Golf Online

Vertikutácia ako operácia

Vertikutácia je jedným z mnohých regeneračných opatrení v procese údržby trávnika. Znamená odstránenie plsti (stariny) z trávnika, ktorý môže následne dýchať, prijímať živiny a kyslík a zlepší sa jeho zakoreňovanie a odnožovanie.

Ak vznikne hustý koberec, tvorí sa i vrstva trávnej plsti. Vtedy treba trávnik vertikutovať.

Vetikutácia

je odstránenie plsti (stariny) z trávnika. Odporúča sa na jar (marec/apríl) a na jeseň. V podstate ide o povrchové prečesávanie trávnej mačiny. Operácia teda umožňuje prienik vzduchu a vody, odstráni organickú hmotu z povrchu pôdy – bez aerifikácie koreňovej zóny. Nezvýši vzdušnú a vodnú kapacitu v koreňovej zóne, neodstraňuje organickú hmotu z koreňovej zóny - na to treba aerifikovať.

Čo je plsť?

Plsť je vrstva  mŕtvych a živých častí rastlín (koreňov, výhonkov, stebiel, stvolov, listového tkaniva...), ktorá sa vytvára tesne na povrchu pôdy. Môže byť rôzne hrubá. Je to vlastne starina, ktorá bráni prieniku vody a živín do pôdy.

Výhody:

 • zlepšuje hrateľnosť
 • chráni rastové vrcholy tráv
 • vracia časť živín do pôdy
 • prospešná vrstva plsti je do 13 mm

Nevýhody:

 • "uzamkne" koreňovú zónu – redukcia výmeny vzduchu a znížená infiltrácia vody
 • bráni prenikaniu živín ku koreňovému systému
 • zadržiava vodu – zdroj pre patogénny
 • nedostatočné klíčenie semien
 • obmedzuje tvorbu nových odnoží
 • neschopnosť vyrovnať sa so suchom a vysokými teplotami, príliš suchý porast
 • zvýšená chorobnosť a problémy s hmyzom
 • mäkké pórovité a vlhké plochy
 • plytký koreňový systém
 • spôsobuje DRY PATCH – suché miesta v trávniku

Podmienky, za ktorých sa tvorí trávniková plsť:

 • ponechané ústrižky pokosenej trávy
 • intenzívne hnojenie dusíkom
 • vysoký kosienok pri trávach s nadzemnými výbežkami
 • kyslé pH
 • sucho
 • trávy s vysokým podielom sklerenchymatických pletív

Kedy je plsti príliš veľa?

Vrstva plsti do 13 mm môže byť veľmi prospešná, pretože zvyšuje odolnosť trávnika voči opotrebeniu a izoluje pôdu pred extrémnymi teplotami vzduchu. Ako náhle je však táto vrstva hrubšia, nevýhody vysoko prevážia výhody. Čím je vrstva hrubšia, tým sú problémy väčšie.

Tvorba plsti je nevyhnutná a je nepochybne jedným z najväčších problémov, s ktorými sa stretávame na golfových a športových ihriskách po celom svete. K nadmernej akumulácii plsti prispievajú viaceré faktory, predovšetkým rozličné druhy tráv, podnebie, kyslé prostredie, nedostatočné prevzdušnenie, vysoká hladina dusíka a zaburinenie.

Termín vertikutácie:

 • na jar (apríl, marec) a na jeseň (september, október)

Vertikutáciu sa neodporúča robiť v lete, resp. za suchých podmienok a na stresovaných trávnikov. Trávnik sa pred vertikutáciou nakrátko pokosí a vertikutuje sa najskôr pozdĺžne a potom priečne - aspoň 2x do roka.

Trávnik je po vertikutácii trávnik oslabený a vyzerá zdevastovaný, preto je potrebná minimálne 7 - dňová regenerácia. Spravidla ihneď po vertikutácii hnojíme. Sprievodným kultivačným opatrením vertikutácie môže byť vykonanie top dressingu (zapracovanie vrstvy piesku maximálne hrubú 1,5 cm pôda tak bude priepustnejšia a odolnejšia voči machu), aplikácia prípravku proti machu a dosev vhodného trávneho druhu. Po vertikutácii dochádza k zlepšeniu hrateľnosti, väčšiemu prístupu vody a živín, podporí sa odnožovanie.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 153) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Re
PatriciaDAndresen
09.07.24 23:36

I like these ideas and you are good to have the right solutions that are providing us the right results. Also by using the Perth gutter installation we can learn more and more ideas with the best results.

https://www.customizedgirl.com/create/kids-t-shirt
jack
27.06.24 14:35

Kids' t-shirts come in a wide variety of styles, materials, and designs to suit the preferences and needs of children. Here are some key aspects to consider when choosing t-shirts for kids:Kids T-Shirts

https://lookhuman.com/collections/cat-pillows
jack
24.06.24 16:13

Cat pillows are a charming addition to any cat lover's home decor, offering comfort and a touch of whimsy. Here’s a guide on where to find cat pillows and some popular designs:cat pillows

https://dahlcore.com/blog/f/the-importance-of-secu
Giovanni
27.05.24 19:44

Greetings and welcome to our Dahlcore Security Guard Blog, your one-stop resource for all things related to the security industry. Our mission is to empower individuals and organizations with the knowledge they need to make informed decisions about their security needs. With a focus on topics like VIP protection, residential and commercial security, and innovative technologies, we aim to keep you up-to-date on the latest developments and best practices in the security sector.ht[..]

https://theonecargo.com
one cargo
13.04.24 15:14

THE ONE CARGO บริการ ชิปปิ้ง นำเข้าสินจากค้าจีน หลากหลายรูปแบบ นำเข้าแบบกิโล นำเข้าแบบปลีก และนำเข้าแบบเหมาตู้ มีทั้งทางเรือ / รถ หากทำกับเรามีบริการดีๆ เช่น ระบบติดตามสถานะ Tracking มีโกดังจีน – ไทย และมีพนักงานสั่งของทุกวันที่สามาร[..] หรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next