Golf Online

Výber lokality

Pri výbere lokality a vyhodnocovaní jej vhodnosti pre výstavbu golfového ihriska hrá dôležitú úlohu architekt golfového ihriska. On môže posúdiť, či má budúca lokalita nevyhnutné znaky potrebné pre golfové ihrisko. Medzi niektoré z najviac žiaducich vlastností lokality patrí zvlnený terén, príťažlivá okolitá krajina, ale i lokalita nenáročná na zemné práce, čo môže znížiť stavebné náklady.

Pri výbere lokality pre výstavbu golfového ihriska je treba zvážiť, či je zamýšľaný projekt reálny. Golfové ihrisko sa však dá vybudovať kdekoľvek...Potrebné je urobiť štúdiu potenciálneho projektu, ktorá zahŕňa polohu pozemku, topografiu, pôdne pomery, dostupnosť vody a v nemalej miere nevyhnutné bezpečnostné vzdialenosti, ktoré treba dodržať, ako i počet golfistov v danej lokalite. Je nevyhnutné, aby takáto štúdia a projekt boli vypracované odborníkom - golfovým architektom. On hrá dôležitú úlohu pri výbere lokality a vyhodnocovaní alternatívnych lokalít. Architekt môže rýchlo posúdiť, či budúca lokalita má nevyhnutné znaky potrebné pre golfové ihrisko. Medzi niektoré z najviac žiaducich vlastností lokality patrí zvlnený terén, príťažlivá okolitá krajina, ale i lokalita nenáročná na zemné práce, čo môže znížiť stavebné náklady.

Do úvahy musia byť brané aj otázky životného prostredia. K vývoju nového golfového ihriska treba pristupovať ekologicky a s čo najväčšou mierou zodpovednosti.  Okrem toho, ďalšími dvoma dôležitými faktormi  pri výbere lokality sú drenáž a pôdne podmienky. Dobré odvodnenie a kvalitná pôda sú nevyhnutné pre rast zdravého trávnika.

Prekážkami budúcich projektov môžu byť všeobecne známe obmedzenia ako extrémne skalisté terény alebo nedostatok vody. Mnohé prekážky je možné prekonať, ale za akú cenu? Nie vždy sa to oplatí.

Plocha pôdy, ktorá je potrebná na výstavbu ihriska závisí od typu ihriska (public, private, parkové...). Golfový rezort s obytnými domami bude vyžadovať väčšie plochy z hľadiska potrebnej bezpečnosti. Základné pravidlo hovorí: 18 jamiek = 150 akrov (približne 60 hektárov). Štandardné 18-jamkové golfové ihrisko teda vyžaduje asi 150 akrov pôdy. Rovinatý terén je vždy lepší ako príliš strmý, no najlepší je jemne zvlnený. Pri príliš kopcovitom teréne treba počítať s vyššími nákladmi na zemné práce s hľadiska presunu zeminy, aby sa terén premenil na použiteľné a hrateľné golfové ihrisko. Naopak príliš rovný terén treba urobiť zaujímavým a "pohrať sa" so šejpingom.

Ostatnými kľúčovými komponentami výberu lokality sú jednoduchosť a dostupnosť pripojenia nového projektu. Napájanie a pitná voda musia byť k dispozícii pre clubhouse i údržbové zariadenia. Samozrejme ihrisko musí byť navrhnuté tak, aby prilákalo golfových hráčov všetkých úrovní. Pre architektov a developerov je typické, že sa usilujú o pekný panoramatický výhľad z clubhouse. Jedinečná prírodná scenéria však dokáže odlíšiť iba "dobrú" lokalitu od tej "výbornej" lokality pre výstavbu golfového ihriska.

Výber lokality pre výstavbu golfového ihriska môže dať projektu zelenú alebo ho môže i zničiť.

Proces hodnotenia lokality je mnohostranný a závisí od viacerých kritérií:

Ekonomické kritériá

 • dostupnosť danej lokality
 • prijateľné ceny pozemku
 • schopnosť podporovať všetky časti projektu (t.j. vývoj, rekreácia, obmedzenia, infraštruktúra)

Fyziografické kritériá

Zahŕňajú posúdenie možností prírody a obmedzení, ktoré prírodné podmienky prinášajú, sú to:

 • topografia 
 • pôda
 • voda
 • vegetácia
 • život vo voľnej prírode
 • drenáž

Vládne kritériá

Lokalita musí byť braná do úvahy aj z hľadiska:

 • regulkačných obmedzení
 • veľkosti a tvaru pozemku
 • existujúcich službieb a štruktúr spojených s užívaním pozemku

Kritériá okolitého prostredia

Projektový tím musí brať do úvahy potenciálnu:

 • leteckú dopravu
 • hluk
 • výhľad
 • zápachy

Každá potenciálna lokalita má svoje pozitívne i negatívne vlastnosti. Analýzami lokalít architektom golfového ihriska by malo prísť k výberu tej najlepšej pre kvalitný golf.

Pre viac zaujímavých informácií odporúčame navštíviť: www.golfrangenews.org - webovú stránku pre vlastníkov a prevádzkovateľov driving range a golfových ihrísk, kde sa dozviete aktuality zo sveta golfového biznisu.

Potrebujete poradiť ohľadne problematiky výberu správnej lokality pre výstavbu golfového ihriska? Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 1760) Pridať komentár
 
https://meogtwipass.com/
먹튀검증
05.09.22 13:45

Thank you for posting this information. I just want to permit you to recognize that i simply test out your web site and that i find it very thrilling and informative . I additionally wrote a piece of writing on a similar difficulty will discover it at write what you watched. That is truely the sort of data i have been attempting to find. Thanks for scripting this data. I am incapable of reading articles online very often, however i’m glad i did nowadays. It is thoroughly written, and your points are well-expressed. I request you warmly, please, don’t ever prevent writing. I think this is an informative post and it's miles very beneficial and knowledgeable. Therefore, i would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Acknowledges for paper this type of useful composition, i stumbled beside your weblog besides decipher a restricted announce. 먹튀검증

https://totohighkr.com/
토토사이트
05.09.22 13:41

I suppose that is an enlightening put up and it is extraordinarily useful and educated. On this manner, i might need to thank you for the endeavors you have got made in composing this text. Very thrilling, correct task and thanks for sharing this kind of suitable blog. Your article is so convincing that i by no means prevent myself to say some thing about it. You’re doing a tremendous task. Preserve it up. Your net log isn't always simply useful but it's far moreover sincerely modern as nicely. There will be inclined to be tremendously few individuals who can undoubtedly compose now not all that honest posts that masterfully.. 토토사이트

https://politicadeverdade.com/anjeonmoum/
안전놀이터순위
05.09.22 12:56

I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. 안전놀이터순위

https://scottchasserot.com/
먹튀검증커뮤니티
05.09.22 12:37

"The article posted was very informative and useful. I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site. Thanks for sharing. I have read all the comments and suggestions posted by the visitors for this article are very fine. I’m satisfied with the information that you provided. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing. Very informative blog. I will bookmark your website and check again here regularly. Thanks for sharing this informative post with us, Keep sharing it in future also.
Great Article. it's really informative and innovative keep us posted." 먹튀검증커뮤니티

안전놀이터순위
안전놀이터순위
05.09.22 11:59

i take care of such records much. I used to be in search of this precise information for a long time. Thank you and true good fortune. I am virtually loving the topic/design of your weblog. Do you ever run into any net browser compatibility problems? A small range of my blog traffic have complained about my weblog not working efficaciously in explorer but seems first-rate in chrome. Do you've got any recommendations to assist restoration this problem? I am in reality playing analyzing your nicely written articles. It looks like you spend quite a few time and effort in your blog. I have bookmarked it and i'm looking ahead to analyzing new articles. Maintain up the coolest work. I might also motivate just about anybody to save this internet web page for any preferred help to help posted the advent. 안전놀이터순위