Golf Online

Vlhčiace činidlá a suché miesta v trávniku

Článok Charlesa Hendersona - odborníka zo STRI - o vlhčiacich činidlách a možnostiach riešenia problémov DRY PATCH (suchá škvrnitosť trávnika).

Charles Henderson, agronóm STRI Turfgrass pre severozápad, sa podelil o svoje technické poznatky.

Počas posledných štyroch rokov pôsobil na Novom Zélande a pracoval so športovými trávnikmi v subtropickom pásme, DRY PATCH - suchá škvrnitosť trávnika - sa prezentovala pri mnohých príležitostiach: často vedie k výskytu chorôb, nepeknému a hrboľatému trávniku a strateným hodinám práce, keď sa pokúšame vyliečiť vzniknuté problémy a znovu zvlhčiť postihnuté plochy.

Všeobecne sa odporúča prevencia proti DRY PATCH ale je stále bežné že trávnikoví manažéri skúšajú vždy niečo nové. Tento článok má za cieľ prediskutovať niektoré otázky ohľadom DRY PATCH, liečenie a ďalšie možné sprievodné postupy, ktoré zvyčajne chýbajú pri ošetrení DRY PATCH.

Je vaša pôdna voda repelentná alebo máte DRY PATCH?

Hydrofóbne pôdne podmienky, ktoré vedú k DRY PATCH sa môžu objaviť za nasledovných podmienok:

 • nahromadenie voskových zvyškov, ktoré pokrývajú pôdne častice a sú vedľajším produktom hubovej aktivity v postihnutom mieste. Je to často spojené s „čarovnými kruhmi" (basidiomycety).
 • neúmerná výška plsti do 20 - 30 mm na povrchu trávnika môže vyvolať DRY PATCH obmedzeným vodným pohybom cez plsť.
 • zníženie vlhkosti pôdy na kritický deficit vlhkosti, po ktorom bude značne ťažké vykonať opätovné prevlhčenie
 • zhutnené pôdy a/alebo kontaminované vrstvy v pôdnom profile, ktoré obmedzujú posun vody do alebo cez pôdny profil.

V snahe ochrániť a/alebo vyliečiť DRY PATCH každého druhu je nevyhnutné, aby sme identifikovali presný dôvod tejto situácie, aby sme predišli nesprávnym zásahom.

Preventívne identifikovanie DRY PATCH

Najpovolanejšími ľuďmi na identifikáciu miesta, kde sa môže objaviť suchá plsť sú trávnikoví manažéri, ktorí pracujú na ihrisku už niekoľko rokov. Všeobecne platí, že DRY PATCH sa bude vyskytovať na rovnakých miestach každý rok, takže miestne skúsenosti sú dôležité.

Ak nemáte skúsenosti s miestom, na ktorom pracujete, pozorne si všímajte váš trávnik. Miesta, ktoré vyzerajú inak, či už farbou (často tmavo zelená) alebo zmenou druhového zloženia (zvyčajne sú viac náchylné lipnica a psinček), môžu indikovať prítomnosť suchých pôdnych podmienok. Na identifikovanie plôch, ktoré vyzerajú inak, odoberte vzorku pôdy kvôli kontrole pôdnej vlhkosti.

Prekontrolujte odobratú vzorku a sledujte si nasledovné:

 • vrstvy pôdy, ktoré majú zostupný pohyb vody
 • vrstvy pôdy s vysokým obsahom plsti
 • nalejte kvapky vody do pôdnej vzorky v rôznej hĺbke. Absorbujú sa kvapky vody rýchlo do pôdy?

Správny odhad, kde sa môže suchá plsť vyskytnúť a vykonať preventívne opatrenie nie je zbytočné, špeciálne vo vysokých polohách alebo svahových greenoch.

Vlhčiace činidlá - terminológia

Na trhu je veľa typov vlhčiacich činidiel s rôznym mechanizmom účinku. Treba vedieť, že na každý druh DRY PATCH je účinný iný mechanizmus účinku. Použitím nesprávneho vlhčiaceho činidla môže mať za výsledok redukovanie efektivity aplikovania a stratu času.

Všeobecne vlhčiace činidlá pracujú tromi základnými spôsobmi:

 • ne-ionické činidlá -pomáhajú čiastočkám vody "prilepiť" sa na pôdne častice
 • blok-kopolymery - pomáhajú v rozmiestnení a udržaní vody v pôdnom profile
 • organosilikóny - zlepšia rýchlosť pohybu vody v pôde

Z praktického hľadiska majú vlhčiace činidlá jednu alebo viac nasledových funkcií:

 • preventívnu - spočíva v napomáhaní vodným časticiam „prilepiť sa „ na predtým hydrofóbne pôdne častice
 • kuratívnu - spočíva v "prelomení" voskových zvyškov obaľujúcich častice a ich následné zmytie z koreňovej zóny. Poznamenávam, že to môže byť použité aj preventívne.
 • penetračnú - spočíva v zlepšení vodnej penetrácie cez povrch a pôdny profil. Toto sa môže použiť tiež pre kontrolu rosy.
 • rozptylovú- spočíva v zlepšení rozptylu vodného pohybu cez pôdny profil.

Ste zmätení? Veľa vlhčiacich činidiel na súčasnom trhu je multifunkčných a môžu vystupovať ako kombinácia uvedenej tabuľky.

Odporúča sa, aby ste kontaktovali vášho regionálneho distribútora a prediskutovali, ktoré vlhčiace činidlá sú vhodné pre vašu situáciu.

Prevencia je vždy lepšia ako liečba

Všeobecne, sa odvetvie posunulo dopredu ohľadne odstránenia DRY PATCH a väčšina klubov bude využíva preventívne zásahy. Je široký rozsah produktov vhodných na preventívne pôsobenie pre trávnikových manažérov a veľa debát sa týka účinnosti každého. Napriek tomu, je dôležité uistiť sa, aby ste použili správny typ činidla na špecifické problémy DRY PATCH. Nie je všetko iba o vlhčiacom činidle. Jednoducho aplikovať vlhčiace činidlo a poliať ním bez poznania, čo potrebujeme dosiahnuť, môže viesť k rozčarovaniu. Je tu niekoľko sprievodných postupov, ktoré potrebujeme posúdiť keď aplikujeme vlhčiace činidlo.

Použitie preventívnych vlhčiacich činidiel na prevenciu pred DRY PATCH vyžaduje od produktu, aby sa dostal cez pôdny profil do hĺbky (0 - 125 mm). Najlepšie sa to dosiahne pokiaľ je tu stále prítomná dobrá pôdna vlhkosť. Jarnými ošetreniami (neskoro v marci/apríli) sa to dosiahne najlepšie, ale monitorujte pôdne podmienky. Po aplikácií akéhokoľvek vlhčiaceho činidla sa odporúča zaliať trávnik. Napriek tomu, cieľom zavlažovania po aplikáciách vlhčiacich činidiel je dostať produkt do pôdneho profilu, nie mimo pôdny profil!

Je všeobecne dané, že ľudia "prezavlažujú" svoje greeny, aby dostali vodu cez pôdny profil. Tento postup vedie k tomu, že aplikované vlhčiace činidlá "idú" po ceste menšieho odporu a dostávajú sa tam, kde nie je potrebné (už zvlhčené miesta), a nie tam, kde je požadované. Napríklad, zavlažujeme 15 - 20 min., aby sme aplikovali na green okolo 10 mm vody. Toto spôsobí, že sa produkt vyplaví z miesta, kde je potrebný (vysoké miesta a svahy) alebo horšie, preč z greenu.

Monitorujte závlahu greenu a všímajte si za aký čas sa vytvoria "mláčky" na povrchu (povedzme 4 - 5 min.), toto bude váš maximálny potrebný čas na závlahu. Takže radšej ako použiť jednu závlahu 15 – 20 min., aplikujeme 3 - 4 závlahy v trvaní 4 – 5 min., 1 hodinu bez závlahy. Toto bude minimalizovať premokrenie a povrchový odtok pokiaľ sa neuistíme, že sa produkt úplne vpil do hĺbky cez pôdny profil. Monitorujte pôdne podmienky. Podľa všetkého naše ročné obdobia nie sú také aké boli. Preto, aplikovanie vášho preventívneho vlhčiaceho činidla v úplne rovnakom čase ako minulý rok nemôže byť tak efektívne. Monitorujte pôdnu vlhkosť v známych miestach výskytu DRY PATCH a hodnoty evapotranspirácie, tieto vám lepšie umožnia rozhodnúť sa kedy použiť aplikáciu vlhčiaceho činidla.

Dostať správny pomer. Môže to vyzerať jasne, ale namiešanie správného pomeru produktu a pomeru vody bude mať značný dopad na tom aký veľký efekt dosiahnete z aplikácie. Príliš malá dávka výrobku pomery značne redukuje efektivitu vášho produktu a v niektorých prípadoch môže byť aplikácia strata času. Na druhej strane, nadmerný aplikačný pomer nesie riziko spálenia trávnika. Jednoduchá ale dobrá služba je prečítať si etiketu, kontaktovať STRI alebo spoločnosť dodávajúcu produkt kvôli technickej pomoci.

Nechajte prebehnúť kompletný program. Naštartovanie vášho preventívneho programu neskoro na jar môže pomôcť zvýšiť vaše šance na minimalizovanie DRY PATCH. V praxi málokedy postačí jedna aplikácia pre celé leto. Používaním programu preventívnej aplikácie zreteľne zvýšite vaše šance na úspech.

Kuratívne ošetrenie

Či už váš preventívny program nefungoval alebo ste mali smolu, ale je polovica leta a vy máte DRY PATCH. Odkiaľ tu je?

Keď je to už v tomto štádiu, aplikácie preventívnych alebo kuratívnych vlhčiacich činidiel samostatne budú mať minimálny efekt. V tomto prípade, sa potrebujeme pozrieť po kuratívnych vlhčiacich činidlách alebo po tých, ktoré pomôžu vodnej penetrácii a potom použiť preventívne vlhčiace činidlá, závisle na tom kde je váš problém.

Ak pracujete s nadmernou plsťou alebo "čarovnými kruhmi" vrátane DRY PATCH, je potrebné kuratívne vlhčiace činidlá celkom vliať do pôdy, aby odstránili voskové zvyšky. Ak máte problém s nízkou vodnou infiltráciou alebo vysokým odtokom, potom väčší efekt dosiahnete, ak použite vlhčiace činidlo, ktoré pomôže vodnej penetrácii. Ak sa už DRY PATCH zafixovala, spomeňte si že vlhčiacich činidlom nedosiahnete opätovné zvlhčenie pôdneho profilu. Budú potrebné dodatočné postupy a dodatočné ručné zavlažovanie. Cielené zavlažovanie ťažko opätovne zvlhčeného územia má za následok povrchový odtok. Jednoducho tečúca voda po postihnutom území bude vplývať na odplavenie produktu mimo povrch, najlepšie výsledky sa dosiahnu opakovanou krátkou aplikáciou. Monitorujte pôdny profil, aby ste zaznamenali ako hlboko použitá voda penetruje pôdny profil.

Vytvárajte otvory, kde je to potrebné. Na vyvýšených miestach alebo svahových greenoch sa produkt dostane ťažko do a cez vrchnú 20 - 30 mm vrstvu . Sústreďte sa na aplikáciu vlhčiaceho činidla a zavlažovanie do profilu (nie zaň).
Sledujte hrúbku plsti a vytvárajte malé otvory (4 – 6 mm) do plsti vrstvy (nie za ňu), aby ste vytvorili malé otvory ako záchytné komory pre vodu a vlhčiace činidlo. Dosiahnete lepšiu povrchovú infiltráciu vody. Buďte opatrní, ak pracuje s celkom pieskovými profilmi, nechoďte príliš hlboko, pretože takéto prerezanie môže spôsobiť, že sa vlhčiace činidlo dostane za problémovú zónu. Obstarajte si špeciálnu nádobu, ak je to potrebné. Možno najefektívnejším liečením izolovaných miest DRY PATCH je jednoducho vložiť bezodnú nádobu alebo kruhy do postihnutých miest a naplniť zmesou vlhčiace činidlo/vodu. Jednoducho počkajte, pokiaľ sa voda správne neinfiltruje do pôdneho profilu.

Záver

Dôvody samostatnej DRY PATCH alebo hydrofóbnej pôdy sú rôzne, a tak je dôležité, aby sme identifikovali presný typ a charakter DRY PATCH alebo hydrofóbnej pôdy pred samotným zásahom. Táto situácia bude vyžadovať špecifické produkty a liečenie v závislosti od typu alebo dôvodu DRY PATCH. Taktiež to môže znamenať rôzne postupy na rôznych miestach trávnika. Použitím správneho produktu sa značne zvýši efektivita liečenia. Napriek tomu, jednoducho sa spoliehať v mnohých prípadoch na použitie výrobku samotného na prevenciu/ liečenie suchej plsti môže viesť k sklamaniu. Sprievodné kultúrne zvyklosti ako prerezávanie, zavodňovanie produktu alebo ručné polievanie sú veľmi dôležité tak isto, ako aplikácia vlhčiaceho činidla.

Správne vlhčiace činidlo môže byť efektívne na prevenciu alebo liečenie DRY PATCH ak je schopné dostať sa cez pôdny profil. Niekedy sú ale potrebné dodatočné postupy.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 26 30(komentárov: 134) Pridať komentár
 
https://www.ufaauto789.com/
ufabet789
21.04.23 13:52

Incredibly best man toasts, nicely toasts. is directed building your own by way of the wedding celebration as a result are supposed to try to be witty, amusing and consequently unusual as well as. ufabet789

OscarsPex
OscarsPex
20.04.23 18:45


Regards. An abundance of material!
a thesis writing a thesis statement customer service thesis pdf thesis sentence

https://www.ufaauto789.com/
ufabet789
18.04.23 17:15

In our guide about the best real money online casino sites, we’ll quickly get you up to speed with everything you need to know. Check out the accounting above of the different sections included on this page. ufabet789

Wnwgchids
Wnwgchids
13.04.23 10:52

sildenafil buy canada https://ethvigrix.com/ average cost of viagra

Ewncebloop
Ewncebloop
12.04.23 16:27

cialis price https://hdcillis.com/ cialis for daily use dosage