Golf Online

Rozpočet golfového ihriska

Výstavba golfového ihriska si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a riadne investície zo strany investora. On musí spraviť rozhodnutie a zvoliť si firmu, ktorá výstavbu golfového ihriska zrealizuje. Jedným z kľúčových bodov, ktoré ovplyvňujú investora pri výbere dodávateľa výstavby golfového ihriska je rozpočet. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, čo všetko treba v kvalitne prepracovanom rozpočte zohľadniť a nakalkulovať.

Golf je čoraz viac populárnejší, a to je určite dôvod, prečo mnoho investorov siaha pri hľadaní využitia svojich voľných pozemkov práve po výstavbe golfového ihriska. Nie je záujem len o výstavbu golfových ihrísk, ale aj o výstavbu tréningových plôch (driving range, putting green, chipping green), dokonca rastie záujem aj o výstavbu súkromných golfových greenov na záhradách.

Vypracovanie rozpočtu na výstavbu má pre investora veľký význam. Mnohokrát je jeho výsledkom tvorba kompromisov z pohľadu výstavby golfového ihriska. Správne vypracovaný rozpočet by mal vychádzať z master planu, projektu Cut & Fill, plánu drenáží, projektu závlahy, návrhu čerpačky, plánu výsevov a hnojenia... Všetku túto dokumentáciu by mala dostať firma, ktorá dostala za úlohu vypracovať cenovú ponuku na výstavbu. Veľakrát tieto firmy vedia sami zabezpečiť pre investora tieto dokumentácie a ponúknu mu ich priamo.

V dnešnej dobe existuje množstvo firiem zaoberajúcich sa rozpočtovaním výstavby golfových ihrísk. Zväčša investor zadá projekt na nacenenie viacerým firmám, aby získal počiatočný prehľad. Dôležité je, aby v konečnej fáze porovnania rôznych ponúk, porovnával rovnaké položky ponuky. Investor by mal dostať presnú informáciu o tom, čo všetko sa pod jednotlivými číslami v ponuke skrýva.

Platí, čím podrobnejšie sú tieto projektové dokumentácie vypracované, tým je rozpočet reálnejší a  to umožní aj ľahší výber dodávateľov v ďalšej fáze realizácie.

Každý rozpočet by mal pozostávať z nasledujúcich častí:

  • ZEMNÉ PRÁCE
  • DRENÁŽ - vychádza z plánu drenáží
  • ZÁVLAHA - vychádza z projektu závlahy
  • ČERPAČKA
  • VÝSEV - trávne osivo, príp. trávne koberce, resp. umelé trávniky
  • HNOJENIE - vychádza z plánu hnojenia

Všetky tieto časti by mali obsahovať ako materiál, tak aj potrebné stroje, PHM a prácu. Stáva sa, že pri obdržaní cenovej ponuky je investor zaskočený celkovou cenou za výstavbu. V tomto okamihu je dôležité prejsť si položky, ktoré sú v rámci rozpočtu najnákladnejšie a hľadať možnosti  ich optimalizácie. Všetko závisí od financií, ktoré investor na tento projekt má.

Cena vs. kvalita vs. čas

Nie vždy je potrebné znižovať za každú cenu kvalitu. Oveľa dôležitejšie je hľadať efektívne riešenia. Napríklad vypracovanie nového plánu závlahy atď. Niekedy zohráva veľkú úlohu aj čas. Napríklad v prípade, ak má investor zámer otvoriť ihrisko pre hru čo možno najskôr, vtedy sa zvažujú možnosti použitia skôr trávnych kobercov prípadne aj umelých. Avšak predstavujú aj vyšší vstupný kapitál. Ten sa však investorovi môže vrátiť skorším otvorením ihriska.

Investor by mal každopádne dostať od firmy rozpočet, ktorý bude preňho prehľadný a bude mať presne špecifikované, za akých podmienok je daná cena za výstavbu kalkulovaná.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 36 40(komentárov: 191) Pridať komentár
 
https://meogtwiclass.wordpress.com/
먹튀클래스토토검증
26.07.23 08:19

wonderful weblog. I extremely joyful in perusing your articles. That is in reality an 먹튀클래스토토검증

https://fknapredak.freeforums.net/thread/2/
먹튀사이트
26.07.23 07:50

what i do not comprehended is virtually how you are now not, at this factor in fact notably greater cleverly appreciated than you'll be at the present time. You are so clever. You understand consequently essentially as a result of this theme, created me as i would like to assume envision it from such limitless shifted points. Its like males and females aren't protected until it is something to do with girl crazy! Your very own stuffs first rate. Constantly handle it up! What is up each person, here every one is sharing these styles of potential, consequently it is captivating to peruse this website online, and that i .hmm it looks like your website ate my first remark (it turned into extraordinarily lengthy) so i bet i'll just sum it up what i had written and say, i am thoroughly playing your weblog. I too am an aspiring weblog blogger but i am nonetheless new to the whole thing. Do you've got any recommendations for beginner weblog writers? I would genuinely appreciate it. I blog pretty frequently and that i in reality thanks for your content. Your article has surely peaked my hobby. I'm able to bookmark your internet site and preserve checking for brand spanking new information approximately once consistent with week. 먹튀사이트

https://linktr.ee/sos2123
안전놀이터추천
26.07.23 07:49

Thank you for taking the time to talk about this, i experience strongly about it and love getting to know greater in this subject matter. If feasible, as you benefit information, could you thoughts updating your blog with more records? It's miles extraordinarily helpful for me . i'm generally to running a blog i definitely respect your content. Your content material has in reality peaks my hobby. I can bookmark your website online and preserve checking for brand spanking new information. Cool publish. There’s an problem along with your website online in chrome, and you can want to check this… the browser is the marketplace leader and a very good element of people will leave out your fantastic writing because of this hassle. This is very educational content material and written nicely for a trade. 안전놀이터추천

https://www.evernote.com/shard/s616/sh/eda21de7-e8
토토
26.07.23 07:49

At the factor when i've time i'm able to have again to peruse lots more, please keep up the when i take a gander at your weblog in chrome, it appears great however when starting that is the extraordinary mentality, in any case is surely not help with making every sence in any respect proclaiming approximately that mather. Essentially any approach an abundance of thank you notwithstanding i had try to develop your personal article in to delicius all matters considered it is something but a catch 22 situation utilizing your data locations might you be capable of please reverify the thought. A lot preferred once more what i don't comprehended is very you are presently now not in reality drastically more all around desired than you is probably currently. You are extremely intelligent. -->