Golf Online

Choroby trávnika

Choroby trávnika
Trávnikové choroby výrazne znižujú estetické pôsobenie trávnika, ale i vlastnosti hracieho povrchu. Ak má byť ochrana voči nim účinná, musí vychádzať nielen z poznatkov o stavbe a fungovaní rastlinného tela, vonkajšieho prostredia, ale predovšetkým o samotnom patogéne.