Golf Online

Zemné práce

Zemné práce možno charakterizovať ako skupinu operácií uskutočnených vo fáze výstavby golfového ihriska. Ich objem je rozsiahly nielen vzhľadom na pracovný čas a náročnosť, ale i samotné náklady. Zemné práce môže výrazne znížiť inteligentne navrhnutý dizajn ihriska.

Pojem zemné práce je veľmi obsiahly a v rozpočte zaberá nemalý balík investícií. Potenciálna prírodná krása golfového ihriska môže byť nenapraviteľne zničená pri zemných prácach na pozemku, ak dodávateľ týchto prác nemá na pozore všetky špecifikácie a rastliny a ak architekt nemá stály dohľad na čistenie pozemku. Je v záujme každého ochrániť tie stromy, ktoré vylepšia krásu golfového ihriska, alebo priamo prispejú k lepšej hracej hodnote ihriska.

Zemné práce zahŕňajú:

  • čistenie pozemku
  • základné zemné práce
  • skrývku ornice
  • výkopové a výplňové práce a presun zeminy
  • hrubý šejping

Čistenie pozemku

Všetky stromy, kry, veľké korene, pne musia byť vyčistené z hracej oblasti každej jamky. Pred začiatkom zemných prác odsúhlasia investor spolu s architektom požadované rozloženie golfového ihriska. Strojové vybavenie potrebné pre zemné práce zahŕňa buldozéry, smyky, závesné hrable na odstraňovanie koreňov, reťazové píly, nákladné autá.

Jazerá a priehrady na pozemku musia byť vyčistené od všetkej vegetácie, ktorá je pod vodnou hladinou. Dôležité je to najmä pri malých jazierkach. Vo väčších jazerách sa stromy môžu vyrúbať a pomocou káblov zviazať do skupín, tak aby bolo zabezpečené, že sa neuvoľnia a nevyplávajú na povrch vodnej hladiny.

Stromy, ktoré majú byť zachované označí architekt pri prvotnom čistení pozemku. Ostatný rastlinný porast, suché vetvy a konáre a stromčeky môžu byť odstránené pomocou veľkokapacitnej rotačnej kosačky.

Konečným krokom čistenia pozemku je odstránenie pňov, koreňov a ďalšieho problematického organického materiálu z povrchu čistených oblastí. Používajú sa väčšinou buldozéry s ostrými čepeľami. Menšie pne môžu byť vytiahnuté ručne, na väčšie sa používa mechanizácia na vyrezanie pňov. Diery po pňoch sa vyhladia buldozérmi s cieľom obnovenia prirodzeného rovného terénu.

Odstraňovanie zvyškov dreva

Vzhľadom k dopytu po stavebnom a palivovom dreve, je možné dojednať na mieste ťažbu dreva. Zabezpečíme tým rozumné využitie zdrojov dreva a znížime tak náklady pomerne náročného odstraňovania drevného materiálu.

Základné zemné práce

Fáza základných zemných prác zahŕňa všetky hlavné výkopové a výplňové práce. Patrí sem: skrývka ornice a vytváranie zásob ornice, vykopávanie a umiestnenie výplne podľa plánu zemných prác, počiatočné tvarovanie základných čŕt podkladu, konštrukcia priehrad, exkavácia jazier a rybníkov, úprava tvarov a vypĺňanie oblastí fairway a roughs, odstraňovanie skál, výstavba a zreorganizovanie odtokových kanálov, výstavba odvádzacích priekop a ďalších drenážnych ciest s cieľom zlepšenia povrchového odtoku a znovurozdelenie ornice.

Prvé operácie, ktoré sa vykonávajú v rámci hrubých zemných prác je skrývka ornice a vytváranie jej zásob - pre jej budúce znovurozdelenie.

Nasledujú výkopové a výplňové práce - pre miesta, na ktorých majú byť jednotlivé prvky golfového ihriska ako tees, greens a bunkers vyvýšené nad úroveň pôdy, určí architekt množstvo potrebného výplňového materiálu. Pôvodná ornica sa odhrnie z každého výplňového miesta na neďaleké miesto, pretože sa ešte v konečnej fáze použije na znovu nahrnutie. Výplňový materiál sa dovezie nákladnými autami alebo zhŕňačmi zeminy, alebo je na miesto potlačený buldozérmi. Keď majú byť prvky ihriska vybudované na svahu alebo kopčeku, alebo v časti pozemku, kde je k dispozícii dostatok materiálu, žiaden ďalší materiál nebude potrebný na takéto miesta navoziť.

Na kopcovitom teréne je potrebné vytvarovať jednotlivé prvky ihriska do kontúr vhodných pre hru. Vypĺňanie a prekrývanie jám na fairways, výkop zeminy a následné vypĺňanie pre zlepšenie tvarov bočných svahov sú typické práce na fairways.

Niektoré miesta na pozemku treba vyplniť tak, aby boli vyhovujúce pre hru a zároveň i údržbu trávnika. Hlboké diery, ktoré sú následkom odstránenia veľkých koreňov a pňov, musia byť vyplnené pôdou a dôkladne spevnené, aby sa predišlo ďalšiemu usadzovaniu v budúcnosti. Táto operácia môže byť kritická, ak má byť fairway bez hrbolov a depresií, ktoré môže zapríčiniť drenáž. Pre väčšinu pôd platí pravidlo, že príde k sedimentácii 50 mm vrstvy na 300 mm výplňového materiálu.

Hrubý šejping

Po príslušných hrubých presunoch pôdy podľa zámerov architekta treba presne vytvarovať jednotlivé prvky terénu. Hladké, jemné kontúry povrchu sú nevyhnutné pre ľahkú a bezpečnú údržbu trávnika s použitím strojov a pre pohyb golfových vozíkov, ale i pre atraktívny prírodný vzhľad a vyhovujúce hracie podmienky. Mali by sme sa vyvarovať výrazných poklesov, vyvýšenín, priehlbín či brázd, alebo by sme ich mali aspoň eliminovať. Hrubým šejpingom tvarujeme konečné kontúry, ktoré by sa mali postarať o rýchly odtok vody z povrchu ihriska, vrátane prebytočnej vody z greenov, fairways, tees. Je nevyhnutné vyvarovať sa depresiám na povrchu ihriska, v ktorých by mohla stáť voda s následkom ničivého dopadu na zdravie a kvalitu trávnika.

Finálny šejping

Táto fáza prichádza po ukončení prác na závlahe. Plochu je potrebné pripraviť tak, aby bola čo najjemnejšia, bez priehlbín. Postrekovače by mali byť zarovnané s pôdou, vyrovnané.

Využívajú sa menšie exkavátori pre umelecké vytvarovanie povrchu ihriska, ktoré umožňujú „presnejšiu ruku“ pri dokončovaní jedinečných prvkov dizajnu. Výsledkom je oveľa zaujímavejšie a náročné ihrisko s vizuálne ohromujúcimi kontúrami a jedinečne vytvoreným dizajnom krajiny.

Zemné práce a náklady

Pre vykonávanie zemných práca platí pravidlo: "Tak akurát a nie príliš veľa". Premiestňovanie veľkého množstva zeminy na pozemku budúceho golfového ihriska nie je zárukou kvality a v skutočnosti môže indikovať nevhodný výber lokality alebo neadekvátneho návrhu ihriska.

Na priemernom 18 jamkovom ihrisku sa presunie cca 300 - 500 000 m3 zeminy. Je jasné, že správny manažment techniky vykonávajúcej zemné práce je kľúčovým pre dodržanie rozpočtu – zemné práce predstavujú niekedy až 35 - 40 % všetkých nákladov na výstavbu. Je treba si uvedomiť, že dobrý staviteľ dokáže prácu zorganizovať tak, aby sa zemina premiestňovala čo najmenej (buď tlačením buldozérmi, nakladaním alebo prevozom), aby sa ílovitá pôda použila na dná jazier a kvalitná zemina použila do horného podložia pred konečným výsevom, aby jazerá boli dostatočne hlboké a zálievková voda tým mala dostatočnú cirkuláciu atď. Investor musí dohliadať na tieto momenty, nakoľko chyby by ho v budúcnosti mohli stáť draho.

Príliš rozsiahle zemné práce majú negatívny vplyv nielen na náklady, ale i životné prostredie. V niektorých prípadoch môžu byť však zemné práce veľkého objemu potrebné, a to pri rekultivačných projektoch, alebo tam, kde požiadavky rezidenčných projektov nekladú požiadavky, ktoré striktne súvisia s golfom.

Vysokou položkou v nákladoch na zemné práce sú náklady na šejping. Môžu byť vysoké kvôli extravagantným požiadavkám odborníkov šejperov (až do 20 000 € mesačne po dobu až jedného roka). Vhodným usmerňovaním a vyučovaním možno i z vodičov strojov vyškoliť šejperov. Finálny šejping odborníkom za rozumnú cenu je však jednoznačne dobrou dlhodobou investíciou.

Potrebujete poradiť v problematike zemných prác alebo šejpingu? Vieme Vám zabezpečiť šejpera pre Vaše golfové ihrisko. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 26 30(komentárov: 5441) Pridať komentár
 
Brianmex
Brianmex
23.08.21 12:40

[url=http://faionline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]lexapro online[/url] and [url=http://campshero.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com/]can i buy lexapro online without prescription[/url] and [url=http://hannahmyers.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com/]buy lexapro from canada[/url] and [url=http://42.194.159.89/home.php?mod=space&uid=72828]buy lexapro online india[/url] and [url=http://lemines.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com/]lexapro 10 mg[/url] and [url=http://www.heiji-shinichi.xyz/bbs/home.php?mod=space&uid=202618]best price for lexapro generic[/url] and [url=http://83783.net/home.php?mod=space&uid=56008]where can i get lexapro brand medication[/url] and [url=http://www.hxzxsjw.com/home.php?mod=space&uid=57997]lexapro 10 mg price in india[/url] and [url=http://zlbplasma.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com/]best price for lexapro[/url] and [url=http://www.i56.cc/home.php?mod=space&uid=149859]lexapro 15mg[/url] and [url=http://etm.org.cn/home.php?mod=space&uid=71236]lexapro 10 mg tablet[/url] and [url=http://118.24.12.193/home.php?mod=space&uid=62621]lexapro medication[/url] and [url=http://edmvegasconference.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]lexapro coupon[/url] and [url=http://www.watcholg.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=111449]lexapro 20mg pill[/url] and [url=http://ksnvtv.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com/]lexapro 15mg[/url] and [url=http://urbanic.elektrik-24.ru/Redirect.aspx?url=https://lexaprognr.com]lexapro 20 mg coupon[/url] and [url=http://hancockfabric.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]lexapro 50 mg[/url] and [url=http://americansingingtelegram.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]medication lexapro 10 mg[/url] and [url=http://aculoan.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]lexapro prescription[/url]
[url=]lexapro 15mg[/url] ozpdzazd
[url=]lexapro 20mg[/url] dnkoikdn
[url=]buy lexapro no prescription[/url] dqnmzxgs

ManuelKix
ManuelKix
23.08.21 04:58

canadian pharmacy clonidine supreme suppliers india viagra canadian pharmacy canadian pharmacy no prescription where can i get free viagra samples 4 corners pharmacy cheap ed meds online ed medicines generic for erectile dysfunction ed medications best ed medication what are the best generic ed drugs online erectile dysfunction medications ed medications compared cheap ed medication ed medications online ed drugs online best erectile dysfunction medication in canada ed drugs meds for ed erectile dysfunction medications sold in canada erectile dysfunction drugs generic ed drugs cheap erectile dysfunction drugs-canada canadian erectile dysfunction drugs ED medication order erectile dysfunction medication generic drugs for erectile dysfunction erectile meds ed drug cost comparison buy erectile dysfunction drugs generic ed medication erectile dysfunction medication prices ed meds on line cheap ed drugs best erectile dysfunction drugs for sale online erectile dysfunction drugs online meds for erectile dysfunction generic ed meds erectile dysfunction drugs canada ed drug best ed drug best deal on ED meds cheap ed meds medication from canada ed erectile dysfunction generic name for ED drugs buy erectile dysfunction drugs online cheap erectile dysfunction medication generic erectile dysfunction medications erectile dysfunction drugs comparison impotence drugs online common drugs for ed generic impotence drugs ed meds cost effective ed drugs canadian erectile dysfunction drugs tretinoin without prescription uk cheapest indian prices for nizagara maxifort zimax 100mg

Brianmex
Brianmex
22.08.21 03:43

[url=http://www.syracuse168.com/home.php?mod=space&uid=101750]lexapro online[/url] and [url=http://www.pro-kogu.com/redirect.php?action=url&goto=lexaprognr.com]lexapro 15mg[/url] and [url=http://ww3.photos0.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com/]generic brand for lexapro[/url] and [url=http://xnfgxh.com/bbs/home.php?mod=space&uid=3670882]where can you buy lexapro[/url] and [url=http://johnsonricecompany.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com/]lexapro generic brand name[/url] and [url=http://aftertaxes.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]where can i get lexapro brand medication[/url] and [url=http://ky.sgz8.com/home.php?mod=space&uid=958291]medication lexapro 10 mg[/url] and [url=http://inspireinsurancesolutions.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]buy generic lexapro online[/url] and [url=http://overseasvisitorsclub.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]cheapest price for generic lexapro[/url] and [url=http://rembrandtcafe.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]best price for lexapro[/url] and [url=http://sexandnudity.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]where can you buy lexapro[/url] and [url=http://reflow.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com/]lexapro price comparison[/url] and [url=http://thehandbookforboys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]compare lexapro prices[/url] and [url=http://ocr.xrpdf.com/home.php?mod=space&uid=108821]where can i buy lexapro online[/url] and [url=http://www.44706648-90-20190827182230.webstarterz.com/profile.php?id=1205090]lexapro prescription price[/url] and [url=https://forum.marinarusakova.biz/index.php?action=profile;u=196369]lexapro generic discount[/url] and [url=https://marketinginc.com/forums/member.php?1324330-kmoxbdjk]brand name lexapro from canada[/url] and [url=http://www.lr520.net/forum/home.php?mod=space&uid=175889]generic lexapro 20 mg cost[/url] and [url=http://raycatenajaguaredison.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lexaprognr.com]lexapro 20 mg discount[/url]
[url=]lexapro 50 mg[/url] cxzwhoun
[url=]lexapro cheapest price[/url] eddoxzos
[url=]lexapro prescription[/url] qrjudqih

puerto galera
Stevenbup
19.08.21 18:27

canadian pharmacy with viagra
viagra alcohol prescription drugs from canada prices drugstore canada soft viagra [url=http://www.agribazaar.co/index.php?page=item&action=item_add]baclofen[/url] canada viagra generic viagra overdose cialis cost over the counter viagra alternative [url=https://warezok.net/user/liquidcafe16/]mail order viagra[/url]
viagra doses canada pharmacy viagra buy viagra now viagra free trial [url=http://generational-theory.com/forum/user-57177.html]best price on cialis 5mg[/url]

Stefancoest
Stefancoest
15.08.21 13:49

domperidone fda investigational domperidone 10mg cvs domperidone dosing
motilium 10mg uses domperidone medication alternative domperidone 30 mg