Golf Online

Krátka hra - čip, pič, pat

Krátka hra v golfe sú vlastne 3 typy úderov:
1.Čip - nízka dráha letu s dlhým dobehom
2.Pič - vyššia dráha letu, s krátkym dobehom
3.Pat - kyvadlový pohyb vychádzajúci z pohybu ramien a rúk, na posledný úder loptičky do jamky.

Chip (čip)

Prihrávka s nízkou dráhou letu a dlhším dobehom.

Pre tento úder je možné použiť všetky druhy želiez od 3 po SW, kedy pre voľbu palice je dôležitá pozícia jamky na gríne. Dá sa povedať, že čím je  väčšia vzdialenosť jamky od okraja grínu, tým menší sklon úderovej plochy je lepšie použiť.

Základný postoj pre čip :

 • držanie palice v spodnej časti gripu
 • ruky sú pred loptou, šaft smeruje na ľavú nohu
 • úderová plocha je kolmo k cieľovej línii
 • ramená sú rovnobežne s cieľovou líniou
 • chodidlá a boky sú otočené mierne doľava
 • 60% váhy je na ľavej polovici tela
 • pozícia lopty je mierne vpravo od osy tela

Čip je jednopákový pohyb, ktorý obdobne ako pat vychádza hlavne z hornej časti tela. Pomyslený trojuholník rúk a ramien pracuje kompaktne nielen pri náprahu, ale aj prostredníctvom lopty smerom k cieľu, kedy zápästie musí zostať v priebehu tohto pohybu úplne pasívne. Rozloženie váhy zostáva po celú dobu švihu na ľavej nohe. Pohyb nôh a bokov je minimálny.

Pith (pič)

Prihrávka s vyššou dráhou letu a s kratším dobehom lopty. Pre tento druh úderu sa používajú palice s väčším sklonom úderovej plochy PW alebo SW. Rozdiel medzi čipom a pičom je v dĺžke náprahu, v zapojení pohybu zápästia a v pozícii lopty v základnom postoji.

Základný postoj pre pič je nasledovný :

 • Držanie palice neutrálne,  pre lepší pocit môžeme palicu chytiť v polovici gripu
 • Ruky voľne visia z ramien
 • Ruky sú pred loptou, šaft smeruje na ľavú nohu
 • úderová plocha je kolmo k cieľovej línii
 • ramená sú rovnobežne s cieľovou líniou
 • chodidlá a boky sú otočené doľava
 • 60% váhy je na ľavej polovici tela
 • pozícia lopty uprostred postoja, v osi tela

Rovnako ako pri iných prihrávkach aj tu je najdôležitejším faktorom pre vzdialenosť letu lopty dĺžka náprahu. Pre úspešné zvládnutie úderu je potreba z náprahu plynulým tempom prešvihnúť cez loptu a dokončiť tento pohyb do rovnakej výšky ako bol náprah. Najčastejšou chybou hráčov býva, že na rôzne vzdialenosti používajú náprah v rovnakej výške a dĺžku letu lopty sa snažia ovplyvniť znížením rýchlosti hlavy palice v momente úderu.

Putt (pat)

Je kyvadlový pohyb hlavy palice nazvanej putter (pater), ktorý vychádza z hornej časti tela, z pohybu ramien a rúk, zatiaľ čo zápästia zostávajú pasívne.

Držanie palice môže byť veľmi individuálne, dôležité však zostáva to, aby sme (v porovnaní s plným švihom) pater držali viac v dlaniach, aby obidve ruky boli spolu vo vzájomnom pohodlnom postavení, ktoré zamedzí pohybu zápästí.

Základný postoj pri patovaní:

 • Hlava palice smeruje kolmo na cieľovú líniu
 • Ramená, boky a chodidlá sú paralelne s cieľovou líniou
 • Pozícia lopty je mierne doľava od osi tela
 • Trup je predklonený tak, aby oči boli priamo nad loptou
 • Kolená sú mierne pokrčené
 • Hmotnosť tela je rozložená na celé chodidlá

Pri patovaní sa hlava palice pohybuje plynulým tempom od náprahu cez loptu smerom k jamke tak, aby úderová plocha bola čo najviac kolmo k cieľovej línii. Loptu sa snažíme trafiť úderovou plochou v tzv.sweetspote, tj. v centre vyváženia úderovej plochy. Akákoľvek nepresnosť by totiž znamenala stratu vzdialenosti a smeru.

Vzdialenosť, ktorú potrebujeme dosiahnuť regulujeme len dĺžkou náprahu. Platí, že dĺžka náprahu je rovná dĺžke dráhy lopty smerom k cieľu. Najčastejšou chybou býva snaha ovplyvnňovať dĺžku dráhy patu silou úderu.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 26 26(komentárov: 26) Pridať komentár
Previous 1 2 3 4 5 6
 
prada handbag
nancywe
18.10.16 09:17

Louis Vuitton handbags was built-in in the year 1905, in France on the French coastline,Fashion headlines news report: Data of Foreign luxuryChanel handbags goods online retail platform Baghunter.You can tell more women are taking up deep sea diving by glancing at the list of luxury Original Rolex Watches manufacturers rushing to release suitably feminine Rolex Air King for this sport. 1:1 Replica Breitling Watches is probably best known for waterproofing itsOmega Watches Replica .

Louis Vuitton handbags

Original Rolex Watches

Rolex Air King

Chanel handbags

1:1 Replica Breitling Watches

Omega Watches Replica

Previous 1 2 3 4 5 6