Golf Online

Kosenie ako operácia

Kosenie má významnú úlohu v procese údržby trávnika. Kosením udržujeme trávnik nielen vo vysokej biologickej, ale i estetickej hodnote, ale zároveň ním možno vytvoriť vhodné hracie podmienky golfového či futbalového ihriska.

Kosenie je jedna z najdôležitejších údržbových operácií v starostlivosti o trávnik. Ovplyvňuje vzhľad a zdravotný stav trávnika a má značný vplyv na hru (golf, tenis, futbal). Kosenie v zásade predstavuje prerezanie trávy, rovnako ako prerezanie krov a stromov.

Kosenie ovplyvňuje hustotu trávy, charakter trávnika, prienik burín a aktivitu dážďoviek. Výška kosby a frekvencia vplýva na vyvážený stav a balanciu trávnych druhov. Odstránením trávnych zvyškov po kosení značne ovplyvníme hrací povrch.

Ciele kosenia:

 • tvorba hustej mačiny – podporením odnožovania
 • udržanie trávnika vo vysokej biologickej hodnote
 • regulácia zaburinenosti
 • udržanie trávnika vo vysoko estetickom pôsobení
 • tvorba vhodného povrchu na športovanie

Výšku kosenia ovplyvňujú nasledovné faktory:

 • trávne druhy a odrody (psinček – nízke kosenie, mätonoh – vyššie kosenie)
 • druh trávnika (futbal – treba zachovať „poduškový“ efekt; tenis – chýba „poduškový“ efekt - kosenie na 5 mm; golfové jamkovisko – veľmi nízke kosenie)
 • druh a kategória trávnika (extenzívne trávniky – vyššie kosenie, intenzívne trávniky – nižšie kosenie)
 • závlaha (zavlažované trávniky – nižšie kosenie, trávniky bez závlahy – vyššie kosenie znižuje úroveň výparu vody)
 • počasie v čase kosenia (za tepla vyššie kosenie)
 • technika kosenia:-
  • vretenové kosačky – vhodné pre intenzívne športové a okrasné trávniky, princíp strihania, pričom podmienkou je, že výška koseného porastu nesmie presiahnuť 2/3 priemeru valca kosačky
  • rotačné kosačky – založené na princípe vodorovne rotujúceho noža, ktorý pretína rastliny. Kvalitu kosenia určuje ostrosť nožov a rýchlosť rotácie. Nevýhodou je nehladký rez, zasychanie koncov listov a poškodzovanie mačiny pri nerovnostiach. Výška kosenia je nastaviteľná od 15 do 120 mm
  • cepové kosačky – na vodorovnej osi sú zavesené ploché nože, princíp spočíva v trhacích účinkoch nožov
  • lištové kosačky – problém upchávania, výhoda – kopírovanie terénu, ostrosť rezu

Následky nízkej kosby:

 • redukcia koreňového systému a rhizómov
 • redukcia zásobných látok v podzemných orgánoch
 • menšia tolerancia voči stresom
 • rednutie a zaburiňovanie trávnika
 • obnažovanie bázy odnoží až skalpovanie trávnika

Frekvencia kosenia

závisí od druhu a kategórie kosenia. Extenzívne trávniky sa kosia 1 – 3 x za vegetačné obdobie, intenzívne trávniky 6 – 40 x a golfové greeny až 120 – 150 x za vegetačné obdobie.

Požiadavka na kvalitný rez pri kosení:

 • hladký rez
 • minimálna rezná plocha
 • ostrá čepeľ noža

Zásadou správneho kosenia je odstránenie max. 1/3 dĺžky rastliny. Kosenie začíname pri výške 60 mm, postupne znižujeme na 30 – 40 mm. Kosť treba za suchého počasia.

Odporúča sa meniť smer kosenia, ako prevencia vytvárania stôp po pneumatikách kosačky.

Kosenie greenov a okrajov greenov

Počas prvých štyroch koseniach kosíme greeny aj ich okraje ako jednotnú plochu na výšku 15 – 20 mm. Od piatej kosby však kosíme obidva porasty zvlášť, pričom pri greenoch dodržiavame výšku kosenia 10 – 15 mm a pri okrajoch greenov 15 – 20 mm. Pri kosení by sme mali green rozširovať postupne, nie jednorázovo, približne o 1 mm (výška kosenia).

Kosenie na tee, fairway, rough a semirough trávnikoch

Porasty pri narastaní kosíme na výšku cca. 50 – 70 mm.

Tee trávniky kosíme na výšku 30 mm (výnimočne 20 mm).

Fairway kosíme na výšku 30 mm 2 – 3 x týždenne, pričom sa hmota na povrchu môže ponechať na rozdiel od greenov, z ktorých sa odstraňuje.

Semirough kosíme na výšku 40 mm, pričom ponechávame trávnaté pruhy široké 2 – 6 – 10 m do vlnoviek a výbežkov v teréne.

Rough kosíme 1 – 2 x ročne, alebo na výšku 100 mm. Systém kosenia je rôzny – v Škótsku majú nebezpečenstvo roughov v obľube, v USA nie – platí však, že nízky rough udržuje rýchlu hru.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 285) Pridať komentár
 
Jrhbinimb
Jrhbinimb
26.10.22 15:42

canadianmed cialis does cialis lose effectiveness over time brand name cialis

WqabAmomi
WqabAmomi
15.10.22 00:34

side effects from lipitor atorvastatin myopathy can lipitor cause weight gain

WbzwAmomi
WbzwAmomi
01.10.22 22:41

furosemide 40 mg uses lasix water pill furosemide for hypertension

Crearce
Crearce
15.09.22 05:17

tadalafil levitra cialis

Uttenus
Uttenus
13.09.22 09:58

J Clin Endocrinol Metab. still having periods on tamoxifen