Golf Online

Základné informácie o hre

Základné informácie o hre
Všetko čo potrebujete vedieť na začiatok, stručnou a zrozumiteľnou formou. Vysvetlenie základných pojmov v golfe a základných pravidiel. Opis jednotlivých typov úderov, palíc a golfových ihrísk. Informácie o hendikepe a systéme hodnotenia golfovej hry.