Golf Online

Golfový postoj a golfový švih

V základnom postoji sú nohy od seba vzdialené na šírku ramien a mierne pokrčené. Hmotnosť tela je rozložená na obidve nohy , rovnomerne medzi pravú a ľavú a aj medzi päty a prsty.

Golfový postoj

V základnom postoji sú nohy od seba vzdialené na šírku ramien a mierne pokrčené. Hmotnosť tela je rozložená na obidve nohy , rovnomerne medzi pravú a ľavú a aj medzi päty a prsty. Dôležitý je predklon trupu, ktorý musí byť dostatočný aby paže voľne visely z ramien. Všetky tri spojnice ramien, bokov aj nôh sú rovnobežne s cieľovou líniou.

Lopta je položená mierne pred osou tela smerom k cieľu. Pred úderom by sme mali palicu položiť na zem. Uvidíte tak, že palica nie je v rovnobežnej polohe ale ľavá ruka zostáva vzpriamená a tým umožňuje otáčanie ramien, vytočenie bokov a prenesenie váhy  - golfový švih.

Golfový švih

Švih vychádza z rotácie celého tela. Do náprahu sa boky otočia o 45° a ramená o 90°.

V najvyššej polohe náprahu zostáva ľavá ruka  natiahnutá (nie však kŕčovite), pravá ruka pokrčená a palica je nasmerovaná rovnobežne s cieľovou líniou. Hmotnosť tela je mierne prenesená na pravú nohu.

Z náprahu ruky pomyselne padajú dolegripom smerom k lopte a súčasne otáčame ramená aj boky späť smerom k cieľu. V momente úderu je úderová plocha hlavy palice namierená na cieľ, boky sú mierne pootočené smerom k cieľu a ramená sú takmer rovobežné s cieľovou líniou.

V momente prešvihu prenášame váhu na prednú nohu, boky aj ramená sú otočené v 90° uhle smerom k cieľu.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 2115) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
SpeedyGrade
robin smithsters
24.09.21 13:32

You can find Test Bank For M Marketing 3rd Edition online in pdf/word format. Avail instant assistance for issues 24/7. There is no waiting time!

How to Change Instagram Password
How to Change Instagram P
24.09.21 13:19


How to Change Instagram Password

It’s good to know how to change Instagram password or reset it in order to secure your account or to take immediate action in case of any contingencies. It's a good idea to refresh all passwords on a regular basis, and Instagram is no exception — even if it's arguably less of a target for hackers due to the lack of card details stored within.


https://waredot.com/academy/how-to-change-instagram-password

Emma Jackson
Emma Jackson
24.09.21 12:36

Hello I’m grateful to have read your content thank you. What a nice blog! I have enjoyed reading through the article although I landed on this site. If you are having issues in getting your essay writer completed accurately then do not hesitate essay writing service and get your papers checked by the Book Review Writing Help in AU experts at GoAssignmentHelp. Visit - Assignment Help

Bulk SMS Service Provider
Addy
24.09.21 08:56

Tawaabsmsservices provide bulk sms services to easily send promotional messages, offers, reminders with easy to use interface. It's Bulk SMS Service is used by various national companies, school, college, organization, developers, NGOs & government agencies for promotion, communication, transactional alerts, notification, reminders, OTP and feedback. Signup now to start sending bulk SMS.

guest post service
dino
24.09.21 07:43

We’ve made it easy to Buy guest posts opportunities in your niche. Buy guest posts on real sites for powerful backlinks. Get in-content, white hat backlinks from highly relevant niche sites. Boost organic rankings and get more traffic for your target keywords.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next