Golf Online

Golfový slovník

Golfový slovník, vysvetlenie mnohých golfových pojmov - nielen z angličtiny.

Address - založenie palice za loptu
Aim - zamieriť, mierenie
Air shot – podseknutá lopta ( gagarin)
Albatros - výsledok na jamke o tri údery pod par, tzv.dvojitý eagle
All square – nerozhodný stav v jamkvej hre
Angle of Approach – uhol priblíženia palice k lopte
Approach - približovací úder na jamkovisko
Apron - oblasť v bezprostrednej blízkosti grínu, kde je tráva dlhšia než na gríne, ale kratšia než na ferveji
Arc - oblúk
Axis - os
Back spin - spätná rotácia
Backswing - náprah
Bag - golfový vak (taška)
Balance - rovnováha
Balata – prírodná alebo umelá zlúčenina, z ktorej sa vyrába povrch najdrahších lôpt
Banán – rana, ktorá letí najskôr doľava a potom sa stočí prudko doprava
Banker ( bunker) – pieskovisko, piesková prekážka
Baseball grip – basebolové držanie palice
Birdie - výsledok na jamke o jeden úder pod par
Bite - rýchlo zastavená lopta na gríne, odohraná so spätnou rotáciou
Block - pevné, blokované zápästie
Bogey - výsledok na jamke o jeden úder nad par
Bounce – uhol zaoblenia (vydutia) dna palice
Break – nerovnosť na gríne, prestávka
Brutto - počet všetkých rán dosiahnutých na 18tich jamkách
Caddie - hráčov pomocník pri hre, ktorý nielen nosí palice, ale pomáha aj svojimi radami
Carry - vzdialenosť  od miesta odohratia lopty k dopadu lopty, hlavne pri lopte hranej cez vodu alebo pieskovisko
Cavity back - moderné železá, ktorých hlava je vyvážená po obvode a v prostriedku je vyhĺbená, používa sa ja výraz „palica s obvodovým vyvážením“
Center of Gravity – ťažisko
Center of Rotation – stred rotácie
Centripetal Force – dostredivá sila
Chicken Wing – krídielko, chybná pozícia lakťa pri švihu
Chip – krátka prihrávka hraná nízko s dlhým dobehom lopty
Clubhouse – klubovňa
Cocked wrist – zalomené zápastie
Collar – krátko strihnutý trávnik okolo grínu , „golier“
Cross bunker – priečny banker, ležiaci naprieč  fervejou
Cross Handed – prekrížené držanie rúk, napr. pri patovaní
Cut – kvalifikačné skóre stanovené turnajovými rozhodcami po 36 jamkách súťaže na 72 jamiek kvôli obmedzeniu počtu hráčov. Len hráči, ktorí zahrajú tento alebo lepší výsledok postupujú do finále
Divot - vyseknutý drn trávy pri údere
Dobeh – vzdialenosť , ktorú sa lopta kotúľa po gríne
Dog leg – jamka, ktorej fervej sa prudko zatáča doľava alebo doprava, ohyb väčšinou začína v mieste kde by mala dopadnúť lopta po štandardnom odpale
Dormie – pojem z jamkovej hry, hráč ktorý ešte neprehral, ale už nemôže vyhrať, nanajvýš remizovať
Double bogey -  výsledok o 2 údery vyšší ako je par jamky
Downswing – fáza švihu z vrcholu náprahu smerom dolu k lopte
Draw – nevysoká ale silná rana,pri ktorej lopta najprv letí mierne doprava od cieľa a potom sa otočí späť smerom k cieľu. Po dopade máva dlhší dobeh
Drevo – palica, z ktorej sa hrá prvá rana z odpaliska alebo dlhšie rany z ferveje. Kedysi boli tieto palice naozaj z dreva, dnes sú násady z ocele, grafitu prípadne titánu.
Drive – rana z odpaliska , hraná driverom, drevom alebo  dlhým železom
Driver -  spravidla najdlhšia palica  v bagu, má najnižší sklon úderovej plochy
Driving range - plocha určená na tréning dlhých úderov - tzv. "cvičná lúka"
Drop - nechať loptu padnúť (podľa pravidiel)
Duck Hook – lopta s trajektóriou letu s nadmernou pravoľavou rotáciou prudko vľavo
Duffer –  neskúsený  hráč  s vysokým hendikepom, zelenáč
Eagle - výsledok na jamke o dva údery pod par
Early Hit – predčasne trafená lopta
Eso, hole in one –  jamka zahraná na 1 úder
Explosion Shot – explozívny úder, rana hraná z bankeru kde hráč mieri palicou pod loptu, zasiahne ju a tá aj s pieskom vyletí do vzduchu
Extension – predĺženie
Face – úderová plocha palice
Fade – rana, pri ktorej letí  lopta mierne doľava od cieľa, potom sa otočí späť ku stredu, s mäkkým dopadom a krátkym dobehom
Fairway - hracia dráha (nižšie kosená tráva) medzi odpaliskom a jamkoviskom
Fescue – jemná tráva s dlhými korienkami, bežná na ihriskách v prímorských oblastiach, ideálna na grín
Flat swing – plochý švih
Flyer – rana z roughu ktorá letí ďalej ako obvykle, pretože sa medzi úderovú plochu hlavy a loptu dostala tráva
Follow through – fáza švihu po údere do lopty
Flex - pevnosť, pružnosť shaftu
Flight - partia hráčov 2,3, max 4
FORE! - varovný signál, ak niekoho ohrozuje letiaca lopta
Foursome – formát hry pre 4 hráčov, súťaž dvoch dvojíc proti sebe
Full set – 14 palíc povolených k hre, 3-4 drevá, hybrid, 6-8 želiez, 2-3 wedges a pater
Grafit – materiál na báze uhlíku z ktorého sa vyrábajú násady a hlavy palíc
Green - jamkovisko (najnižšie kosená tráva)
Green-fee - poplatok za hru na ihrisku
Green-keeper - správca trávnatých plôch
Grip – kožené alebo syntetické držadlo palice, tiež výraz pre spôsob držania palice
G.U.R.,  Ground under repair "pôda v oprave" - časť jamky na ktorej hráč čerpá úľavu
Half – výraz v jamkovej hre pri rovnakom výsledku ako má súper na danej jamke
Half set – polovičný set palíc, obsahujúci  väčšinou len párne alebo nepárne železá, jedno alebo 2 drevá a pater. Určený najmä pre začiatočníkov alebo seniorov – kvôli menšej hmotnosti.
Handicap – oficiálne číslo, ktoré hráčovi udelí golfový klub alebo asociácia podlľa pravidiel stanovených riadiacimi orgánmi. Udáva výkonnosť hráča a dáva šancu hrať aj proti hráčom s vyššou výkonnosťou.
Hazard  - prekážka, tj pieskovisko, alebo vodná prekážka
Heel – päta palice
Hitting area – fáza švihu, v ktorej dôjde k úderu do loptičky
Hlava palice – spodná časť palice pripevnená na konci násady (šaftu), ktorou sa udiera do lopty
Hole – jamka
Hole-high -  rana, pri ktorej sa lopta zastaví na úrovni jamky
Hole in One - jamka zahraná na jeden úder
Honour – prednosť, právo odpáliť ako prvý. Získava ho hráč s najnižším skóre na predchádzajúcej jamke
Hook – rana s trajektóriou letu s veľkou pravoľavou rotáciou výrazne vľavo od zamýšľaného cieľa
Hook - rana, ktorá vyletí doprava alebo rovno na cieľ a potom sa prudko stočí doľava
Hosel – konštrukčná časť palice, miesto spojenia hlavy a násady ( šaftu)
Hra na rany (Stroke play) – formát hry, kde sa každému počíta súčet výsledkov za jedno či viac kôl a víťazom je hráč s najmenším počtom rán
Impact – okamih, keď sa hlava palice dotkne lopty
Inside-to-in – dráha švihu zvnútra dovnútra
Inside-to-out – dráha švihu zvnútra von
Interlocking – prekrížené držanie, typ držania palice
Jamka – obecné označenie celej oblasti medzi odpaliskom a jamkoviskom. Je to aj otvor na jamkovisku, do ktorého sa triafa lopta.
Jamková hra – súťaž dvoch hráčov alebo tímov, v ktorej rozhoduje počet vyhraných alebo stratených jamiek. Na rozdiel od hry na rany kde rozhoduje počet dosiahnutých rán.
Krátka hra – údery hrané na jamkovisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, patovanie, čipovanie, pičovanie
Krtko – nepodarená rana, kedy hráč trafí najprv trávnik za loptou a až potom loptu. Výrazne sa tým skráti dľžka rany.
Lay up – rana, ktorú hráč zámerne zahrá v blízkosti grínu alebo iného cieľa aby sa vyhol nebezpečiu ( piesok, voda)
Left wrist position at the top  - ľavé zápästie vo vrchole náprahu
Lever System – pákový systém,  systém na ktorom je založený švih
Lie – sklon päty palice, uhol medzi pätou palice a násadou ( šaftom)
Lie of the ball – poloha lopty
Lie of the Club – uhol nedzi hlavou palice a násadou ( šaftom)
Links – golfové ihrisko obvykle na pobreží mora, na neúrodnej pôde medzi plážou, pieskovými dunami a úrodnejšou pôdou vnútrozemia, lemované vysokou trávou, niekedy aj vyvýšeninami
Lip-out put – pat, ktorý obkrúži jamku ale nespadne dovnútra
Lob – krátka vysoká rana hraná na grín tak aby sa lopta vyhla prekážke a rychlo sa zastavila vďaka spätnej rotácii
Local Rules – miestne pravidlá
Loft - uhol, sklon ktorý určuje ako ďaleko a vysoko poletí lopta. Tiež sa používa pre označenie výšky rany.
Long Thumb – dlhý palec, pri držaní palice
Loosened  Grip – uvoľnené držanie palice
Netto - netto výsledok po odpočítaní HCP
Par - predpísaný počet úderov na jednej jamke, závisí od dĺžky dráhy a obtiažnosti
Pin position - miesto označujúce polohu jamky
Pitch - vysoká prirávka
Pro-shop - obchod s golfovým tovarom
Putt - dohrávka do jamky
Putter - palica na zahratie do jamky
Putting-green - cvičné jamkovisko na tréning krátkej hry a patovania
Range-balls - cvičné lopty, môže sa s nimi hrať len na cvičných priestoroch
Rough - raf, vysoká, málo pestovaná tráva po okraji dráhy (fairway)
Score - skóre kola, alebo jamky
Scratch - hráč s HCP 0
Shaft - tyčka na ktorej je pripevnená hlava palice
Stableford - spôsob hry na body (Bogy - 1bod, par - 2body, Birdie - 3body)
Tee - odpalisko alebo týčko - podstavec pod loptičku

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 56 60(komentárov: 15657) Pridať komentár
 
Charlesmip
Charlesmip
08.10.21 05:23

can i buy cialis over the counter in canada
order brand viagra online
cialis cheap generic
buy cialis online canada
how to buy levitra in canada

cialis pills cut half cheap legal cialis
best place order viagra online buy cialis online uk
viagra super force 100 mg 60 mg pills viagra plus buy
very cheap generic viagra
order viagra from mexico
buy viagra new zealand
buy viagra turkey