Golf Online

Renovujeme a pripravujeme greeny na jeseň

Jeseň je obdobím, kedy sa na golfových ihriskách chýli golfová hra pomaly ku koncu a golfové trávniky treba pripraviť na zimu. Renováciu greenov nemožno zanedbať.

Údržbové operácie vykonávané na jeseň sú dosť podobné vo väčšine krajín strednej Európy. To, či sa na ihriskách bude hrať aj počas zimy, závisí najmä od geografickej polohy golfového ihriska. Všeobecne sa na začiatku októbra a s rýchlo klesajúcim počtom hodín denného svetla končia i súťaže golfistov, turnaje či firemné dni na golfových ihriskách. Toto všetko má vplyv na to, kedy sa začínajú renovačné práce na trávnikových plochách. Práce vykonávané v rannej fáze môžu byť nebezpečné pre hru i prípadné príjmy ihriska, avšak príliš neskorý termín renovačných prác môže byť riskantný z hľadiska nevhodných poveternostných podmienok, nižšej teploty pôdy a zvýšenej vlhkosti. Je preto nutné nájsť rovnováhu medzi agronomickými podmienkami a ekonomickými aspektmi. Taktiež chladné a vlhké podmienky počas jesene budú zvyšovať riziko výskytu ochorení. Príprava ihriska na zimu a obdobie najmenej štyroch mesiacov pozastaveného rastu je rozhodujúca, potrebuje spoľahlivé naplánovanie všetkých aktivít a zrealizovanie potrebných prác na čas.

Nevyhnutné kľúčové úlohy sú nasledovné:

 • Zníženie frekvencie kosenia a zvyšovanie výšky kosenia
 • Aerifikácia a top dressing na hlavných hracích plochách
 • Uzavretie zavlažovacieho systému a vypustenie závlahového systému
 • Stratégia prevencie chorôb
 • V prípade potreby kontrola a ochrana trávnika pred dážďovkami
 • Posezónne opravy opotrebovaných a poškodených plôch
 • Dosev opotrebovaných, slabých a poškodených plôch
 • Úprava priekop, svahov a nevyhovujúcich uhlov
 • Odstránenie a zber listov
 • Potenciálne drenážne práce
 • Plánovanie všetkých zimných projektov
 • Príprava rozpočtu a plánovanie na budúci rok

GREENY

Aby golfové greeny dokázali „prežiť“ dlhotrvajúce obdobie dormancie s teplotami nižšími ako 0 °C, s nízkou intenzitou slnečného žiarenia a vysokou úrovňou zrážok, musia byť predovšetkým v dobrom zdravotnom stave. To znamená, že trávnik by mal mať dobrý koreňový systém, dostatočnú hustotu, zodpovedajúcu zásobu sacharidov a nemal by byť poškodený žiadnym z možných stresov ako napríklad sucho, záťaž alebo poškodenie chorobami.

Životné prostredie

Na spomínané požadované vlastnosti zdravého trávnika má v prvom rade vplyv životné prostredie, v ktorom trávnik vyrastá. Je dôležité zabezpečiť pre každý jeden green na golfovom ihrisku maximálne množstvo slnečného žiarenia a tiež pohyb vzduchu, ktoré sú potrebné pre udržateľný rast. Ak pre tento cieľ treba okolité stromy zostrihať alebo dokonca odstrániť, potom tak urobte, najmä ak ide o nežiaduce kroviny. Zatienený trávnik je menej schopný fotosyntetizovať, nie je dostatočné pevný, horšie odoláva záťaži a napadnutiu chorobami.

Drenáž

Trávnik má najlepšiu šancu na prežitie zimy, ak je suchý a pevný zároveň. Kľúčovou požiadavkou sú kvalitné povrchové i podpovrchové drenážne systémy, ktorými sa musí zabezpečiť zachytenie a odvedenie vody z povrchu greenov. Drenáž musí vodu rýchlo dostať preč z hracej plochy a doviesť ju cez koreňovú vrstvu až k drenážnej vrstve. V prípadoch bez drenáže, napríklad pri starších greenoch založených na pôde, je však tiež nutné zabezpečiť určitú formu drenážneho odvodnenia. Môže to byť realizované napr. vložením niekoľkých bočných drenážnych rúr vzdialených od seba tri a osem metrov, s možnosťou pridania sekundárnej drenáže uloženej do piesku. Ide o efektívny spôsob, pri ktorom môže byť green dokončený za pár hodín pomocou približne štyroch ton piesku, ktoré sa vložia do úzkych kanálov v hĺbke 200 mm a od seba vzdialených 250 mm. Tu by som zdôraznil, že drenážne práce v takomto rozsahu by mali byť „krajným opatrením“, nakoľko narúšajú hru a sú nákladné. Preto by som najprv odporúčal vyskúšať alternatívy ako aerifikácia dlhými hrotmi, rotačná dekompakcia, aerifikácia metódou drill alebo stlačeným vzduchom.

Kontrola plsti

Akýkoľvek prebytok organických látok (vrstva plsti viac ako 15 mm) zníži rýchlosť infiltrácie, a preto je potrebné odstrániť čo najviac tohto materiálu, a to kombináciou skarifikácie s nožmi so šírkou čepelí 3 mm, aerifikáciou dutými hrotmi a pieskovaním, čím zabezpečíme, že greeny zostanú pevné a suché. Tieto zásahy je lepšie vykonať skôr, aby mali greeny dostatočný čas na zotavenie.

Aerifikácia

Bez ohľadu na odvodňovacie schopnosti greenov je potreba aerifikácie koreňovej oblasti jednou z hlavných úloh v manažmente trávnika, bez ohľadu na ročné obdobie. Cieľom je vytvárať zvislé kanály pre pohyb vody, umožniť prístup kyslíka do koreňovej vrstvy a odstránenie oxidu uhličitého. Nemožno zabudnúť na pôdne baktérie. Tie dokážu prežiť iba v okysličenej pôde. Napomáhajú pri rozklade organických látok i aplikovaných hnojív, a tak sú nevyhnutné pre zdravie trávnikov. Dobrá koreňová hĺbka tiež znamená väčšie zásoby sacharidov, čo je ďalšia z výhod aerifikácie.

Top dressing

Po aerifikácii by sa mal na povrch greenov aplikovať materiál tvorený predovšetkým pieskom so stredne veľkými pieskovými časticami. Príliš jemný materiál by mohol spôsobiť upchanie povrchu a zníženie infiltračnej schopnosti. Účelom top dressingu pieskom je zabezpečiť dostatok pórov v koreňovej vrstve, ako aj spevnenie a urovnanie povrchu greenu. Veľmi jemné prepieskovanie povrchu pieskom môže byť vykonané na konci jeseni a v zime, ale iba ak to dovoľujú vonkajšie podmienky.

Hnojenie

Vzhľadom na nedostatok rastovej sily a nízkej teplote pôdy (pod 6 °C) bude trávnik vyžadovať pomerne málo, a to vo forme dodatočnej výživy aplikovanej na začiatku jesenného obdobia. Aby trávnik dokázal prežiť, potrebuje malú zásobu výživových látok, ktoré by mali byť dodávané len v menších dávkach. Jesenná výživa by sa mala sústrediť na nízke množstvo dusíka, vyššiu hladina draslíka a pravidelnú doplnkovú výživu železom. Hnojivá obsahujúce vápnik, horčík, výťažky z morských rias a fosforečnany pomáhajú chrániť rastliny počas jesene a zimy, ale presné prihnojenie takýmito prípravami by malo byť založené na individuálnych požiadavkách každého trávnika. Kľúčovým cieľom je však rastlinu posilniť a ochrániť pred zimou a chorobami.

Regulácia chorôb

Pre mnoho klubov je ochrana pred chorobami hlavnou požiadavkou, obzvlášť, keď už klub s určitou chorobou v minulosti musel bojovať. Veľa bude záležať na konkrétnych okolnostiach. Vychádzajúc z praxe možno povedať, že trávnik zložený prevažne z lipnice ročnej bude najviac citlivý na antraknózu, pleseň spôsobenú rodom Fusarium a neskôr na pleseň snežnú. Nákaza je najviac pravdepodobná v trávniku, ktorý je slabý, rastie v nevhodných stresujúcich podmienkach, ktoré len napadnutie chorobou podporia, a to najmä v prípade nevyhovujúceho životného prostredia trávnika. Prevencia je lepšia ako liečba a spoliehanie sa na fungicídy nie je ani ekologicky ani ekonomicky neprijateľné. Regulácia chorôb musí byť súčasťou integrovanej ochrany proti škodcom a chorobám, ktorej kľúčovými zásadami by malo byť vytvorenie vhodných pôdnych podmienok, zdravšieho trávnika schopného vyrovnať sa so stresom a znížiť dlhodobú vlhkosť na povrchu trávnika.

Kľúčové úlohy pre kontrolu chorôb sú nasledovné:

 • Trávnik chrániť pred stresmi, napr. stres zo sucha, taktiež koncom leta nekosiť veľmi nízko.
 • Počas aerifikácie udržiavať povrch greenov suchý, kontrolovať množstvo plsti a používať zmáčadlá  .
 • Maximalizovať pohyb vzduchu a množstvo slnečného žiarenia, ako je to možné.
 • Zabezpečiť nízku úroveň dusíka, vysokú úroveň draslíka a prídavok železa a morských rias, čím sa posilnia bunkové steny rastliny.
 • Vyhýbať sa ťažkému top dressingovému materiálu, ktorý by mohol upchať povrch trávnika.
 • Nepoužívať alkalické piesky.
 • Použiť fungicídy preventívne skôr, než sa ochorenie pravdepodobne vyskytne, napr. na zatienených greenoch.

Kosenie

Frekvencia kosenia sa bude líšiť na jednotlivých golfových ihriskách v závislosti od rastu trávy. Výška kosenia by nemala spôsobiť trávniku stres a takisto sa bude líšiť v závislosti od druhu trávy. Psinček sa zvykne kosiť nižšie približne na 4 mm, na rozdiel od kostravy, ktorá sa kosí na 5 mm, alebo dokonca v priebehu jesene i vyššie. Valcovanie, grooming a vertikutácia by mali byť obmedzené len na príležitostné použitie v tomto ročnom období, ale je to opäť špecifické podľa konkrétnych podmienok ihriska. Kefovanie je v porovnaní s kosením taktiež vhodné a pre trávnik menej agresívne.

TEES

I niektoré časti tees vykazujú na konci sezóny známky opotrebenia, a to najmä na kratších jamkách či jamkách s par 3. Stres zo sucha môže byť ďalším faktorom vplývajúcim na zhoršenie kvality či úplné zničenie trávnika, preto musia byť vykonané nápravné práce. Po aerifikácii či skarifikácii, môže nasledovať dosev, pri ktorom je nevyhnutné zabezpečiť  dobré spojenie osiva a pôdy. Nasleduje top dressing, ktorým sa osivo prekryje a poskytne dostatočnú ochranu pri klíčení. Väčšina ostatných operácií v rámci údržby tees je podobná ako pri greenoch.

Súhrn

Zdravý trávnik rastúci v zdravom životnom prostredí poskytne tie najlepšie podmienky pre hru aj počas blížiacej sa zimy. To sa zúročí aj počas nasledujúcej jari, pretože zdravý trávnik ľahšie vydrží záťaž počas zimy, nízke teploty a tlak z možných ochorení. Preto je veľmi dôležité využiť všetok čas, ktorý je k dispozícii na splnenie kľúčových úloh a naplánovaných renovačných prác.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 426) Pridať komentár
 
itbacklabs
labs itbacklabs
10.11.23 11:17

Découvrez l'excellence éducative au cœur de notre école privé à marrakech avec l' ecole privée . Notre établissement est dédié à offrir un environnement éducatif exceptionnel, où chaque élève peut s'épanouir pleinement.
En tant qu'école privée de renom, les deux palmiers s'engage à fournir une éducation de qualité supérieure. Notre équipe pédagogique passionnée et expérimentée s'efforce de cultiver les compétences académiques et personnelles de chaque étudiant.
Au sein de institution les deux palmiers, nous croyons en la création d'un environnement d'apprentissage stimulant, favorisant la curiosité et l'innovation. Notre objectif est de préparer nos élèves à devenir des citoyens responsables et compétents, prêts à relever les défis du monde moderne.
Rejoignez-nous à les ecoles prive au maroc et offrez à votre enfant la meilleure éducation possible dans un cadre attentif et bienveillant.
Institution marrakech


Spezialist in der Herstellung von Zementfliesen zementfliesen et mosaico

Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Küchenfliesen fliesen küche küche fliesen
für Ihre Fliesen im Eingangsbereich zementfliesen flur
Herstellung von Zementfliesen bei zementfliesen zementfliesen flur Sie könnenzementfliesen selber machen
Reinigen Sie Ihre Zementfliesen, damit Sie sie lange genießen können zementfliesen reinigen .

- bodenfliesen küche

-fliesen eingangsbereich

-küche muster

-eingang fliesen

itbacklabs
labs itbacklabs
10.11.23 11:16


Le blog de taekwondo au maroc, marrakech.


Le meilleur ecrivain a marrakech, maroc


The best writer in morocco, IT articles, big data... for your readings, read the blog of the winner of Maroc Web Awards Dr Lamia BENHIBA.


Pour le transport de vos biens ou marchandises, faites appel au Leader de la transportation de marchandise au Maroc, Fast Commodity Solutions.


The Best tours by night and day in marrakech morocco. Visit Essaouira, Agafay and so much more with our experienced guides. Web offer Night tours marrakech, Morocco, Day tours marrakech, Morocco, Trips marrakech, Morocco and Activities marrakech, Morocco.


Bab Night Tour We have designed the best experiences marrakech night tour
marrakech night tour will catch you by the history, people marrakech by night tour marrakech by night tour
cultur and it will keep you fully occupied with amazing places and secrets,morocco daily tours live with us the experience.
marrakech by nightmarrakech by night.

creation site web maroccréer votre site web au Maroccréation site web maroccréer votre site web au Maroc
creation site web marrakech création site web marrakech création site web marrakech

NATUREL ZEN vous propose des produits à base d'huile d'argan huile argane maroc
, et vous offre les meilleurs produits naturels pour prendre soin de votre peau prix huile argan maroc,
l'huile d'argan est riche en vitamine E et insaponifiable, elle est particulièrement connue pour ses propriétés nourrissantes huile argan cosmetique.
Zen naturel est désormais incontournable dans le monde de la cosmétique naturel produits argan.

NATUREL ZEN offers you products based on argan oil argan oil
and offers you the best natural products to take care of your skin beauty natural product,
Argan oil is rich in vitamin E and unsaponifiable, it is particularly known for its nourishing properties pure argan.
Zen naturel is now a must in the world of natural cosmetics dietary products.

Bienvenue chez Wedding Planner Marrakech , votre agence événementielle spécialisée dans organisation de mariages et événements exceptionnels .
En tant que wedding planner Marrakech, nous sommes dévoués à créer des mariages magnifiques et des événements , mémorables. Notre équipe expérimentée est passionnée par l'art de planifier et de coordonner chaque détail, vous permettant ainsi de profiter pleinement de votre journée spéciale.
Que vous souhaitiez une organisation mariage , intime ou une célébration grandiose, notre expertise en tant qu' agence événementielle, vous garantit une planification sans stress. En collaboration avec les meilleurs prestataires de la région, nous veillons à ce que votre mariage reflète votre style et vos souhaits.
Au-delà des mariages, nous sommes également entreprise événementielle , polyvalente. Notre expérience s'étend à organisation d'événements d'entreprise, de fêtes privées , et de célébrations spéciales . Que ce soit pour un événement social ou professionnel, nous mettons tout en œuvre pour créer une atmosphère unique et sur mesure qui impressionnera vos invités.

Découvrez notre portfolio événementiel marrakech ,

Inspirez-vous de notre blog agence événementielle ,

photographe mariage marrakech
photographe mariage marrakech
organisation mariage marrakech

itbacklabs
labs itbacklabs
10.11.23 11:16

Si vous avez besoin d’imprimer des livres, cartes visites… a Marrakech au Maroc, imprimerie carnets, flyers et cartes visites casablanca, marrakech maroc


Pour la création site web, rendez vous a la meilleure agence web a marrakech, maroc, cette derniere est l’agence de communication et SEO a marrakech, maroc la plus experimentee.
La Création site web maroc n’a jamais été plus simple, creer un site web d’une grande qualité.
Une Creation site web maroc rapide et facile avec des professionnels.
La Création site web marrakech n’a jamais été plus simple, creation site web d’une grande qualité.
Une Creation site web marrakech rapide et facile avec des professionnels.
IT LABS PRO est la meilleure société de services d'ingénierie informatique pour Création site web, internet a casablanca, marrakech, maroc, en vous déplaçant à son siège à Marrakech - gueliz vous allez creer la Meilleure application de gestion casablanca, marrakech maroc et bénéficier des meilleurs services de etapes création de site web rentable casablanca, marrakech maroc, applications de gestion web, site web, sites web, logiciel de gestion
La Création site web maroc n’a jamais été plus simple, creer un creation site web marrakech d’une grande qualité.
La Création site web marraech n’a jamais été plus simple, creer un creation site web marrakech d’une grande qualité.
Pour les salles de sport, la Meilleure application de gestion de salle de sport marrakech, maroc est l’application gympro.
Si vous avez besoin de le referencement naturel a marrakech, casablanca, rabat, tanger... au maroc Adressez vous a IT LABS PRO, La meilleure le Agence SEO a marrakech, casablanca, rabat, tanger... au maroc, cette derniere fait du le referencement naturel, payant, et tout type d’optimisation SEO a marrakech, casablanca, rabat, tanger... au maroc
agence web maroc
agence web marrakech
agence de communication maroc
agence de communication marrakech


Cabinet d’Avocat à Marrakech pluridisciplinaire avocat marrakech, MOUATAMID LAWFIRM seul cabinet d’avocats avocat intervenant en matière de consulting, recouvrement et nouvelles technologies

Pour vos affaires, le Meilleur avocat Marrakech, Maroc., Maitre Mouatamid Ahmed vous règle tous vos problèmes judiciaires pour vos affaires professionelles.


Pour votre marriage, HAJAR FLEURS sont les meilleurs dans le domaine de la Livraison de fleurs, meilleur fleuriste au Maroc, a Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger...

-bouquet de fleurs Marrakech et bouquet de fleurs Marocfleuriste marrakech maroc

meilleur fleuriste a Marrakech ,fleuriste marrakech

fleursite marrakech

fleuriste marrakech

fleuriste maroc

itbacklabs
labs itbacklabs
10.11.23 11:15


MICE Marrakech Events Marrakech is a Moroccan DMC (Destination Management Company)
& Travel Agency. Specialized in creation, design, development and organization of your meetings , conferences, conventions,
incentive trips,seminars and congresses
The kingdom of Morocco is a magical country made for travellers to visit and tour. It is a stunning and fantasy region full beautiful sceneries, dramatic landscapes and breath-taking cities such as the imperial cities of Marrakech, Fez, Rabat and Meknes as well as some other beautiful cities and locations namely Tangier, Merzouga desert, Ouarzazate and the bleu city of Chefchaouen click here

-morocco marrakech tours

-morocco tour marrakech

-morocco tour from marrakech

-tour operator morocco

-tour operator marrakech

Pour vos voyages PRO, L’Agence MICE a marrakech au maroc, best evenets in morocco est la meilleur agence au maroc, The best DMC in Morocco, Marrakech, Marrakesh, casablanca it’s Meetings, incentives, conferencing, exhibitions in Marrakesh, Morocco.

Moroccan DMC

tour operator morocco