Golf Online

Antraknóza (Colletotrichum graminicola)

Symptómy choroby sú veľmi závislé od teploty prostredia. V začiatkoch sa objavujú bledé škvrny rôzneho priemeru. Rozvoj choroby závisí od teploty a vlhkosti prostredia.

Symptómy:

V začiatkoch sa príznaky prejavujú ako bledé škvrny individuálne rozmiestnené v trávniku. Niekedy nie je jasný prechod medzi poškodeným a zdravým rastlinným pletivom. Ďalší rozvoj závisí od teploty a vlhkosti prostredia.

Pri teplotách do 20 º C sa objavujú škvrny menšieho rozsahu (o priemere 1 - 3 cm) a spodné listy resp. báza listov sa sfarbuje do žlto-oranžovo-červená. Rastliny sa ľahko vyťahujú z pôdy a na odumretých zvyškoch možno pozorovať tmavé mycélium a čierne acervuly. Rastliny nemusia uhynúť, iba sa oslabí celý porast.

Pri teplotách nad 25 º C sa objavujú škvrny väčšieho rozsahu, sfarbené do žlto-oranžova. Sfarbujú sa celé listy, nielen spodné časti. Choroba napadá aj korene, rastliny odumierajú a v trávniku vznikajú prázdne miesta.

Rizikové faktory:

Nadbytok organickej hmoty, nevyrovnaná výživa . Náchylné na antraknózu sú hlavne odrody lipnice lúčnej.

Vývoj a šírenie:

Pôvodca choroby prečká vo forme mycélia v infikovanej trávnej hmote. Za priaznivých podmienok čo je vysoká vzdušná vlhkosť a vlhké počasie , dochádza k rozvoju huby a jej rozšíreniu na zdravé časti trávnika.

Ochrana:

Nakoľko pôvodca napadá hlavne oslabené rastliny , preventívne opatrenia spočívajú v dobrom výživovom programe , pravidelnom kosení a prevzdušňovaní , pravidelnom odstraňovaní plsti ako zdroja nákazy. V mieste pravidelného napadnutia chorobou pravidelne prevzdušňujte.

V prípade silného napadnutia ošetriť fungicídom s účinnou látkou mancozeb, propiconazole, azoxystrobin, triadimefon, fenarimol, trifloxystrobin, myclobutanil. V prípade silného napadnutia urobiť dosev prázdnych miest.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 172) Pridať komentár
 
drossy
drossy
30.12.22 21:59

And erectile dysfunction is inconceivable to transmute into without some treatment or lifestyle changes. Your mute finally should divine his fettle care provider everywhere erectile dysfunction. Erectile dysfunction is the unfitness to work out or keep an erection house enough after sex. It's a common problem.
Source: cialis prescription cost

PoAmill
PoAmill
24.12.22 03:57

Why do girls like playing hard to get?
Erectile dysfunction is ditty of the men's sexual vigour disorders. It is cognized as an incompetence of men to attain erection during reproductive intercourse coextensive with if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for the treatment of a curtail while or does not come to pass at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Impotence is a encyclopedic circumstance and covers many other men's haleness lustful disorders like- unfledged ejaculation, be of progenitive have a yen for, etc. Erectile dysfunction does not count in these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the help of viagra pills online in india and other viagra over the counter cvs medicines.

Causes
Erectile dysfunction does not keep any spelled out cause. There are multitudinous reasons behind its occurrence. It can be- tangible reasons, your robustness problems, medicines you are bewitching, volatile reasons, etc. Admit's have a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- acme blood exigency, diabetes, high blood cholesterol, sand diseases (Parkinson's infirmity and multiple sclerosis), surgery, short hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (focus on, disquiet, nervousness, spectre, depression). Aging factors also bring to ED, but aging in itself is not a cause. Sparse testosterone levels also in some cases pre-eminence to erectile dysfunction. Side effects caused by means of medications also make men unqualified as a service to erection.

But there is nothing to worry back as treatments are available representing ED. Complete such accessible treatment for ED is purchase viagra online canada.

TiinAmomi
TiinAmomi
20.12.22 02:41

gabapentin lotion gabapentin anxiolytic neurontin advertisement https://gabapentinujv.com/

PoAmill
PoAmill
14.12.22 01:16

How can I be romantic with my boyfriend?
Erectile dysfunction is one of the men's sexual vigour disorders. It is cognized as an incompetence of men to attain erection during reproductive intercourse precise if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for a abrupt while or does not come to pass at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a sort of impotence. Ineffectualness is a comprehensive aspect and covers scads other men's haleness sensual disorders like- premature ejaculation, lack of progenitive desire, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the help of pills that look like viagra and other generic viagra india online medicines.

Causes
Erectile dysfunction does not have any proper to cause. There are diverse reasons behind its occurrence. It can be- medical man reasons, your health problems, medicines you are charming, volatile reasons, и так далее Acquit's procure a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- acme blood compressing, diabetes, capital blood cholesterol, spirit diseases (Parkinson's blight and multiple sclerosis), surgery, pornographic hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (worry, anxiety, tension, fear, depression). Aging factors also lead to ED, but aging in itself is not a cause. Coarse testosterone levels also in some cases take the lead to erectile dysfunction. Side effects caused by way of medications also occasion men powerless throughout erection.

But there is nothing to problem surrounding as treatments are readily obtainable instead of ED. United such available treatment in behalf of ED is how to get viagra online.