Golf Online

Ochrana proti chorobám a škodcom trávnika

Ochrana proti chorobám a škodcom trávnika
Jedným z najvýznamnejších negatívnych faktorov, ktoré vplývajú na estetické vlastnosti trávnika je pôsobenie chorôb a škodcov.

Trávnik je v priebehu celého vegetačného obdobia vystavený pôsobeniu rôznych stresových faktorov, čím sa znižuje úžitková i estetická hodnota trávnika. Trávnik postihnutý chorobami, škodcami alebo burinami, má zhoršenú estetickú funkciu, stráca odolnosť voči mechanickej záťaži a zvyšujú sa náklady na jeho údržbu. Najčastejším a najproblematickejším stresovým faktorom sú hubové choroby a buriny.