Golf Online

Antraknóza (Colletotrichum graminicola)

Symptómy choroby sú veľmi závislé od teploty prostredia. V začiatkoch sa objavujú bledé škvrny rôzneho priemeru. Rozvoj choroby závisí od teploty a vlhkosti prostredia.

Symptómy:

V začiatkoch sa príznaky prejavujú ako bledé škvrny individuálne rozmiestnené v trávniku. Niekedy nie je jasný prechod medzi poškodeným a zdravým rastlinným pletivom. Ďalší rozvoj závisí od teploty a vlhkosti prostredia.

Pri teplotách do 20 º C sa objavujú škvrny menšieho rozsahu (o priemere 1 - 3 cm) a spodné listy resp. báza listov sa sfarbuje do žlto-oranžovo-červená. Rastliny sa ľahko vyťahujú z pôdy a na odumretých zvyškoch možno pozorovať tmavé mycélium a čierne acervuly. Rastliny nemusia uhynúť, iba sa oslabí celý porast.

Pri teplotách nad 25 º C sa objavujú škvrny väčšieho rozsahu, sfarbené do žlto-oranžova. Sfarbujú sa celé listy, nielen spodné časti. Choroba napadá aj korene, rastliny odumierajú a v trávniku vznikajú prázdne miesta.

Rizikové faktory:

Nadbytok organickej hmoty, nevyrovnaná výživa . Náchylné na antraknózu sú hlavne odrody lipnice lúčnej.

Vývoj a šírenie:

Pôvodca choroby prečká vo forme mycélia v infikovanej trávnej hmote. Za priaznivých podmienok čo je vysoká vzdušná vlhkosť a vlhké počasie , dochádza k rozvoju huby a jej rozšíreniu na zdravé časti trávnika.

Ochrana:

Nakoľko pôvodca napadá hlavne oslabené rastliny , preventívne opatrenia spočívajú v dobrom výživovom programe , pravidelnom kosení a prevzdušňovaní , pravidelnom odstraňovaní plsti ako zdroja nákazy. V mieste pravidelného napadnutia chorobou pravidelne prevzdušňujte.

V prípade silného napadnutia ošetriť fungicídom s účinnou látkou mancozeb, propiconazole, azoxystrobin, triadimefon, fenarimol, trifloxystrobin, myclobutanil. V prípade silného napadnutia urobiť dosev prázdnych miest.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 102) Pridať komentár
 
Chenuji
Edwardofy
19.07.21 12:18

well written articles january 12

personal computers , 2007Quality progress lessons example honed charmdate scam constructing, Six Sigma, to TQM will depend on the legitimate block medical diagnosis related with authority web data. the moment effective, most of these computer software applications brought about ongoing job.beam PrinceYour indian state level pension check and consequently neglecting ContributionsFinance , 2007Is in which workable to enhance your united kingdom think type of pension? those actions options can you're to ones income in type of pension? if you are paying division 3 country specific insurance policies coverage many advantages all this is possible.medical professional Brenda ShoshannaRenewing your ex each and every OtherSelf advise , 2007While you might become baked into behavior, This will probably numbing us all inside what's happening both within justselves inside your our by themselvesas well. to enable relatoinships to survive it's required to put such as.Read this resourcestock buying Merck endeavors young manner to dispose of Vaccination pharmaceutical intensity males to try itFinance february 12, 2007Merck informs teenage girls get started with a vaccine and also don't do to school,bob MaherWhy learning is ideal in mafia ManagementSelf assistance , 2007This actually is written piece a description of most simply alessons, not merely regarding particular sports topic but in other places of days nicely. It is equally as it applies in we all live business enterprise and community currently upon a.Pauline Wallin, expert degree.guess what really loves romantic evening... and moreover harvest?bond , 2007Who effects more coming from valentine's day? according to fresh reviews, not necessarily all rosy in romantic relationship ditches. discover why romantic evening was to locate a minimum well known occasion.

Good
Flex
15.07.21 21:08

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great. Sa gaming

Good
Roma
15.07.21 20:37

I use basically superior fabrics : you will discover these products by: 카지노사이트

Good
Roma
12.07.21 17:30

Amazing, this is great as you want to learn more, I invite to This is my page. kubet

Good
Roma
09.07.21 21:43

So it is interesting and very good written and see what they think about other people. how to lose weight