Golf Online

Aerifikátor Verti-Drain 7416

Verti-Drain 7416 má pracovný záber 1,6 m, pracuje do hĺbky 350 mm. Uplatní sa na veľkých športových plochách.

Zhutnená pôda spôsobená intenzívnym využívaním športovísk a ťažkými strojmi na údržbu je najväčší problém, s ktorým sa stretávajú manažéri športovísk. Korene rastlín rastú v priestoroch medzi pôdnymi časticami a keď sú tieto priestory sú redukované zhutnením povrchu, korene majú nedostatok vzduchu, vody a živín, čo má za následok slabý a nerozvinutý koreňový systém. Bez silného koreňového systému sa rastliny stávajú slabé a náchylné na napadnutie chorobami. Problém zhutnenia pôdy riešia aerifikátory, ktoré narušujú zhutnený povrch pôdy a prevzdušňujú pôdu.

Verti-Drain 7416 je veľmi efektívny stroj pre používanie na všetkých trávnikoch športového typu. Je schopný prevzdušniť pôdu až do hĺbky 350 mm, čo je už naozaj veľmi účinné. Preto má uplatnenie na zvlášť hutných pôdach s nevhodnými drenážnymi vlastnosťami a nevhodnou pôdnou štruktúrou . Tento typ Verti Drainu je ale pomerne ťažký a vyžaduje aj pomerne vysoký výkon traktora.

Technická charakteristika:

 • Vymeniteľné hroty (duté alebo plné) - podľa typu pôdy a požadovaného účelu použita
 • Jednoduchý dizajn a ovládanie
 • Kompatibilita s väčšinou modelov traktorov
 • Pracovná šírka: 160 cm
 • Maximálna hrúbka hrotov: 18 mm (plné hroty), 25 mm (duté hroty)
 • Váha: 870 kg
 • Hĺbka prevzdušňovania: max. 35 cm s plnými hrotmi, max. 25 cm s dutými hrotmi
 • Vzdialenosť otvorov v riadku: 130 mm
 • Vzdialenosť otvorov medzi riadkami: 25 - 195 mm
 • Požadovaný výkon traktora: 35 HP (zdvih min. 1050 kg)

Stiahnite si brožúru s kompletnými technickými parametrami.

Podrobné informácie a ponuku strojov na aerifikáciu nájdete na www.3gmachinery.eu

Výkon:

 • Vzdialenosť otvorov 65 mm - 1387 m2/hod. (0,85 km/hod.)
 • Vzdialenosť otvorov 130 mm - 2773 m2/hod. (1,75 km/hod.)
 • Vzdialenosť otvorov 195 mm - 4160 m2/hod. (2,60 km/hod.)

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 56 60(komentárov: 516) Pridať komentár
 
Dubai Clean
Dubai Clean
23.05.23 09:34

Dubai, a bustling metropolis known for its modern architecture and vibrant lifestyle, places great emphasis on cleanliness and hygiene. To meet the high standards set by the city, professional Cleaning services in Dubaioffer comprehensive solutions for maintaining impeccable cleanliness in residential and commercial spaces.

Cleaning services in Dubai cover a wide range of cleaning tasks, ensuring that every nook and cranny is attended to. From routine maintenance cleaning to specialized services, these professionals cater to the diverse needs of their clients. General cleaning includes tasks such as dusting, sweeping, mopping, and surface sanitization, while specialized services may include Deep cleaning services in Dubai carpet cleaning, upholstery cleaning, window cleaning, and more.
• Why Choose Our Services
- The best professional experts
- Great customer service
- Affordable Costs
- High-Quality Services
- 100 % Customer Satisfaction
• OUR SERVICES
COMMERCIAL CLEANING
office cleaning Service
RESIDENTIAL CLEANING
WINDOWS CLEANING
MOVE-IN/OUT DEEP CLEANING
Ac duct cleaning in Dubai
POST CONSTRUCTION CLEANING
GROUT STEAM CLEANING
POWER WASH SERVICE
STERILIZATION & DISINFECTION
• MAID SERVICES
DEEP CLEANING SERVICES
VILLA DEEP CLEANING SERVICES
Sofa cleaning Dubai
• AC SERVICES
AC MAINTENANCE
FLOOR/MARBLE POLISHING
PEST CONTROL SERVICE
WATER TANK CLEANING
• TECHNICAL SERVICES
ELECTRICAL WORK
PLUMBING WORK
CARPENTRY WORK
WALL PAINTING SERVICES
WALLPAPER FIXING
CURTAIN FIXING
• INSTALLATIONS
MARBLE FLOORING
TILE FLOORING
PAINTING SERVICES
WALL PAINTING SERVICES
WALLPAPER FIXING
• Contact Us:-
2 Arjan Dubai – United Arab Emirate
For more details about our services you can call us,
+971 56 100 4127
+971 4 568 9636Business Setup services in dubai
Pro Global Consultancy
22.05.23 13:26

Dubai is a popular destination for entrepreneurs and businesses looking to expand their operations in the Middle East. With its strategic location, excellent infrastructure, and business-friendly policies, Dubai offers a wealth of opportunities for companies of all sizes. However, setting up a business in Dubai can be a complex and time-consuming process, which is why many businesses turn to business setup services to help them navigate the process.
Business Setup:
• Business Setup services in dubai
• Visa Residence Services
• Dubai Mainland Company Setup
• Offshore company incorporation
Company CORPORATE SOLUTIONS
• Accounting And Bookkeeping
• Vat And Tax Consultancy
Overall, business setup services in Dubai can be a valuable resource for businesses looking to establish a presence in the emirate. Whether you're looking to set up an offshore company or another type of business structure, these services can provide the guidance and support you need to navigate the process successfully. With the right support and advice, you can take advantage of the many opportunities that Dubai has to offer and achieve your business goals in this dynamic and exciting city.
Contact us:
+971 4 556 7434
pro@proglobalconsultancy.com

Santiagotralf
Bryantralf
17.05.23 04:50
NzxxzOvaps
NzxxzOvaps
14.05.23 11:16

paxil or prozac https://prozacfluoxetinesyu.com/ prozac and valium

Oscartralf
Brysontralf
14.05.23 05:17