Golf Online

Golfový slovník

Golfový slovník, vysvetlenie mnohých golfových pojmov - nielen z angličtiny.

Address - založenie palice za loptu
Aim - zamieriť, mierenie
Air shot – podseknutá lopta ( gagarin)
Albatros - výsledok na jamke o tri údery pod par, tzv.dvojitý eagle
All square – nerozhodný stav v jamkvej hre
Angle of Approach – uhol priblíženia palice k lopte
Approach - približovací úder na jamkovisko
Apron - oblasť v bezprostrednej blízkosti grínu, kde je tráva dlhšia než na gríne, ale kratšia než na ferveji
Arc - oblúk
Axis - os
Back spin - spätná rotácia
Backswing - náprah
Bag - golfový vak (taška)
Balance - rovnováha
Balata – prírodná alebo umelá zlúčenina, z ktorej sa vyrába povrch najdrahších lôpt
Banán – rana, ktorá letí najskôr doľava a potom sa stočí prudko doprava
Banker ( bunker) – pieskovisko, piesková prekážka
Baseball grip – basebolové držanie palice
Birdie - výsledok na jamke o jeden úder pod par
Bite - rýchlo zastavená lopta na gríne, odohraná so spätnou rotáciou
Block - pevné, blokované zápästie
Bogey - výsledok na jamke o jeden úder nad par
Bounce – uhol zaoblenia (vydutia) dna palice
Break – nerovnosť na gríne, prestávka
Brutto - počet všetkých rán dosiahnutých na 18tich jamkách
Caddie - hráčov pomocník pri hre, ktorý nielen nosí palice, ale pomáha aj svojimi radami
Carry - vzdialenosť  od miesta odohratia lopty k dopadu lopty, hlavne pri lopte hranej cez vodu alebo pieskovisko
Cavity back - moderné železá, ktorých hlava je vyvážená po obvode a v prostriedku je vyhĺbená, používa sa ja výraz „palica s obvodovým vyvážením“
Center of Gravity – ťažisko
Center of Rotation – stred rotácie
Centripetal Force – dostredivá sila
Chicken Wing – krídielko, chybná pozícia lakťa pri švihu
Chip – krátka prihrávka hraná nízko s dlhým dobehom lopty
Clubhouse – klubovňa
Cocked wrist – zalomené zápastie
Collar – krátko strihnutý trávnik okolo grínu , „golier“
Cross bunker – priečny banker, ležiaci naprieč  fervejou
Cross Handed – prekrížené držanie rúk, napr. pri patovaní
Cut – kvalifikačné skóre stanovené turnajovými rozhodcami po 36 jamkách súťaže na 72 jamiek kvôli obmedzeniu počtu hráčov. Len hráči, ktorí zahrajú tento alebo lepší výsledok postupujú do finále
Divot - vyseknutý drn trávy pri údere
Dobeh – vzdialenosť , ktorú sa lopta kotúľa po gríne
Dog leg – jamka, ktorej fervej sa prudko zatáča doľava alebo doprava, ohyb väčšinou začína v mieste kde by mala dopadnúť lopta po štandardnom odpale
Dormie – pojem z jamkovej hry, hráč ktorý ešte neprehral, ale už nemôže vyhrať, nanajvýš remizovať
Double bogey -  výsledok o 2 údery vyšší ako je par jamky
Downswing – fáza švihu z vrcholu náprahu smerom dolu k lopte
Draw – nevysoká ale silná rana,pri ktorej lopta najprv letí mierne doprava od cieľa a potom sa otočí späť smerom k cieľu. Po dopade máva dlhší dobeh
Drevo – palica, z ktorej sa hrá prvá rana z odpaliska alebo dlhšie rany z ferveje. Kedysi boli tieto palice naozaj z dreva, dnes sú násady z ocele, grafitu prípadne titánu.
Drive – rana z odpaliska , hraná driverom, drevom alebo  dlhým železom
Driver -  spravidla najdlhšia palica  v bagu, má najnižší sklon úderovej plochy
Driving range - plocha určená na tréning dlhých úderov - tzv. "cvičná lúka"
Drop - nechať loptu padnúť (podľa pravidiel)
Duck Hook – lopta s trajektóriou letu s nadmernou pravoľavou rotáciou prudko vľavo
Duffer –  neskúsený  hráč  s vysokým hendikepom, zelenáč
Eagle - výsledok na jamke o dva údery pod par
Early Hit – predčasne trafená lopta
Eso, hole in one –  jamka zahraná na 1 úder
Explosion Shot – explozívny úder, rana hraná z bankeru kde hráč mieri palicou pod loptu, zasiahne ju a tá aj s pieskom vyletí do vzduchu
Extension – predĺženie
Face – úderová plocha palice
Fade – rana, pri ktorej letí  lopta mierne doľava od cieľa, potom sa otočí späť ku stredu, s mäkkým dopadom a krátkym dobehom
Fairway - hracia dráha (nižšie kosená tráva) medzi odpaliskom a jamkoviskom
Fescue – jemná tráva s dlhými korienkami, bežná na ihriskách v prímorských oblastiach, ideálna na grín
Flat swing – plochý švih
Flyer – rana z roughu ktorá letí ďalej ako obvykle, pretože sa medzi úderovú plochu hlavy a loptu dostala tráva
Follow through – fáza švihu po údere do lopty
Flex - pevnosť, pružnosť shaftu
Flight - partia hráčov 2,3, max 4
FORE! - varovný signál, ak niekoho ohrozuje letiaca lopta
Foursome – formát hry pre 4 hráčov, súťaž dvoch dvojíc proti sebe
Full set – 14 palíc povolených k hre, 3-4 drevá, hybrid, 6-8 želiez, 2-3 wedges a pater
Grafit – materiál na báze uhlíku z ktorého sa vyrábajú násady a hlavy palíc
Green - jamkovisko (najnižšie kosená tráva)
Green-fee - poplatok za hru na ihrisku
Green-keeper - správca trávnatých plôch
Grip – kožené alebo syntetické držadlo palice, tiež výraz pre spôsob držania palice
G.U.R.,  Ground under repair "pôda v oprave" - časť jamky na ktorej hráč čerpá úľavu
Half – výraz v jamkovej hre pri rovnakom výsledku ako má súper na danej jamke
Half set – polovičný set palíc, obsahujúci  väčšinou len párne alebo nepárne železá, jedno alebo 2 drevá a pater. Určený najmä pre začiatočníkov alebo seniorov – kvôli menšej hmotnosti.
Handicap – oficiálne číslo, ktoré hráčovi udelí golfový klub alebo asociácia podlľa pravidiel stanovených riadiacimi orgánmi. Udáva výkonnosť hráča a dáva šancu hrať aj proti hráčom s vyššou výkonnosťou.
Hazard  - prekážka, tj pieskovisko, alebo vodná prekážka
Heel – päta palice
Hitting area – fáza švihu, v ktorej dôjde k úderu do loptičky
Hlava palice – spodná časť palice pripevnená na konci násady (šaftu), ktorou sa udiera do lopty
Hole – jamka
Hole-high -  rana, pri ktorej sa lopta zastaví na úrovni jamky
Hole in One - jamka zahraná na jeden úder
Honour – prednosť, právo odpáliť ako prvý. Získava ho hráč s najnižším skóre na predchádzajúcej jamke
Hook – rana s trajektóriou letu s veľkou pravoľavou rotáciou výrazne vľavo od zamýšľaného cieľa
Hook - rana, ktorá vyletí doprava alebo rovno na cieľ a potom sa prudko stočí doľava
Hosel – konštrukčná časť palice, miesto spojenia hlavy a násady ( šaftu)
Hra na rany (Stroke play) – formát hry, kde sa každému počíta súčet výsledkov za jedno či viac kôl a víťazom je hráč s najmenším počtom rán
Impact – okamih, keď sa hlava palice dotkne lopty
Inside-to-in – dráha švihu zvnútra dovnútra
Inside-to-out – dráha švihu zvnútra von
Interlocking – prekrížené držanie, typ držania palice
Jamka – obecné označenie celej oblasti medzi odpaliskom a jamkoviskom. Je to aj otvor na jamkovisku, do ktorého sa triafa lopta.
Jamková hra – súťaž dvoch hráčov alebo tímov, v ktorej rozhoduje počet vyhraných alebo stratených jamiek. Na rozdiel od hry na rany kde rozhoduje počet dosiahnutých rán.
Krátka hra – údery hrané na jamkovisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, patovanie, čipovanie, pičovanie
Krtko – nepodarená rana, kedy hráč trafí najprv trávnik za loptou a až potom loptu. Výrazne sa tým skráti dľžka rany.
Lay up – rana, ktorú hráč zámerne zahrá v blízkosti grínu alebo iného cieľa aby sa vyhol nebezpečiu ( piesok, voda)
Left wrist position at the top  - ľavé zápästie vo vrchole náprahu
Lever System – pákový systém,  systém na ktorom je založený švih
Lie – sklon päty palice, uhol medzi pätou palice a násadou ( šaftom)
Lie of the ball – poloha lopty
Lie of the Club – uhol nedzi hlavou palice a násadou ( šaftom)
Links – golfové ihrisko obvykle na pobreží mora, na neúrodnej pôde medzi plážou, pieskovými dunami a úrodnejšou pôdou vnútrozemia, lemované vysokou trávou, niekedy aj vyvýšeninami
Lip-out put – pat, ktorý obkrúži jamku ale nespadne dovnútra
Lob – krátka vysoká rana hraná na grín tak aby sa lopta vyhla prekážke a rychlo sa zastavila vďaka spätnej rotácii
Local Rules – miestne pravidlá
Loft - uhol, sklon ktorý určuje ako ďaleko a vysoko poletí lopta. Tiež sa používa pre označenie výšky rany.
Long Thumb – dlhý palec, pri držaní palice
Loosened  Grip – uvoľnené držanie palice
Netto - netto výsledok po odpočítaní HCP
Par - predpísaný počet úderov na jednej jamke, závisí od dĺžky dráhy a obtiažnosti
Pin position - miesto označujúce polohu jamky
Pitch - vysoká prirávka
Pro-shop - obchod s golfovým tovarom
Putt - dohrávka do jamky
Putter - palica na zahratie do jamky
Putting-green - cvičné jamkovisko na tréning krátkej hry a patovania
Range-balls - cvičné lopty, môže sa s nimi hrať len na cvičných priestoroch
Rough - raf, vysoká, málo pestovaná tráva po okraji dráhy (fairway)
Score - skóre kola, alebo jamky
Scratch - hráč s HCP 0
Shaft - tyčka na ktorej je pripevnená hlava palice
Stableford - spôsob hry na body (Bogy - 1bod, par - 2body, Birdie - 3body)
Tee - odpalisko alebo týčko - podstavec pod loptičku

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 19028) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
NormansleND
NormansleND
03.12.23 16:56

mostbet

Upload latest version of the application online casino mostbet - win today!
mostbet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next