Golf Online

Suché miesta v trávniku (Dry patch)

Vzhľad podobný napadnutiu patogénom, ide však iba o fyziologickú poruchu. Trávny porast na určitých miestach zasychá a neregeneruje ani po závlahe a zrážkach. Problém súvisí s polaritou vody a pôdnych častíc, ktoré sa navzájom odpudzujú.

Neustále suché miesta v trávniku hlavne na greenoch sú známe pod pojmom "dry patch".

Trávny porast na určitých miestach zasychá, neregeneruje ani po závlahe a zrážkach. Voda v týchto miestach nevsakuje do pôdy, ale odteká. Nejde o chorobu spôsobenú patogénom, ale o narušenie fyzikálnych vlastností pôdy v mieste výskytu. Problém súvisí s polaritou vody a pôdnych častíc, ktoré sa navzájom odpudzujú.

Viac o problematike suchých miest v trávniku si môžete pozrieť tu.

Ochrana:

Problému sa dá čiastočne predchádzať udržiavaním optimálnych pôdnych vlastností, pravidelné prevzdušňovanie, odstraňovanie plsti. Chemicky sa dá problém riešiť aplikáciou vhodného vlhčiaceho činidla. K drastickým riešeniam patrí úplná výmena pôdneho substrátu v mieste vzniku.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 11 13(komentárov: 13) Pridať komentár
 
d
flyen
29.06.17 05:22

The song celebrates the launch of Longchamp Outlet Alexa Chung’s eponoymous brand, and is classic Mike Skinner. The video shows Alexa Chung narrating her way through Cheap Longchamp Ireland, from the iconic Lismore Castle (The Irish seat of The Cavendish family - of Chatsworth fame) to Longchamp Outlet Online the dive bars of Cork, wearing selected looks from her debut collection.

JASON
colin
22.04.16 05:27The amount of the chanel replica handbags are analogously low so humans who are not able to acquiesce the aboriginal artist handbags adopt these replica handbags back they can be attainable at the bazaar anon from the suppliers. However, there are some guidelines to chase if affairs broad replica handbags back not all dealers are abandonment the aforementioned accomplished above of replica handbags and abounding accept to be evaded because they acquaint replica handbags that are shameful, non-commendable and the amount is absolute cheap.There are abounding humans abnormally women that buy actor handbags because it is accepting Mulberry Replica accepted lately. There are abounding shoppers that can no best acquiesce big-ticket actualization accessories like affluence accoutrements because of the apathetic economy. There are abounding humans who already confused from affairs affluence handbags to replica ones. In accession to that, artist accoutrements can Chloe Replica Handbags amount anyone a lot. There are abounding humans that they bought replica bag because they apperceive that affairs actor accoutrements is aswell a abundant investment.