Golf Online

Trávne osivá

Trávne osivá
Vlastnosti a schopnosti trávnika určuje v prvom rade trávna zmes, z ktorej bol trávnik založený. Často krát vysoké nároky dokáže splniť len kvalitné trávne osivo.

Viete, že odlišné trávne druhy majú úplne iné nároky na zálievku, živiny a starostlivosť?

Na trhu je veľmi veľa druhov trávnych osív a mnohokrát sa je ťažké zorientovať v ponuke. Treba si všímať percentuálne zastúpenie jednotlivých trávnych druhov v danej zmesi  a hlavne treba mať na pamäti, že ani vysoko kvalitné a veľmi drahé osivo nezabezpečí nádherný trávnik, ak nie je správne ošetrovaný a udržiavaný.