Golf Online

Ako správne držať palicu ?

Praváci držia palicu ľavou rukou na jej konci a ľaváci naopak. Ruku na konci palice budeme označovať ako horná ruka, pre praváka to teda bude ľavá a pre ľaváka naopak. Grip by mal byť iba v prstoch, aby ruka samotná zostala pohyblivá počas odpalu.

Praváci, uchopte teda palicu ľavou rukou a vystrite palec v smere rukoväte. Potom pravú ruku (spodnú) prisuňte k ruke ľavej. Rozmiestnenie prstov závisí od ich veľkosti a sily rúk.

Bežne sa používajú 3 varianty :

1. Overlapping (Vardonovo držanie)

Malíček spodnej ruky je medzi ukazovákom a prostredníkom hornej ruky

2. Interlockig

Malíček spodnej ruky a ukazovak hornej ruky sú prepletené. Toto uchopenie používajú okrem iného aj Tiger Woods či Jack Nicklaus. Umožňuje rukám aby boli spojené.

3. Baseball

Všetkých desať prstov je na gripe položených vedľa seba. Vhodné uchopenie pre hráčov s menšou silou v rukách.

Pozícia oboch rúk je dôležitá pre smer letu lopty. Správne by mali byť dlane na gripe orientované proti sebe, spolu mierne pootočené doprava tak aby pomyslené „V“ medzi palcom a ukazovákom oboch rúk smerovalo na pravé rameno.( U ľaváka samozrejme naopak.) Palicu by sme mali držať skôr ľahko, rozhodne nie kŕčovito. Pozor však, aby nám pri odpale nevyletela.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 2026) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Olivebok
Olivebok
12.07.24 23:55

I've been using CBD gummies for or https://www.cornbreadhemp.com/pages/which-cbd-gummies-are-best-for-pain-relief a year today, and I can't believe how much they've improved my person! The flavors are still savoury, making it a attractive part of my commonplace routine. My apprehension and prominence levels contain significantly decreased, and my sleep distinction has improved tremendously. I wake up feeling more refreshed and energetic. However, I've noticed a jot of drowsiness during the daytime, and I fancy the effects lasted a particle longer. Despite these unimportant issues, I approvingly push these CBD gummies in the service of anyone looking to improve their well-being clearly!

theatty
theatty
11.07.24 19:28

Can affordable medicines undergo continuous quality monitoring throughout their lifecycle prostate proscar?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next