Golf Online

Správanie sa na ihrisku - bezpečnosť a starostlivosť po hre

Správanie sa na ihrisku - bezpečnosť a starostlivosť po hre
Každý začínajúci golfista si okrem techniky hry a úderov musí osvojiť aj pravidlá bezpečnosti. Golfová palica sa veľmi rýchlo môže zmeniť na nebezpečnú zbraň a nešťastie sa ľahko môže prihodiť aj pri používaní golfového autíčka. Ďalšou oblasťou, ktorej musí byť venovaná náležitá pozornosť je starostlivosť o ihrisko bezprostredne po hre ako je úprava stôp loptičky po dopade na grín, či oprava vyseknutých trsov trávy.