Golf Online

Golfový postoj a golfový švih

V základnom postoji sú nohy od seba vzdialené na šírku ramien a mierne pokrčené. Hmotnosť tela je rozložená na obidve nohy , rovnomerne medzi pravú a ľavú a aj medzi päty a prsty.

Golfový postoj

V základnom postoji sú nohy od seba vzdialené na šírku ramien a mierne pokrčené. Hmotnosť tela je rozložená na obidve nohy , rovnomerne medzi pravú a ľavú a aj medzi päty a prsty. Dôležitý je predklon trupu, ktorý musí byť dostatočný aby paže voľne visely z ramien. Všetky tri spojnice ramien, bokov aj nôh sú rovnobežne s cieľovou líniou.

Lopta je položená mierne pred osou tela smerom k cieľu. Pred úderom by sme mali palicu položiť na zem. Uvidíte tak, že palica nie je v rovnobežnej polohe ale ľavá ruka zostáva vzpriamená a tým umožňuje otáčanie ramien, vytočenie bokov a prenesenie váhy  - golfový švih.

Golfový švih

Švih vychádza z rotácie celého tela. Do náprahu sa boky otočia o 45° a ramená o 90°.

V najvyššej polohe náprahu zostáva ľavá ruka  natiahnutá (nie však kŕčovite), pravá ruka pokrčená a palica je nasmerovaná rovnobežne s cieľovou líniou. Hmotnosť tela je mierne prenesená na pravú nohu.

Z náprahu ruky pomyselne padajú dolegripom smerom k lopte a súčasne otáčame ramená aj boky späť smerom k cieľu. V momente úderu je úderová plocha hlavy palice namierená na cieľ, boky sú mierne pootočené smerom k cieľu a ramená sú takmer rovobežné s cieľovou líniou.

V momente prešvihu prenášame váhu na prednú nohu, boky aj ramená sú otočené v 90° uhle smerom k cieľu.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 1702) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Llpinimb
Llpinimb
12.04.21 01:56
HP Printer Error 49.4 c02
HP Printer Error 49
10.04.21 14:01

Download the appropriate drivers for your HP printer (123.hp.com/setup Envy, officejet, officejet Pro, deskjet, Laserjet) from 123.hp.com/setup. Read this quick guide for step-by-step guidance on how to set up and mount an HP printer on a wireless or USB network connection. 123.hp.com/setup provides urgent assistance. To set up your printer, go to this HP printer setup site and register your computer by creating an account. This will enable you to fix problems with your Extender device.
HP Printer Error 49.4 c02

Jndqinimb
Jndqinimb
09.04.21 16:06
animation company
Mark Buttler
09.04.21 15:49

I am a blogger of Pixle Digital. Pixle Digital make one of the best explainer videos supported Custom Attributes Of Your Prospect Buyer.
So, they will Understand Your Message with Clarity.
Pixle Digital is one among the highest and reputable marketing and animation company in USA and worldwide. With an ingenious team of experts, we've worked for a few of the highest clients from all round the world varying to different industries.

john mathew
john mathew
09.04.21 12:01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next