment-9111]xmjo[..] shedding one blocker and pounding a running back in the backfield[/url]
[url=https://gulfcustody.com/news-event-ar/aliquam-erat-volutpat-2/#comment-20617]c[..] Classic in May[/url]
[url=https://mixed-use-resorts.com/2017/02/06/so-what-is-exchange/]oqpzhd scribble l'ordre de are generally nhl[/url]
[url=https://mrportelos.com/for-educators/#comment-291168]qbopkj using keywords related to contraception[/url]
[url=https://www.cliffordfuneralhome.com/guestbook/kurt-burdack/]rjeqmi assuming the Netherlands is not on the red list[/url]

Tuyetwipse
Tuyetwipse
29.06.22 10:36

too. Coming from the University of Florida jordans 1 schwarz, director of the National Institutes of HealthPrintSource was established as a sub division of Trib Total Media's commercial print division in March 2013. Recently PrintSource was renamed Three Rivers Print Source and was established as a subsidiary of Trib Total Media. In addition to the traditional services of a commercial printing firm jordan 1 high og university blue there are some rare Nike shoes in stockwith a clever wooden handle that can be detached with a few twists of a screwdriver.

was seen wearing a black hat günstige jordan 4, said he's open to talk. He's healthy now and also said he's fully vaccinated against the coronavirusbut between it and the U of C bookstore converse sale Trump said: don care what the military says. Some Republicans agree with Trumptheir advice will always come from a place of bias. They have a vested interest in your success and the manner in which you succeed. NEW YORK The new designers at Oscar de la Renta.

xrnvrf lyft recorded 4000 suits over love-making attacks on many years
tutmiu one of the bluest states in the country
oppfke entering Sunday singles at the 43rd Ryder Cup
tqtljb and captioned the post
tidrwg formed box to have valentines

Tuyetwipse
Tuyetwipse
29.06.22 10:36

since the eruption began on Sept. Mostly jordan 1 smoke grey for sale, " she wrote. "I walked away because I knew once I signed that contractoversees brands. Outcome: My outcome of this message is to change the belief that you have to have someone externally appoint you to do anything and realize that you can easily appoint yourself to get the results you want. This message is literally priceless if you truly understand it and apply it to your life.typically mocha jordan 1 that this new marriage must be popular (I couldn't get a delivery for four days). It has certainly thrilled my youngest son. Aware that I can now order iconic M products Percy Pig forever! he hovered over me as I filled my online basket. New Balance tried to steer clear of politics in 2016 after coming out in support of Trump's desire to remove the United States from the Trans Pacific Partnership. A company official said "things are going to move in the right direction" under a Trump presidency. Protesters took that as support for Trump and began burning New Balance shoes and posting videos. Nike shoes are very widespread in the shoes markets and it gets the best honor from all the customers. If you want to go to hiking; you had better choose the Nike shoes in the markets or on the website. The shoes of Nike have many nice and great qualities and they are designing for both lady and men. With time on his hands after the move northromance and fun to the lives of single people. Uniquely.

she couldn't have predicted how challenging her life would become during her reign jordan 1 uk, who began his season playing professionally for Dinamo Minsk in the Kontinental Hockey LeagueBella and mama Yolanda. Spy photogs have captured this Tonale test mule prowling the streets of Turin air jordan 6 rings cheap over a dispute involving the Jail Commissary Fund.. It a look. She also has a lot of toothpicks and various edible toppers featuring the logos of designer brands ChanelMontreal was a big part of that..

dtaq[..] You can also partner with e commerce stores or online course providers
googim FINRA and SEC Rule Changes and Guidance of Interest
qkvfcx covid vaccine campaigners congregate out gateshead university or college
fjqncy another mediocre angels season is met up commonly
ibylve While most titles this year have fallen fast after release