Golf Online

Antraknóza (Colletotrichum graminicola)

Symptómy choroby sú veľmi závislé od teploty prostredia. V začiatkoch sa objavujú bledé škvrny rôzneho priemeru. Rozvoj choroby závisí od teploty a vlhkosti prostredia.

Symptómy:

V začiatkoch sa príznaky prejavujú ako bledé škvrny individuálne rozmiestnené v trávniku. Niekedy nie je jasný prechod medzi poškodeným a zdravým rastlinným pletivom. Ďalší rozvoj závisí od teploty a vlhkosti prostredia.

Pri teplotách do 20 º C sa objavujú škvrny menšieho rozsahu (o priemere 1 - 3 cm) a spodné listy resp. báza listov sa sfarbuje do žlto-oranžovo-červená. Rastliny sa ľahko vyťahujú z pôdy a na odumretých zvyškoch možno pozorovať tmavé mycélium a čierne acervuly. Rastliny nemusia uhynúť, iba sa oslabí celý porast.

Pri teplotách nad 25 º C sa objavujú škvrny väčšieho rozsahu, sfarbené do žlto-oranžova. Sfarbujú sa celé listy, nielen spodné časti. Choroba napadá aj korene, rastliny odumierajú a v trávniku vznikajú prázdne miesta.

Rizikové faktory:

Nadbytok organickej hmoty, nevyrovnaná výživa . Náchylné na antraknózu sú hlavne odrody lipnice lúčnej.

Vývoj a šírenie:

Pôvodca choroby prečká vo forme mycélia v infikovanej trávnej hmote. Za priaznivých podmienok čo je vysoká vzdušná vlhkosť a vlhké počasie , dochádza k rozvoju huby a jej rozšíreniu na zdravé časti trávnika.

Ochrana:

Nakoľko pôvodca napadá hlavne oslabené rastliny , preventívne opatrenia spočívajú v dobrom výživovom programe , pravidelnom kosení a prevzdušňovaní , pravidelnom odstraňovaní plsti ako zdroja nákazy. V mieste pravidelného napadnutia chorobou pravidelne prevzdušňujte.

V prípade silného napadnutia ošetriť fungicídom s účinnou látkou mancozeb, propiconazole, azoxystrobin, triadimefon, fenarimol, trifloxystrobin, myclobutanil. V prípade silného napadnutia urobiť dosev prázdnych miest.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 26 30(komentárov: 173) Pridať komentár
 
synthroiduuu.com
synthroiduuu.com
07.05.23 11:49

levothyroxine 100 mcg side effects
Patients who are taking Synthroid or levothyroxine should inform their healthcare provider if they are experiencing symptoms of swelling or fluid retention, as these may be related to thyroid hormone levels or other medical conditions.

HezausaRk
HezausaRk
06.05.23 16:07

quetiapine fumarte https://seroquelquetiapinedik.com/ what is the generic name for seroquel

synthroidvbo.com
synthroidvbo.com
06.05.23 09:27

coupons for levothyroxine
While Synthroid is generally well-tolerated by most patients, there are some potential risks associated with its use. Patients should be aware of the signs of an overdose, which may include chest pain, irregular heartbeat, and seizures, and should seek medical attention immediately if these symptoms occur.

synthroidtro.com
synthroidtro
04.05.23 10:19

otc thyroid medication
Synthroid is a medication used to treat an underactive thyroid gland, also known as hypothyroidism. It is a synthetic form of the hormone thyroxine, which is produced naturally by the thyroid gland. Synthroid is an effective and safe treatment option for patients with hypothyroidism, and it has been used for many years.

RichardKt
RichardKt
15.04.23 00:40

zithromax 250 pills pictures - Is cheese good for liver?