Golf Online

Formáty golfovej hry

Informácie o typoch a formátoch golfovej hry, ako sú hra na rany, hra na jamky, foursomes, greensomes, texas scramble a ďalších.

Základné formáty golfovej hry:

Hra na rany

Najbežnejší typ, kedy sa každému hráčovi sčíta počet všetkých rán zahraných za celé ihrisko. Pre vyrovnanie šancí  je bežné počítať tzv. netto výsledok, tj. odpočítať od brutto výsledku hráčov hendikep ( HCP) vyjadrujúci hráčsku výkonnosť. Ak nemáte oficiálny golfový hendikep, máte možnosť sa pred hrou dohodnúť a slabším hráčom vhodné vyrovnanie prideliť.

Stableford - varianta hry na rany, menej prísna na hráčov, ktorým sa nepodarí pár jamiek. Hráči si po dohratí každej jamky pripočítajú body podľa stanoveného systému. Ak ste už  zahrali na jamke toľko úderov , že už nemôžete získať žiadny bod, jamku nedohrávajte. Šetrí sa tak čas.

Hra na jamky

Dvaja hráči súťažia o každú jamku zvlášť. Vyhraná jamka (menší počet úderov) prináša hráčovi bod. V tejto hre sa dá zvíťaziť  už pred dohratím celého ihriska ak  jeden z hráčov vyhral už viac jamiek ako zostáva dohrať. Hovorí sa, že hráč je dormie – ešte neprehral, ale už nemôže vyhrať ( napr. ak zostávajú ešte 3 jamky a súper vedie o 3 body). Jamkovka býva oproti hre na rany bojovnejšia, vzhľadom k bezprostrednému kontaktu súperov. Jamkové súťaže bývajú organizované vyraďovacím spôsobom.

Foursomes

Súťaž dvoch dvojíc proti sebe. Každá dvojica hrá len jednou loptou a spoluhráči sa striedajú po každej rane až dovtedy kým nie je lopta v jamke. Na odpalisku začína dvojica, ktorá zahrala lepší výsledok na minulej jamke. V rámci dvojice sa hráči striedajú aj pri odpale na odpalisku. Hra tohto typu je spoločenská, zábavná a veľmi vďačná pri akomkoľvek podujatí.

Forból (Fourball)

Takisto súťaž dvojíc s tým rozdielom že každý hráč v dvojici hrá s vlastnou loptou. Dvojica súperí o body na každej jamke. Bod dostane dvojica, ktorej hráč zahral menší počet rán ako obidvaja súperi. Alebo bod môže dostať dvojica s menším súčtom rán.

Greensomes (s výberovým odpalom)

To isté ako Foursomes až na prvú ranu na odpalisku. Všetci hráči odpália z odpaliska svojou loptou. Dvojica si potom zvolí,  ktorý z hráčov je v lepšej pozícii a druhú loptu zdvihne. Ďalej sa pokračuje ako pri Foursome, čiže už pri druhej rane na jamke sa hráči vystriedajú.

Poznámka: Aj keď sú pravidlá určené pre dve dvojice, môžete si systém hry prispôsobiť  a umožniť napr. hru jedného skúseného hráča oproti výberovej rane troch začiatočníkov a pod. Fantázii sa medze nekladú.

Texas Scramble

Každá súťažiaca skupina tvorí samostatný flajt. Všetci hráči v skupine odohrajú loptu z rovnakého miesta. Potom vyberú loptu na najlepšej pozícii, ostatné zdvihnú a odohrajú opäť všetci z rovnakého miesta, kde leží vybraná lopta. Je to formát, kde  má šancu uspieť aj slabší hráč, pretože niekedy práve jeho rana môže ostatných zachrániť.  Vyhráva skupina s najnižším súčtom rán zahraných na všetkých jamkách.

Túto hru možno upraviť dodatočným pravidlom, že každému z členov skupiny musí byť lopta v najlepšej pozícii vybraná aspoň trikrát za celú dobu na ihrisku.

Súboj skupín viacerých hráčov

Ak sa stretne viac hráčov, ktorí sú rozdeliteľní do dvoch týmov tak aby utvorili flajt, môžete sa nechať inšpirovať herným systémom slávneho turnaja Ryder Cup. Raz za dva roky v ňom súperia najlepší hráči Európy proti USA. Najprv sa odohrá hra typu Foursome ( kapitáni týmu nezávisle na sebe určia poradie dvojíc svojich hráčov, ktoré sa potom stretnú v jednotlivých flajtoch). Potom sa odohrajú súboje dvojíc v jamkovej hre (poradie hráčov opäť určia kapitáni). Nakoniec sa sčítajú všetky dosiahnuté body a tým s vyšším počtom bodov víťazí.

Adding an entry to the guestbook