Golf Online

Renovujeme a pripravujeme greeny na jeseň

Jeseň je obdobím, kedy sa na golfových ihriskách chýli golfová hra pomaly ku koncu a golfové trávniky treba pripraviť na zimu. Renováciu greenov nemožno zanedbať.

Údržbové operácie vykonávané na jeseň sú dosť podobné vo väčšine krajín strednej Európy. To, či sa na ihriskách bude hrať aj počas zimy, závisí najmä od geografickej polohy golfového ihriska. Všeobecne sa na začiatku októbra a s rýchlo klesajúcim počtom hodín denného svetla končia i súťaže golfistov, turnaje či firemné dni na golfových ihriskách. Toto všetko má vplyv na to, kedy sa začínajú renovačné práce na trávnikových plochách. Práce vykonávané v rannej fáze môžu byť nebezpečné pre hru i prípadné príjmy ihriska, avšak príliš neskorý termín renovačných prác môže byť riskantný z hľadiska nevhodných poveternostných podmienok, nižšej teploty pôdy a zvýšenej vlhkosti. Je preto nutné nájsť rovnováhu medzi agronomickými podmienkami a ekonomickými aspektmi. Taktiež chladné a vlhké podmienky počas jesene budú zvyšovať riziko výskytu ochorení. Príprava ihriska na zimu a obdobie najmenej štyroch mesiacov pozastaveného rastu je rozhodujúca, potrebuje spoľahlivé naplánovanie všetkých aktivít a zrealizovanie potrebných prác na čas.

Nevyhnutné kľúčové úlohy sú nasledovné:

 • Zníženie frekvencie kosenia a zvyšovanie výšky kosenia
 • Aerifikácia a top dressing na hlavných hracích plochách
 • Uzavretie zavlažovacieho systému a vypustenie závlahového systému
 • Stratégia prevencie chorôb
 • V prípade potreby kontrola a ochrana trávnika pred dážďovkami
 • Posezónne opravy opotrebovaných a poškodených plôch
 • Dosev opotrebovaných, slabých a poškodených plôch
 • Úprava priekop, svahov a nevyhovujúcich uhlov
 • Odstránenie a zber listov
 • Potenciálne drenážne práce
 • Plánovanie všetkých zimných projektov
 • Príprava rozpočtu a plánovanie na budúci rok

GREENY

Aby golfové greeny dokázali „prežiť“ dlhotrvajúce obdobie dormancie s teplotami nižšími ako 0 °C, s nízkou intenzitou slnečného žiarenia a vysokou úrovňou zrážok, musia byť predovšetkým v dobrom zdravotnom stave. To znamená, že trávnik by mal mať dobrý koreňový systém, dostatočnú hustotu, zodpovedajúcu zásobu sacharidov a nemal by byť poškodený žiadnym z možných stresov ako napríklad sucho, záťaž alebo poškodenie chorobami.

Životné prostredie

Na spomínané požadované vlastnosti zdravého trávnika má v prvom rade vplyv životné prostredie, v ktorom trávnik vyrastá. Je dôležité zabezpečiť pre každý jeden green na golfovom ihrisku maximálne množstvo slnečného žiarenia a tiež pohyb vzduchu, ktoré sú potrebné pre udržateľný rast. Ak pre tento cieľ treba okolité stromy zostrihať alebo dokonca odstrániť, potom tak urobte, najmä ak ide o nežiaduce kroviny. Zatienený trávnik je menej schopný fotosyntetizovať, nie je dostatočné pevný, horšie odoláva záťaži a napadnutiu chorobami.

Drenáž

Trávnik má najlepšiu šancu na prežitie zimy, ak je suchý a pevný zároveň. Kľúčovou požiadavkou sú kvalitné povrchové i podpovrchové drenážne systémy, ktorými sa musí zabezpečiť zachytenie a odvedenie vody z povrchu greenov. Drenáž musí vodu rýchlo dostať preč z hracej plochy a doviesť ju cez koreňovú vrstvu až k drenážnej vrstve. V prípadoch bez drenáže, napríklad pri starších greenoch založených na pôde, je však tiež nutné zabezpečiť určitú formu drenážneho odvodnenia. Môže to byť realizované napr. vložením niekoľkých bočných drenážnych rúr vzdialených od seba tri a osem metrov, s možnosťou pridania sekundárnej drenáže uloženej do piesku. Ide o efektívny spôsob, pri ktorom môže byť green dokončený za pár hodín pomocou približne štyroch ton piesku, ktoré sa vložia do úzkych kanálov v hĺbke 200 mm a od seba vzdialených 250 mm. Tu by som zdôraznil, že drenážne práce v takomto rozsahu by mali byť „krajným opatrením“, nakoľko narúšajú hru a sú nákladné. Preto by som najprv odporúčal vyskúšať alternatívy ako aerifikácia dlhými hrotmi, rotačná dekompakcia, aerifikácia metódou drill alebo stlačeným vzduchom.

Kontrola plsti

Akýkoľvek prebytok organických látok (vrstva plsti viac ako 15 mm) zníži rýchlosť infiltrácie, a preto je potrebné odstrániť čo najviac tohto materiálu, a to kombináciou skarifikácie s nožmi so šírkou čepelí 3 mm, aerifikáciou dutými hrotmi a pieskovaním, čím zabezpečíme, že greeny zostanú pevné a suché. Tieto zásahy je lepšie vykonať skôr, aby mali greeny dostatočný čas na zotavenie.

Aerifikácia

Bez ohľadu na odvodňovacie schopnosti greenov je potreba aerifikácie koreňovej oblasti jednou z hlavných úloh v manažmente trávnika, bez ohľadu na ročné obdobie. Cieľom je vytvárať zvislé kanály pre pohyb vody, umožniť prístup kyslíka do koreňovej vrstvy a odstránenie oxidu uhličitého. Nemožno zabudnúť na pôdne baktérie. Tie dokážu prežiť iba v okysličenej pôde. Napomáhajú pri rozklade organických látok i aplikovaných hnojív, a tak sú nevyhnutné pre zdravie trávnikov. Dobrá koreňová hĺbka tiež znamená väčšie zásoby sacharidov, čo je ďalšia z výhod aerifikácie.

Top dressing

Po aerifikácii by sa mal na povrch greenov aplikovať materiál tvorený predovšetkým pieskom so stredne veľkými pieskovými časticami. Príliš jemný materiál by mohol spôsobiť upchanie povrchu a zníženie infiltračnej schopnosti. Účelom top dressingu pieskom je zabezpečiť dostatok pórov v koreňovej vrstve, ako aj spevnenie a urovnanie povrchu greenu. Veľmi jemné prepieskovanie povrchu pieskom môže byť vykonané na konci jeseni a v zime, ale iba ak to dovoľujú vonkajšie podmienky.

Hnojenie

Vzhľadom na nedostatok rastovej sily a nízkej teplote pôdy (pod 6 °C) bude trávnik vyžadovať pomerne málo, a to vo forme dodatočnej výživy aplikovanej na začiatku jesenného obdobia. Aby trávnik dokázal prežiť, potrebuje malú zásobu výživových látok, ktoré by mali byť dodávané len v menších dávkach. Jesenná výživa by sa mala sústrediť na nízke množstvo dusíka, vyššiu hladina draslíka a pravidelnú doplnkovú výživu železom. Hnojivá obsahujúce vápnik, horčík, výťažky z morských rias a fosforečnany pomáhajú chrániť rastliny počas jesene a zimy, ale presné prihnojenie takýmito prípravami by malo byť založené na individuálnych požiadavkách každého trávnika. Kľúčovým cieľom je však rastlinu posilniť a ochrániť pred zimou a chorobami.

Regulácia chorôb

Pre mnoho klubov je ochrana pred chorobami hlavnou požiadavkou, obzvlášť, keď už klub s určitou chorobou v minulosti musel bojovať. Veľa bude záležať na konkrétnych okolnostiach. Vychádzajúc z praxe možno povedať, že trávnik zložený prevažne z lipnice ročnej bude najviac citlivý na antraknózu, pleseň spôsobenú rodom Fusarium a neskôr na pleseň snežnú. Nákaza je najviac pravdepodobná v trávniku, ktorý je slabý, rastie v nevhodných stresujúcich podmienkach, ktoré len napadnutie chorobou podporia, a to najmä v prípade nevyhovujúceho životného prostredia trávnika. Prevencia je lepšia ako liečba a spoliehanie sa na fungicídy nie je ani ekologicky ani ekonomicky neprijateľné. Regulácia chorôb musí byť súčasťou integrovanej ochrany proti škodcom a chorobám, ktorej kľúčovými zásadami by malo byť vytvorenie vhodných pôdnych podmienok, zdravšieho trávnika schopného vyrovnať sa so stresom a znížiť dlhodobú vlhkosť na povrchu trávnika.

Kľúčové úlohy pre kontrolu chorôb sú nasledovné:

 • Trávnik chrániť pred stresmi, napr. stres zo sucha, taktiež koncom leta nekosiť veľmi nízko.
 • Počas aerifikácie udržiavať povrch greenov suchý, kontrolovať množstvo plsti a používať zmáčadlá  .
 • Maximalizovať pohyb vzduchu a množstvo slnečného žiarenia, ako je to možné.
 • Zabezpečiť nízku úroveň dusíka, vysokú úroveň draslíka a prídavok železa a morských rias, čím sa posilnia bunkové steny rastliny.
 • Vyhýbať sa ťažkému top dressingovému materiálu, ktorý by mohol upchať povrch trávnika.
 • Nepoužívať alkalické piesky.
 • Použiť fungicídy preventívne skôr, než sa ochorenie pravdepodobne vyskytne, napr. na zatienených greenoch.

Kosenie

Frekvencia kosenia sa bude líšiť na jednotlivých golfových ihriskách v závislosti od rastu trávy. Výška kosenia by nemala spôsobiť trávniku stres a takisto sa bude líšiť v závislosti od druhu trávy. Psinček sa zvykne kosiť nižšie približne na 4 mm, na rozdiel od kostravy, ktorá sa kosí na 5 mm, alebo dokonca v priebehu jesene i vyššie. Valcovanie, grooming a vertikutácia by mali byť obmedzené len na príležitostné použitie v tomto ročnom období, ale je to opäť špecifické podľa konkrétnych podmienok ihriska. Kefovanie je v porovnaní s kosením taktiež vhodné a pre trávnik menej agresívne.

TEES

I niektoré časti tees vykazujú na konci sezóny známky opotrebenia, a to najmä na kratších jamkách či jamkách s par 3. Stres zo sucha môže byť ďalším faktorom vplývajúcim na zhoršenie kvality či úplné zničenie trávnika, preto musia byť vykonané nápravné práce. Po aerifikácii či skarifikácii, môže nasledovať dosev, pri ktorom je nevyhnutné zabezpečiť  dobré spojenie osiva a pôdy. Nasleduje top dressing, ktorým sa osivo prekryje a poskytne dostatočnú ochranu pri klíčení. Väčšina ostatných operácií v rámci údržby tees je podobná ako pri greenoch.

Súhrn

Zdravý trávnik rastúci v zdravom životnom prostredí poskytne tie najlepšie podmienky pre hru aj počas blížiacej sa zimy. To sa zúročí aj počas nasledujúcej jari, pretože zdravý trávnik ľahšie vydrží záťaž počas zimy, nízke teploty a tlak z možných ochorení. Preto je veľmi dôležité využiť všetok čas, ktorý je k dispozícii na splnenie kľúčových úloh a naplánovaných renovačných prác.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 16 20(komentárov: 434) Pridať komentár
 
SergioScieve
HayesScieve
22.04.24 17:12
ReedScieve
AlexanderScieve
15.04.24 13:05
AliScieve
MemphisScieve
08.04.24 05:16
BraylenScieve
CarterScieve
01.04.24 04:12
프라그마틱슬롯
프라그마틱 게임
27.03.24 16:10


프라그마틱 슬롯은 엄선된 테마와 뛰어난 디자인으로 놀라운 시각적 경험을 제공합니다.
프라그마틷

프라그마틱의 게임은 정말 다양한데, 어떤 테마의 게임을 가장 좋아하나요? 나눠주세요!

https://cgsgold.com/hot/
https://accountantslink.net/link/
https://lotodarts.com/link/