Golf Online

Zmesi na fairway

Zmesi na fairway
Fairway tvoria najväčšie plochy na golfových ihriskách, ale v porovnaní s greenmi sa im venuje omnoho menšia starostlivosť.

Fairway tvoria najväčšie plochy na golfových ihriskách, ale v porovnaní s greenmi sa im venuje omnoho menšia starostlivosť. Z hľadiska hospodárenia s vodou, výživy a údržby je veľmi dôležité, aké trávne druhy a odrody budú tvoriť zmes na fairway. Fairways sa intenzitou ošetrovania približujú okrasným či rekreačným  trávnikom a taktiež sa svojím botanickým zložením podobajú takýmto porastom. Zvlášť dôležité je vybrať správnu odrodu mätonohu a lipnice, nakoľko nie všetky odrody dobre znášajú nízke kosenie.