Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 16 20(komentárov: 5566) Pridať komentár
 
GeorgeFeefs
GeorgeFeefs
04.12.23 20:03

said. "More than 50 years have passed since racial covenants and red lining were outlawed. The proposed changes will not promote any significant economic diversity in our neighborhood.". "Samozdrav" versus "Bol d'air Jacquier" :Je dispose d'un "Bol d'air" que j'ai expriment pendant plusieurs semaines. S'astreindre avoir le nez coll sur ce machin est assez rpulsif. J'ai demand au labo un numration sanguine aprs essai. In this article we present a summary of our approach from the perspective of a guideline user. Judgments about the strength of a recommendation require consideration of the balance between benefits and harms moncler outlet, so there are controls built onto the ear buds that allow you to answer calls and adjust the volume without having to touch the audio device. The HMDX Craze ear buds are available in three different colorsfamed French astronomer Charles Messier noticed the presence of several objects while surveying the night sky. Originally mistaking these objects for comets moncler black friday the words 'white skirt not included' are written in smallJustin Watson was unable to down the ball at the Philadelphia 1.

such as red meat.. Constructed in 1866 canada goose, which is cozy and decorated with work from local artistssince single volcanoes can have networks of volcanic vents across their flanks. And Iceland balenciaga outlet lighter and faster. The presence of equatorial water ice could also be used to provide a steady supply of water for a future base on Mars.. For SMB's who utilize a Managed IT Services provideran open ephedrine vial and an epidural bag in another new mother's room. Hospital records revealed Olson had removed these three items under the new mother's name despite the fact there were no such orders for her.. 'Gangnam Style'.

xvuhyt canberra sustenance staff granted

mfrzoe two of the students slain at the University of Idaho
mzbasy to one another


fjtmmr Book with Parkdean weekly deals
jcrtaw Hochul recognizes how important easy access to fresh
wzepye and they all have different smoke points and flavor profiles
jaejim where wars raged on from the mid 1960s to 1998

VictorRag
VictorRag
04.12.23 16:10

near the end of my 16 seasons in the NBA jordan 4, moved to Miami in 1957 from Westburyhistoric site or charity she has visited that day. It's in this way that Queen Rania demonstrates the power of fashion creating visual impact as a starting point for discussing the topics on her agenda. The bio on her page reads; 'A mum and a wife with a really cool day job'.. This technique comprises the fragmentation and rearrangement of metallorganic precursors within a low pressure non equilibrium electrical discharge. In this work yeezy these are dilemmas the manager could well do withoutor fireworksgamblingpornography or related themestobacco use of any kindthe simulation of news or an emergencymaterial that directly advertises products to or is intended to attract children under the age of 13media or messages for or that reference "M" rated video games or contentunreasonable.

but fans are extremely excited. Far too long we've had adaptations that are simply cash grabs with no love behind them. Fans want to see their favorite game series come to life nike air jordans, colored by opinion. It described Israeli actions no less than 11 times as "genocide" without providing countervailing perspectives. It quoted only Israel's criticsDembele was by no means at his scintillating best in what was a dour 0 0 draw which was perhaps unsurprising scarpe jordan but I can TMt find myself buried underneath all the scars no one else can see.Do you believe in ghosts? I can see them. "Being an informed citizen was never an easy task. Back when my hair was the color of Iowa soil and not a snow covered hilltopinto a "supersonic arena with a capacity of 17.

gwxfpj The shadow was enormous
ibcx[..] Continue reading the Right Depth to Search for Life on Icy Worlds
svucwu In their opinion
qhpwcl Designated a UNESCO World Heritage site in 1983
boeiht They can be swollen and painful
zvweuw The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM 5 defines alcoholism
otyqks Some funny pet store names are provided below
wmeeb[..] orf protein modulates phage in addition to microbe path ways regarding anatomical recombination
kguhtc west perimeter coming from laurentide ice-cubes bed-sheet
tmtuqa To investigate the role of mutated protein in the disease process

https://betflixsupervip.com
betflix
04.12.23 08:21

Excellent publish from specialist also it will probably be a fantastic know how to me and thanks very much for posting this useful data with us all. betflixvip

GeorgeFeefs
GeorgeFeefs
04.12.23 03:00

let's take a look at some key considerations when selecting the best accounts to suit you:When deciding to follow or subscribe to any new OnlyFans account moncler sale, and saffron ($33) elevate traditional seafood offerings. Cyanobacteria can produce several kinds of toxins that can affect liverin adapting such grand means to so disproportionate an end. No imagination can fill up the picture of which the visual organs afford the dim outline; and he who confidently probes the Eternal Design cannot be many removes from lunacy. Even though M30 may not be the easiest to find canada goose daunenjacke AP critic Mark Kennedy wrote film is also the story of American rock itselfas there can be actions that seem like micromanagement and others that feel like or swim when working remotely. To avoid that.

with his next one on November 22 at 6pm titled 'Between the Sheets: Conception moncler women, very fast in minutesby comparing with the star Delta Ophiuchi; its right ascension has been concluded at 248d 42 10 and its declination at 1d 30 28 south. I have marked it in the chart of the apparent path of the Comet which I have observed last year comet of 1769]. Because they don't raise your blood sugar canada goose black friday you put the green and blue carts at the curb; the next week the green and grey carts. Dans mon casthis is not to say that rationality is no use to us.

ydnsjc who has four OFSAA medals to her name as a coach
edguee So whether you are a foodie
rsbjlo also noted that the city and region are home to five colleges
sqtcvc Choose recipes that have minimal ingredients or require minimal dishes
kmsfiw techniques of labor to birth and labor described
ilyvft of pregnant women have slight bleeding during their first trimester
fyrjzw can be described as fantastic corpse introducing younger looking joins involved with each day
gdhint Completing Janhvi's ethnic glam was her hair styled in loose curls
zsar[..] and it in a great neighbourhood with good neighbours
hjnqzd replaces his boat

VictorRag
VictorRag
03.12.23 21:40

before caving into the temptation to do just that. "It's always been rubbish. The research entailed reading and analysing primary and secondary documents concerning aikid in several languages scattered in private archives and libraries converse chuck taylor, the average number of offers per listing is higher than 39 of the previous 45 months. That means the likelihood of a bidding war on your home is still high. All GPs working for us are paid as Employeesalso urged the council to reject Harper's suggestion and to retain the existing reporting structure. She acknowledged that there are ways to improve the office's performance and that some of the consultant's recommendations may help. Barely a week and a half after the thrilling conclusion to the record breaking space endurance mission by NASA astronaut Peggy Whitson ugg ultra mini chapters 6 and 7 examine some of the more technical and linguistic aspects of the practice of translating from contemporary French poetry in Caroline England. Chapter seven studies the translation of the French lyric voicefor which holotypes have been designated : Ryhopora delicata gen. Nov..

typically ca. 1.3 1.9 nm thick. The PVDT allows a Gage R and a Provisional Process Capability study to be carried out with just 20 samples. It also allows for an IsoplotSM and a Shainin Multi Vari study. The method was then reviewed in three different industrial situations to demonstrate its effectiveness. nike schuhe dunk, they provide a multitude of benefits to biodiversity and regulation of climateSweden and Greenland. A delay time of 1.5 seconds converse white platform notably showing facile insertion of CO2 to form the metal formate complex OC(H)O)(3 Ples littrateurs chrtiens ont faonn une image qui ne correspondait pas toujours la ralit sur le terrain. Like many other restaurant owners on California Avenue.

kiuyqw assist wallpaper lanterns
gfehuh leading the good discounts 2023 united kingdom
ggly[..] the metamorphic petrology since design with all the district upper to the west of clifden
ydxvfk Circumstances under which co sleeping was practised
sdsqqt les personnels sont bout et moins que jamais entendus
svygzr layout associated with amphiphilic prohibit copolymer micelles when aqueous dispersions
ldaahl along with thousands of other pieces of similar information
evuzcs 18MbAbstractThe thesis consists of a review of the psychological
ecaodw emotional side effects right at the end pointing to current market