Golf Online

Vertikutácia ako operácia

Vertikutácia je jedným z mnohých regeneračných opatrení v procese údržby trávnika. Znamená odstránenie plsti (stariny) z trávnika, ktorý môže následne dýchať, prijímať živiny a kyslík a zlepší sa jeho zakoreňovanie a odnožovanie.

Ak vznikne hustý koberec, tvorí sa i vrstva trávnej plsti. Vtedy treba trávnik vertikutovať.

Vetikutácia

je odstránenie plsti (stariny) z trávnika. Odporúča sa na jar (marec/apríl) a na jeseň. V podstate ide o povrchové prečesávanie trávnej mačiny. Operácia teda umožňuje prienik vzduchu a vody, odstráni organickú hmotu z povrchu pôdy – bez aerifikácie koreňovej zóny. Nezvýši vzdušnú a vodnú kapacitu v koreňovej zóne, neodstraňuje organickú hmotu z koreňovej zóny - na to treba aerifikovať.

Čo je plsť?

Plsť je vrstva  mŕtvych a živých častí rastlín (koreňov, výhonkov, stebiel, stvolov, listového tkaniva...), ktorá sa vytvára tesne na povrchu pôdy. Môže byť rôzne hrubá. Je to vlastne starina, ktorá bráni prieniku vody a živín do pôdy.

Výhody:

 • zlepšuje hrateľnosť
 • chráni rastové vrcholy tráv
 • vracia časť živín do pôdy
 • prospešná vrstva plsti je do 13 mm

Nevýhody:

 • "uzamkne" koreňovú zónu – redukcia výmeny vzduchu a znížená infiltrácia vody
 • bráni prenikaniu živín ku koreňovému systému
 • zadržiava vodu – zdroj pre patogénny
 • nedostatočné klíčenie semien
 • obmedzuje tvorbu nových odnoží
 • neschopnosť vyrovnať sa so suchom a vysokými teplotami, príliš suchý porast
 • zvýšená chorobnosť a problémy s hmyzom
 • mäkké pórovité a vlhké plochy
 • plytký koreňový systém
 • spôsobuje DRY PATCH – suché miesta v trávniku

Podmienky, za ktorých sa tvorí trávniková plsť:

 • ponechané ústrižky pokosenej trávy
 • intenzívne hnojenie dusíkom
 • vysoký kosienok pri trávach s nadzemnými výbežkami
 • kyslé pH
 • sucho
 • trávy s vysokým podielom sklerenchymatických pletív

Kedy je plsti príliš veľa?

Vrstva plsti do 13 mm môže byť veľmi prospešná, pretože zvyšuje odolnosť trávnika voči opotrebeniu a izoluje pôdu pred extrémnymi teplotami vzduchu. Ako náhle je však táto vrstva hrubšia, nevýhody vysoko prevážia výhody. Čím je vrstva hrubšia, tým sú problémy väčšie.

Tvorba plsti je nevyhnutná a je nepochybne jedným z najväčších problémov, s ktorými sa stretávame na golfových a športových ihriskách po celom svete. K nadmernej akumulácii plsti prispievajú viaceré faktory, predovšetkým rozličné druhy tráv, podnebie, kyslé prostredie, nedostatočné prevzdušnenie, vysoká hladina dusíka a zaburinenie.

Termín vertikutácie:

 • na jar (apríl, marec) a na jeseň (september, október)

Vertikutáciu sa neodporúča robiť v lete, resp. za suchých podmienok a na stresovaných trávnikov. Trávnik sa pred vertikutáciou nakrátko pokosí a vertikutuje sa najskôr pozdĺžne a potom priečne - aspoň 2x do roka.

Trávnik je po vertikutácii trávnik oslabený a vyzerá zdevastovaný, preto je potrebná minimálne 7 - dňová regenerácia. Spravidla ihneď po vertikutácii hnojíme. Sprievodným kultivačným opatrením vertikutácie môže byť vykonanie top dressingu (zapracovanie vrstvy piesku maximálne hrubú 1,5 cm pôda tak bude priepustnejšia a odolnejšia voči machu), aplikácia prípravku proti machu a dosev vhodného trávneho druhu. Po vertikutácii dochádza k zlepšeniu hrateľnosti, väčšiemu prístupu vody a živín, podporí sa odnožovanie.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 30) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 Next
 
Addeshy
Addeshy
20.09.21 19:32

https://buylasixshop.com/ - lasix 20 mg

female herbal viagra
Viagra
08.09.21 20:24

Kamagra 200 Mg

Informative Article
Jack payne
28.06.21 12:22

I see the most famous content on your blog and I extremely love expressing them. Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing Loki Jacket TVA

Best ever coat and jackets (Avengers Collections)
Harmission
10.06.21 14:05

It very well may be of different thicknesses. It is really a relic that forestalls the entrance of water and supplements into the dirt.

black panther jacket

Leather Jackets
Harmission
08.06.21 14:02

It is actually an antique that prevents water and nutrients from penetrating into the soil. It does not remove organic matter from the root zone, it must be aerated.

Yellowstone Beth Dutton Shearling Coat

Emili[..] Clarke Jacket

1 2 3 4 5 6 Next