Golf Online

Rozpočet golfového ihriska

Výstavba golfového ihriska si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a riadne investície zo strany investora. On musí spraviť rozhodnutie a zvoliť si firmu, ktorá výstavbu golfového ihriska zrealizuje. Jedným z kľúčových bodov, ktoré ovplyvňujú investora pri výbere dodávateľa výstavby golfového ihriska je rozpočet. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, čo všetko treba v kvalitne prepracovanom rozpočte zohľadniť a nakalkulovať.

Golf je čoraz viac populárnejší, a to je určite dôvod, prečo mnoho investorov siaha pri hľadaní využitia svojich voľných pozemkov práve po výstavbe golfového ihriska. Nie je záujem len o výstavbu golfových ihrísk, ale aj o výstavbu tréningových plôch (driving range, putting green, chipping green), dokonca rastie záujem aj o výstavbu súkromných golfových greenov na záhradách.

Vypracovanie rozpočtu na výstavbu má pre investora veľký význam. Mnohokrát je jeho výsledkom tvorba kompromisov z pohľadu výstavby golfového ihriska. Správne vypracovaný rozpočet by mal vychádzať z master planu, projektu Cut & Fill, plánu drenáží, projektu závlahy, návrhu čerpačky, plánu výsevov a hnojenia... Všetku túto dokumentáciu by mala dostať firma, ktorá dostala za úlohu vypracovať cenovú ponuku na výstavbu. Veľakrát tieto firmy vedia sami zabezpečiť pre investora tieto dokumentácie a ponúknu mu ich priamo.

V dnešnej dobe existuje množstvo firiem zaoberajúcich sa rozpočtovaním výstavby golfových ihrísk. Zväčša investor zadá projekt na nacenenie viacerým firmám, aby získal počiatočný prehľad. Dôležité je, aby v konečnej fáze porovnania rôznych ponúk, porovnával rovnaké položky ponuky. Investor by mal dostať presnú informáciu o tom, čo všetko sa pod jednotlivými číslami v ponuke skrýva.

Platí, čím podrobnejšie sú tieto projektové dokumentácie vypracované, tým je rozpočet reálnejší a  to umožní aj ľahší výber dodávateľov v ďalšej fáze realizácie.

Každý rozpočet by mal pozostávať z nasledujúcich častí:

  • ZEMNÉ PRÁCE
  • DRENÁŽ - vychádza z plánu drenáží
  • ZÁVLAHA - vychádza z projektu závlahy
  • ČERPAČKA
  • VÝSEV - trávne osivo, príp. trávne koberce, resp. umelé trávniky
  • HNOJENIE - vychádza z plánu hnojenia

Všetky tieto časti by mali obsahovať ako materiál, tak aj potrebné stroje, PHM a prácu. Stáva sa, že pri obdržaní cenovej ponuky je investor zaskočený celkovou cenou za výstavbu. V tomto okamihu je dôležité prejsť si položky, ktoré sú v rámci rozpočtu najnákladnejšie a hľadať možnosti  ich optimalizácie. Všetko závisí od financií, ktoré investor na tento projekt má.

Cena vs. kvalita vs. čas

Nie vždy je potrebné znižovať za každú cenu kvalitu. Oveľa dôležitejšie je hľadať efektívne riešenia. Napríklad vypracovanie nového plánu závlahy atď. Niekedy zohráva veľkú úlohu aj čas. Napríklad v prípade, ak má investor zámer otvoriť ihrisko pre hru čo možno najskôr, vtedy sa zvažujú možnosti použitia skôr trávnych kobercov prípadne aj umelých. Avšak predstavujú aj vyšší vstupný kapitál. Ten sa však investorovi môže vrátiť skorším otvorením ihriska.

Investor by mal každopádne dostať od firmy rozpočet, ktorý bude preňho prehľadný a bude mať presne špecifikované, za akých podmienok je daná cena za výstavbu kalkulovaná.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 56 60(komentárov: 225) Pridať komentár
 
https://wke.lt/w/s/gGD2La
토토마트 토토검증업체
26.07.23 15:45

I’m having a small problem. I’m unable to subscribe to your rss feed for some reason. I’m using google reader by the way. This is actually appealing, You’re a significantly seasoned author. I have joined with your feed plus expect witnessing the very good write-ups. And additionally, We’ve shared your web blog inside our social networking sites. After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! 토토마트 토토검증업체

https://www.evernote.com/shard/s744/sh/259feb9c-d1
먹튀검증백과커뮤니티
26.07.23 15:30

We believe in adding value to our customers by allowing them to focus on their core business while outsourcing the complete uniform supply function to us. When the bell of happiness rings, a couple of new people face a bright future, and offer my most sincere blessings, I wish you both a happy wedding! To tie the knot! Beautiful moments last forever, love until the days are old! I simply would like to give a huge thumbs up for the good data you have here on this post. I will probably be coming again to your weblog for more soon. We need each client to have the option to recruit an assignment writer effectively, with no problem or inconveniences. -->

https://meogtwibank.freechurchwebsites.com/
먹튀뱅크검증커뮤니티
26.07.23 14:17

Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also . Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. You are very cool! I dont suppose I have read something similar to this before. So nice to search out somebody with authentic applying for grants this subject. 먹튀뱅크검증커뮤니티

SDASD
토토궁검증업체
26.07.23 13:49

I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot! Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive. Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. -->