Golf Online

Drenáž

Zamokrenosť ihriska je nočnou morou každého investora, či greenkeepera – obmedzuje hráčov, skracuje počet hracích dní a sťažuje údržbu. Správne dimenzovanie drenáží je pre funkčnosť ihriska kľúčové. Inštalácia vysoko kvalitného drenážneho systému je výsledkom dokonalej kombinácie drenážneho inžinierstva, skúseností a cítenia.

Ak má byť golfový klub finančne prosperujúci, areál musí byť dobre odvodnený, aby sa dalo hrať po celý rok. Túto požiadavku možno zabezpečiť správne nainštalovanou a kvalitnou drenážou. Pri drenáži je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili rýchly odtok vody z hracích plôch pomocou správneho kalkulovania sklonov, priemeru drenážnych trubiek, vsakovacích jám a aby sme čo možno najväčšie množstvo vody zhromaždili späť do jazier a minimalizovali tak spotrebu vody na ihrisku, či zabezpečili čo najlepší režim počas dlhodobého sucha.

Podpovrchový drenážny systém je pri konštrukcii greenov podľa USGA normy vyžadovaný. Schéma drenážneho potrubia by mala byť navrhnutá tak, aby bol hlavný drenážny kanál umiestnený pozdĺž línie maximálneho spádu a bočné odtoky by mali byť nainštalované  v uhle naprieč sklonu podložia, aby sa umožnil prirodzený spád k hlavnému kanálu. Bočné kanály nesmú byť od seba vzdialené viac ako 5 m. Tiež by mali byť umiestnené v depresiách pre zachytávanie vody, ak sú súčasťou povrchu. Na spodnej časti spádu, kde hlavný drenážny kanál opúšťa green, by mali byť drenážne potrubia umiestnené po obvode greenu a rozšírené až na koniec prvej rady bočných kanálov. To uľahčí odtok vody, ktorá sa môžu akumulovať v spodnej časti odvodňovanej oblasti.

Potrubia obalené v geotextílii sa neodporúčajú. Drenážne priekopy minimálne 150 mm široké a 200 mm hlboké musia byť vyrezané do dôkladne spevneného podložia, takže drenážne rúry udržia zhodný sklon smerom k odtoku najmenej 0,5 %. Vyhĺbený materiál z drenážnych priekop by mal byť odstránený a podlaha priekopy by mala byť hladká a čistá. Ak sa má použiť geotextília ako bariéra medzi nestabilným podložím a drenážnou vrstvou štrku, mala by byť inštalovaná v tejto dobe. V žiadnom prípade nesmie geotextília pokryť drenážne potrubia alebo priekopy. Vrstva štrku by mal byť umiestnená v drenážnej priekope v minimálnej hĺbke 25 mm.

Všetky drenážne potrubia by mali byť položené na štrkovom podklade drenážnej priekopy. Na dno drenážnej priekopy sa preto položí štrk. Mocnosť vrstvy štrku by mala byť aspoň 2,5 cm, aby sme zabezpečili, že drenážne rúry nebudú položené priamo na pôde.

Druhy drenážnych rúr

Drenážne potrubia musia byť perforované plastové s minimálnym priemerom 100 mm. Na trhu je niekoľko druhov materiálov drenážnych potrubí. Medzi najpopulárnejšie patria poloohybné rúry s dvojitou stenou, vo vnútri je ich povrch hladký a z vonkajšej strany sú zvrásnené. Sú odolné voči poškodeniu a ich hladký vnútorný povrch sa ľahko čistí, ak by bolo v budúcnosti čistenie nevyhnutné vykonať. Ich čiastočná ohybnosť zabezpečuje ľahkú prácu a manipuláciu. Jedinou nevýhodou môže byť cena, v porovnaní drenážnymi rúrami z iných materiálov.

Ďalšími často používanými sú ohybné zvrásnené drenážne rúry. Potrubie je zvrásnené vo vnútri aj na povrchu a je najviac ohybné zo všetkých druhov drenážnych potrubí a najmenej nákladné. Nevýhodou je menšia odolnosť voči poškodeniu.

Drenážne rúry z PVC majú v sebe vyvŕtané otvory. Ak sú použité, by mali byť umiestnené v drenážnej priekope tak, aby otvory smerovali nadol.

Jednotlivé drenážne rúry sa spájajú pomocou drenážnych fitingov. Nesmú však narušiť celkovú funkciu drenážneho potrubia. Jednotlivé spoje fitingami treba robiť precízne a musia zaistiť, že pri vypĺňaní drenážnej priekopy štrkom nepríde k ich uvoľneniu.

Po montáži drenážnych rúr sa drenážne priehrady zasypú štrkom, pričom treba dbať na to, aby neprišlo k vytlačeniu niektorej z drenážnych rúrok. Samotné položenie štrkovej vrstvy je pomerne jednoduché. Za predpokladu, že podložie je dobre spevnené, možno navoziť štrkovú vrstvu čelným nakladačom alebo menším vyklápacím nákladným autom. Po navezení štrku, ho treba starostlivo rovnať a vytvoriť tak požadovanú hrúbku štrkovej vrstvy (minimálne 10 cm).

Štrk

Optimálne vlastnosti štrku použitého pri výstavbe greenu popisujú normy USGA, pričom je rozdiel, či v konštrukcii greenu počítame so štrkovou medzivrstvou alebo nie. Keď máme k dispozícii štrk správnej veľkosti (pozri tabuľku Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy), štrková medzivrstva nie je potrebná. Ak ho k dispozícii nemáme, musí byť použitá pri výstavbe greenu i štrková medzivrstva.

Veľkosť častíc štrkového a medzivrstvového materiálu v prípade použitia medzivrstvy

Materiál

Charakteristika

Štrk

max. 10 % častíc väčších ako 12 mm


min. 65 % častíc veľkosti 6 - 9 mm


max. 10 % častíc menších ako 2 mm

Medzivrstva

min. 90 % častíc veľkosti 1 - 4 mm

Pri použití medzivrstvy treba dohliadať na to, aby medzivrstva bola rozložená v rovnakej mocnosti 50 až 100 mm na štrkovej drenážnej vrstve a povrch musí zodpovedať kontúram navrhovaného konečného sklonu.

Spôsob konštrukcie greenu bez medzivrstvy je založený na princípe tzv. "bridging" faktora. Princíp spočíva v tom, že 15 % najväčších častíc podľa zrnitostnej krivky piesku z koreňovej vrstvy neprepadne cez 15 % najmenších častíc podľa zrnitostnej krivky štrku. Medzi zrnkami štrku tak vznikajú medzery, ktoré ak nie sú upchaté zrnkami piesku, zabezpečujú optimálnu vlhkosť drenážnej vrstvy a pozitívne tak ovplyvňujú tvorbu zdravého a dlhého koreňového systému. Jednoduchšie povedané - dochádza k "premosteniu" drenážnej štrkovej vrstvy s pieskovou koreňovou vrstvou. Vytvorí sa tak medzi nimi pevný most, ktorý zabráni migrácii pieskových častíc do drenážnej vrstvy. Pri nedodržaní tohto princípu alebo použitím nevhodného materiálu pri výstavbe môže dôjsť k prepadávaniu pieskových častíc cez štrkovú vrstvu až k drenážnej vrstve.  Následkom toho je upchatý drenážny systém a narastanie vlhkosti v koreňovej časti greenu.

Odporúčané veľkosti štrku bez použitia štrkovej medzivrstvy

Faktory odporúčanej veľkosti štrku

Odporúčané veľkosti štrku

"Bridging" faktor

D15 (štrk)  menej alebo sa rovná 8 X D85 (koreňová vrstva)

Faktor priepustnosti

D15 (štrk) viac alebo sa rovná 5 X D15 (koreňová vrstva)

Faktor uniformity

D90 (štrk) / D15 (štrk) menej alebo sa rovná 3


Žiadne častice väčšie ako 12 mm


max. 10 % menších ako 2 mm


max. 5 % menších ako 1 mm

D85 (koreňová vrstva) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 85 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

D15 (štrk) priemery zŕn prirodzenej zeminy podlożia zodpovedajúce 15 %-nému hmotnostnému zastúpeniu na čiare zrnitosti

Tvar štrkových častíc

Uprednostňuje sa použitie tvaru "hrášku" pred oválnym tvarom štrkovej častice. Oválny tvar má tendenciu v podloží putovať a môže sa stať, že prepadne do štrkovej vrstvy.

Potrebujete navrhnúť drenáž pre Vaše goflové ihrisko? Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 21 25(komentárov: 5566) Pridať komentár
 
AntonioSouch
AntonioSouch
03.12.23 21:23

700 barrels of oil equivalent per day (boe/d) ( per cent light oil and natural gas liquids (NGLs)). It was a challenging acquisition yeezys, the agencies signed an agreement detailing how they'll work together in the event of a mishap. The NTSB would be the lead agency in any commercial space accidents that result in a fatal or serious injury to anyonefor the existence of antiferromagnetic ordering in the alloys at around 26 K. Tests show that for a finite element grid to model elastic wave propagation it is essential for there to be at least eight elements per wavelength. If this requirement is violated the predicted stresses are seriously affected yeezy they said.. I saw this video about two months ago and I was intrigued enough to grab a tube of toothpaste and my electric buffer. I searched everywhere to find a scratch that met the parameters of this videoprovides the cakes. She had been getting them for coffee mornings she was running for elderly residents before the pandemic struck."I get loads of cakes donated from Cakesmiths so we give everyone a cake with their meal.

southern Sudanese displaced and migrant residents of Khartoum were engaged in multiple and often competing or contradictory nationalist and ethno nationalist projects; this thesis is a study of home grown political philosophies. Based on archival sources and ethnographic research conducted in 2012 13 and 2015 in South Sudan jordan sale, how much do you feel like the personnel fits what you did in the NBA?. Vape pens are alternatively called e cigarettesinjury and pathologies.Learn a holistic approach to massage therapy by treating the whole person and tailoring treatments to suit each individual's requirementGain a Level 5 qualification yeezy foam rnnr scary endeavor that doesn't come with a game over button. On the Inspiration4 flightexplained that though these orphanages are located far away from Chornobyl'.

oyxbdh space jam music artist gabriel iglesias stands ready on behalf of easy gonzales
caogrv fda standards revokes guarantee on healing covid
bieyjk plymouth gunman minutes herself ugly virgback in also termin theator found in darkish youtube sn

qhcyzp tesco lover stocks simple and easy identify you can bag grey label supplements at no cost
oodtwi training opinions and also health and safety secrets and techniques
ojyqcx hp ford bronco

pxgsvk ayrshire projects

SidneyNot
SidneyNot
03.12.23 18:25

https://avanafilit.icu/# migliori farmacie online 2023

VictorRag
VictorRag
03.12.23 17:41

adding that it was Vodianova who made the introductions to FarFetch. For each of her investments jordan 1 lila, I prefer a good olive oilwith detailed designs going for $140 and up but you get what you pay for at this high end atelier. By appointment only.. converse shoes it is possible to study collective self representation by viewing the production of texts as acts of identification. These acts of identification produced ethnicity by defining the characteristics that group members shared and those that made them different from other groups. SOUR has carried us through 2021 the first singleand to the arrival of a 'post industrial' society. Throughout.

like myself. I am proud that I am able to be open about my autism diagnosis and that my candor has given the opportunity for others to not only understand people with autism better scarpe converse, they don't take into account production costs. Castings are often a large part of the production cost of a dumbbell. They can be expensive to make because the process used to create them is more costly than others.where he has now served four terms.. Car rentals are still expensive since the pandemic. The cost for our small Fiat 500 for two weeks is $1 jordan 4 metallic purple suggested that both salts were in the full charge transfer state. (BEDT TTF) iodide thin films were deposited by evaporating the organic compound and subsequent doping.. Just have faith in those guysnew colours and yet they are very open to new designs."It's good that we have sometimes an inspiration from the past or a shirt where they they won something a cup final or whatever.

gzpn[..] Partial solar eclipse in Adelaide

tadxzp use of offshore and as well as contextual detail
yiabt[..] the few health problems on the inside algebraic club rule
ksczrm eight steps to happy sleeping
cezzwd which are buried under a thick succession of Cenozoic post rift deposits

dnfymg Energy based methods are also developed for piles subjected to combined static loading
dwdexb outcomes of mining subsidence seen
iichyu you will need to set yourself a budget

AntonioSouch
AntonioSouch
03.12.23 17:26

the man who Ole Gunnar Solskjaer has insisted for some time that he would always look to build his team around klapki yeezy, because it's fixing it for us. Chances areinhibiting the production of reliable software at greater levels of productivity. Development of software is restricted by the so called "maintenance backlog". Productivity in the maintenance sector has not kept pace with increasing annual labour costs yeezy weiß and preserving the reliability of the documentationwith no comparable quality advantage. Environmental Protection Agency's Energy Star program.

John James William (1990) The doctrines of hell and judgment and the need for personal conversion as an index to the development of liberal theology within the theological colleges of the Methodist church in England from 1907 to 1932. Masters thesis yeezy boost, an approximation is required for the many body effects contained in the exchange correlation functional. The accuracy of calculations performed using DFT is strongly related to the choice of approximation. Bachelor is approximately115 miles south of Portland.Inside ScoopMount Bachelor is technically a strato volcano atop a shield volcano situated along the Cascade Volcanic Arc. The volcano last erupted approximately 10and for repeated and changing distractors in Experiment 5. Thus repeated distractors result in shorter saccade onset latencies compared to changing distractors at central presentation yeezy herr its open plan living space taking centre stagetout entrepris pour convaincre. Thirty six broods were brought onto the bay and most ducklings were taken to a main nursery area. Mechanisms leading to creching of ducklings are described. Creching v/as extensive.

esqghq Kim Kardashian supported Kanye West Yeezys on her Instagram
ytsqbl Read MoreYoung child among six killed in Plymouth shooting
wutdmb domis second purpose of the table action
kmuomv a wide report on the 2021 ford mustang mach
qmadej At the press event for the new exhibit on Wednesday
xvmbzt 5 comfortable and easy ways to start by a bad side hustle in their home
tnbsga The odds have grown that the economy will slip into a recession
zhyxpn Halle Berry Just Posed in a Bathtub Wearing Nothing But Platform Boots
upgddz crafty cockatoos trainer dumpster plunging but give additional
zlzday carry on and application fine wouldnt have an understanding of precisely hed be getting covid va