Golf Online

Čarovné kruhy (Marasmius oreades)

Veľmi rozšírená a veľmi ľahko identifikovateľná choroba trávnika, no ťažko likvidovateľná. Postihnutý trávnik sa vyznačuje prítomnosťou pravidelných kružníc rôznej veľkosti.

Symptómy:

Na trávniku sú viditeľné pravidelné kružnice alebo ich časti, tvorené plodnicami húb alebo iba odumretými hubami v podobe tmavých kruhov. Kružnice majú rozdielnu veľkosť od niekoľko cm až niekoľko metrov. Patogénov spôsobujúcich čarovné kruhy je veľmi veľa, preto aj príznakov môže byť niekoľko.

Rozlišujeme 2 základné typy patogénov a s tým spojené symptómy:

Typ 1 - podpovrchové čarodejné kruhy - mycéliá vytvárajú zatvrdnutú podpovrchovú vrstvu, ktorá bráni priesaku vody. V tomto mieste trávnik odumiera. Pod odumretými časťami trávnika je vidieť a cítiť odumreté mycélium.

Typ 2 - povrchové čarodejné kruhy - prežívajú v plsti a vo zvyškoch organickej hmoty. Charakteristická je pre ne tmavá kružnica, vytvorená pravdepodobne prebytkom dusíka, ktorý je uvoľňovaný činnosťou húb.

Rizikové faktory:

Nedostatok vlahy a živín v pôde, zhutnená pôda, silná vrstva plsti a organickej hmoty.

Vývoj a šírenie:

Pôvodca choroby prečká vo forme mycélia na odumretých zvyškoch .

Ochrana:

Vyrovnaná výživa a závlaha , časté prevzdušňovanie a odstraňovanie plsti a organických zvyškov. Nechemicky možno čarovné kruhy dôkladne odstrániť tým, že napadnuté časti pôdy dôkladne do hĺbky odstránime, nahradíme novým substrátom a následne dosejeme. Osvedčilo sa aj saturovanie napadnutých častí vodou.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 36 40(komentárov: 121) Pridať komentár
 
Jnebinimb
Jnebinimb
21.01.23 13:25

best pharmacy to buy viagra walmart pharmacy rx prices rx price comparison

PoAmill
PoAmill
18.01.23 00:03

How do you make him smile after a fight?
Erectile dysfunction is one of the men's sexual vigour disorders. It is cognized as an incompetence of men to attain erection during reproductive sexual congress measured if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains with a view a curtail while or does not become manifest at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a type of impotence. Ineffectualness is a encyclopedic exposure and covers scads other men's haleness sexual disorders like- immature ejaculation, deficit of sexual entreaty, etc. Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems related to Erectile dysfunction can be cured with the help of viagra without prescriptions and other order sildenafil 20 mg medicines.

Causes
Erectile dysfunction does not keep any specific cause. There are diverse reasons behind its occurrence. It can be- physical reasons, your robustness problems, medicines you are taking, poignant reasons, и так далее Throw off's would rather a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- acme blood compressing, diabetes, high blood cholesterol, nerve diseases (Parkinson's blight and multiple sclerosis), surgery, pornographic hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (focus on, anxiety, tension, be, depression). Aging factors also outstrip to ED, but aging in itself is not a cause. Limited testosterone levels also in some cases pre-eminence to erectile dysfunction. Side effects caused nigh medications also facilitate a make up for men unable as a service to erection.

But there is nothing to problem about as treatments are readily obtainable for ED. United such at one's fingertips treatment in compensation ED is viagra type pills.

drossy
drossy
17.01.23 02:27

Down seven in 10 women may carry out as multifarious as 20 orgasms during shagging, denote researchers. It is common education that a handful women observation multiple orgasms, but according to a current contemplate, yon seven in 10 women may achieve as numberless as 20 orgasms during sex.
Source: cialis generic cost

TiinAmomi
TiinAmomi
18.12.22 00:07

gabapentin plugging gabapentin bruising gabapentin degradation https://gabapentinujv.com/

AsaalteF
AsaalteF
17.12.22 16:10

natural alternatives to tamoxifen for premenopausal women how should you take nolvadex nolvadex pre workout https://nolvadexsrm.com/