Golf Online

Čo je to vlastne golfový hendikep ?

Vysvetlenie pojmu hendikep, spôsob výpočtu a princíp jeho znižovania. Kým v profesionálnom golfe sa hendikep nepoužíva, v amatérskom golfe umožňuje vzájomné súperenie hráčov úplne odlišnej výkonnosti.

Najprv je treba povedať, že skutoční profesionálni hráči golfu hendikep nepoužívajú. Súťažia medzi sebou úplne prostým, ale zato spravodlivým systémom – celkovým počtom rán. Prosto sa zídu, zahrajú si ihrisko (či už jedenkrát alebo opakovane) a kto zahral najmenej rán, ten vyhráva.

Naproti tomu hendikepový systém umožňuje vzájomné súperenie hráčov úplne odlišnej výkonnosti. Golf je tak prístupnejší aj pre slabších hráčov. V hendikepovom systéme hráč nehrá proti absolútnemu počtu rán ostatných hráčov, ale proti ich relatívnemu výkonu voči ich vlastnému hendikepu. Prakticky to funguje tak, že tento sytém pridáva slabšiemu hráčovi na niektorých jamkách určitý počet rán k dobru.

Hendikep hráča je vlastne číslo vyjadrujúce hráčovu výkonnosť. Zjednodušene môžeme povedať, že vyjadruje koľko rán hráč priemerne zahrá nad  (resp. pod) par ihriska. Ak sa chceme vyjadriť presnejšie, je to počet koľko ich zahrá keď sa mu darí. Reálna metodológia výpočtu hendikepu je postavená tak, že ukazuje skôr potenciálny výsledok hráča.

O plusovom hendikepe hovoríme pri výsledku „ nad par“. Platí, že čím lepší hráč, tým nižší hendikep.

EGA hendikep

Existuje viacero hendikepových systémov, ktoré sa vzájomne mierne líšia. EGA (European Golf Association) používaný v Európe, CONGU (Council of National Golf Unions) používaný vo Veľkej Británii a Írsku, USGA (United States Golf Association) používaný v USA a Mexiku.

Každý hráč registrovaný v Slovenskej golfovej asociácii má svoj oficiálny EGA hendikep. Je určený s presnosťou na jedno desatinné miesto. Najvyšší oficiálny hendikep bol 36, avšak od roku 2006 bol zavedený aj tzv.“klubový hendikep“ v rozpätí 37-54.

EGA hendikep je hráčom upravovaný na základe ich výsledkov z hier hraných na rany alebo systémom Stableford. Podmienky, za ktorých je možno odohranú hru započítať pre úpravu hendikepu podrobne špecifikuje Handicapový poriadok ( znormované ihrisko, zapisovateľ, rešpektovanie pravidiel golfu schválených R&A a pod.)

Klubový hendikep

Ako už bolo uvedené, od roku 2006 zaviedla  Slovenská golfová asociácia podstatnú zmenu hendikepového systému. V praxi to znamená, že pribudla šiesta hendikepová kategória v rozsahu od 37 do 54. Hráčovi (mužom a ženám) je po absolvovaní skúšku spôsobilosti na hru pridelený klubový hendikep 54.

V šiestej kategórii sa bude hendikep upravovať tak, že ak hráč zahrá výsledok 37 stablefordových bodov a lepší, zníži sa mu hendikep za každý bod nad 36 o jednu ranu. V tejto kategórii sa hendikep zvyšovať nebude, výnimkou je medziročná kontrola. Klubový hendikep sa na turnajoch bude používať tak, že sa vypočíta rozdielový klubový hendikep pre dané odpalisko. Napríklad pre mužov s HCP 36,0 je v Bernolákove hrací HCP 28. To zamená, že rozdielový klubový HCP je -8. To platí pre terajšie 9 jamkové ihrisko. Hrací HCP hráča s klubovým HCP 45 bude upravený ako súčet klubového a rozdielového klubového HCP t.j. 45 + (-8) = 37. Hráč bude mať hrací HCP 37.

Táto zmena sa však netýka presných hendikepov EGA, čo sú hendikepy 36 a nižšie. Pre ich držiteľov sa nič nemení, je nutné iba pripomenúť, že hráč má za sezónu odovzdať štyri kvalifikačné výsledky. V prípade, že tak neurobí, presný hendikep mu môže byť zvýšený, odobraný, či zrušený pri povinnej medziročnej kontrole. Pri hendikepoch nad 26,5 môže byť kvalifikačný výsledok získaný aj mimo súťaže. Je to výsledok kola, ktoré hráč hrá mimo turnaja. Podmienkou je ohlásenie takéhoto pokusu na recepcii klubu pred hrou. Zapisovateľom musí byť hráč s hendikepom menším ako 26,4. Ak však hráč nezahrá výsledok v ochrannej zóne a lepší, alebo neodovzdá výsledkovú kartu, hendikep sa mu upraví nahor.

V rámci dohody medzi SKGA a ČGF je tento systém zavedený aj v ČR. Ak bude hráč hrať turnaj v SR a ČR, je povinný prihlásiť sa cez server, ktorý mu automaticky upraví HCP. V prípade, že je hráč prihlásený ako cudzinec, výsledok sa neuvažuje. Pri hre v zahraničí, hráč musí pre zarátanie výsledku predložiť výsledkovú listinu potvrdenú usporiadateľom - klubom. Upozorňujeme na to, že hendikepovými autoritami sú podľa EGA výlučne národné zväzy a nimi poverené členské kluby.

Výsledky rôznych firiemných turnajov budú pre hendikep uvažované vtedy ak firma bude mať súhlas SKGA, prípadne sa turnaj uskutoční na niektorom ihrisku na Slovensku a musí byť zavedený na serveri SKGA.

V zmysle pravidiel golfu každý hráč zodpovedá za svoj hendikep a výsledkovú kartu. Ak na výsledkovej karte nie je uvedený presný HCP hráča, prípadne je uvedený vyšší, hráč je diskvalifikovaný. A to aj vtedy ak údaj zapísal súťažný výbor.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 76 80(komentárov: 377) Pridať komentár
 
TimothyCholi
TimothyCholi
21.11.23 00:45

ed drugs list: ed medications list - best ed drugs

CharlesSpove
CharlesSpove
18.11.23 11:45

buying prescription drugs in mexico online: mexican drugstore online - medicine in mexico pharmacies

windownn
windownn
17.11.23 14:51
Williamlor
Williamlor
17.11.23 11:46

buy ed pills online treatment for ed or erectile dysfunction drugs
http://db.cbservices.org/cbs.nsf/forward?openform&http://edpills.icu/ otc ed pills
natural ed medications ed pill and ed pill medication for ed dysfunction