Golf Online

Čarovné kruhy (Marasmius oreades)

Veľmi rozšírená a veľmi ľahko identifikovateľná choroba trávnika, no ťažko likvidovateľná. Postihnutý trávnik sa vyznačuje prítomnosťou pravidelných kružníc rôznej veľkosti.

Symptómy:

Na trávniku sú viditeľné pravidelné kružnice alebo ich časti, tvorené plodnicami húb alebo iba odumretými hubami v podobe tmavých kruhov. Kružnice majú rozdielnu veľkosť od niekoľko cm až niekoľko metrov. Patogénov spôsobujúcich čarovné kruhy je veľmi veľa, preto aj príznakov môže byť niekoľko.

Rozlišujeme 2 základné typy patogénov a s tým spojené symptómy:

Typ 1 - podpovrchové čarodejné kruhy - mycéliá vytvárajú zatvrdnutú podpovrchovú vrstvu, ktorá bráni priesaku vody. V tomto mieste trávnik odumiera. Pod odumretými časťami trávnika je vidieť a cítiť odumreté mycélium.

Typ 2 - povrchové čarodejné kruhy - prežívajú v plsti a vo zvyškoch organickej hmoty. Charakteristická je pre ne tmavá kružnica, vytvorená pravdepodobne prebytkom dusíka, ktorý je uvoľňovaný činnosťou húb.

Rizikové faktory:

Nedostatok vlahy a živín v pôde, zhutnená pôda, silná vrstva plsti a organickej hmoty.

Vývoj a šírenie:

Pôvodca choroby prečká vo forme mycélia na odumretých zvyškoch .

Ochrana:

Vyrovnaná výživa a závlaha , časté prevzdušňovanie a odstraňovanie plsti a organických zvyškov. Nechemicky možno čarovné kruhy dôkladne odstrániť tým, že napadnuté časti pôdy dôkladne do hĺbky odstránime, nahradíme novým substrátom a následne dosejeme. Osvedčilo sa aj saturovanie napadnutých častí vodou.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 16 20(komentárov: 121) Pridať komentár
 
HbtxusaRk
HbtxusaRk
03.07.23 21:06

cephalexin result can i drink alcohol while taking cephalexin are cephalexin and keflex the same

NyuiOvaps
NyuiOvaps
03.07.23 02:18

amoxicillin and metronidazole combination dosage for tooth infection https://amoxicillinnrd.com/ amoxicillin 200mg/5ml dosage for child

qazmswkq
esrmucyh
21.06.23 07:56

Can Accutane be used to treat acne scars? https://isotretinoinex.website/

Arcaks
Arcaks
19.06.23 02:30

Exploring different types of sexual stimulation, such as oral sex, manual stimulation, or the use of sex toys, can enhance sexual experiences and facilitate arousal and erection.
buy fildena 100 mg order fildena 50mg

juntee
juntee
31.05.23 16:21

duricef antibiotic dosage cefadroxil duricef 500 mg capsule cefadroxilo costo