Golf Online

iTURF – integrované riešenia problémov trávnika

Program integrovaných postupov, riešení a pokynov v údržbe trávnika, prispôsobených pre riešenia jednotlivých problémov vyskytujúcich sa na trávnikoch.

Greenkeeperi i správcovia futbalových ihrísk by sa mali neustále vzdelávať a hľadať nové a aktuálne možnosti ako správne manažovať a starať sa o trávnikové plochy a riešiť problémy trávnikov. Integrovaný manažment trávnikov (ITM) je založený na údajoch a dátach získaných výskumom, nie na teoretických informáciách, a preto má veľký význam a dokáže uľahčiť prácu všetkým, ktorí sa o trávnikové plochy starajú.

Systémy ITM sú vyvíjané kvalifikovanými odborníkmi. I profesionáli spoločnosti Scotts naštartovali sériu pokusov v STRI a po získaní a vyhodnotení údajov spustili iTURF - nový systém, ktorý poskytuje dokumenty s riešeniami jednotlivých problémov trávnika, či už biologických, chemických, fyziologických.

iTURF - integrované riešenia problémov trávnika

Antraknóza
Čarovné kruhy
Čierna vrstva
Dážďovky
Dolárová škvrnitosť
Fuzáriová škvrnitosť
Mráz a ľad
Odstraňovanie rosy
Riasy
Sucho

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 16 20(komentárov: 289) Pridať komentár
 
안전놀이터
안전놀이터
23.10.23 11:55

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post . 안전놀이터

뉴토끼
뉴토끼
18.10.23 08:07

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks.. 뉴토끼

토토사이트
토토사이트
17.10.23 15:16

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again 토토사이트

메이저사이트
메이저사이트
17.10.23 14:45

Your blog is too much amazing. I have found with ease what I was looking. Moreover, the content quality is awesome. Thanks for the nudge 메이저사이트

툰코
툰코
17.10.23 13:17

my own for the most part. This is great content for your readers 툰코