Golf Online

Workshop k EURO 2012 v Kyjeve

25. mája sa v Kyjeve uskutočnil workshop, ktorého hlavnou témou bola kvalita hracích povrchov pre EURO 2012. Organizátormi bola komisia pre EURO 2012 a Ukrajinská futbalová federácia. Cieľom bolo kvalitatívne definovať kritéria a charakteristiky futbalových ihrísk pre šampionát. Ako účastníci boli pozvaní agronómovia a riaditelia najvýznamnejších tréningových plôch.

Úvodného slova sa ujal manažér zodpovedný za šampionát na Ukrajine Bo Sundström. Zhrnul požiadavky a nároky na športové plochy pre EURO 2012. Hlavný poradca a konzultant STRI v otázkach týkajúcich sa kvality trávnikaRichard Hayden podal správu o požiadavkách komisie pre EURO, ktoré sa týkajú ihriska.

Agronómovia a groundsmani všetkých tréningových plôch mali prvýkrát možnosť prediskutovať všetky otázky súvisiace s prípravou ihrísk a požiadaviek týkajúcich sa kvality povrchu.

Novou správou sa stala informácia, že posledné slovo pri posudzovaní kvality bude mať tým a jeho tréner. Výška kosenia, vlhkosť či kompaktnosť podkladu, to všetko bude musieť presne zodpovedať požiadavkám týmu a trénera. Ich hodnotenie nude poslednou inštanciou v posudzovaní tejto oblasti. Veľkým prekvapením bola správa, že predbežné hodnotenie stavu povrchov je plánované na november 2011.

Otázky týkajúce sa ochrany trávnika pred škodcami a chorobami, spôsoby liečby a ďalšie otázky vyplývajúce z tejto oblasti zodpovedal hlavný agronóm na ochranu rastlín, John Lockyer z STRI. Výžive trávnikov a hnojeniu sa venovala Olga Ivashchenko firmy ENGO OOO.

Nepríjemným prekvapením pre komisiu EURO bola správa, že väčšina areálov nemá dostatočné technické vybavenie. Bez kvalitných strojov je takmer nemožné dosiahnuť požadovaný výsledok. Na stretnutí boli aj zástupcovia výrobcov špecializovaných zariadení a strojov ako Campey Turfcare Systems, Dennis & SISIS, Toro a ďalší. Zodpovedali všetky otázky týkajúce sa technického vybavenia.

Prirodzene najdôležitejšou súčasťou stretnutia boli diskusie a vymieňanie si skúseností. Ako povedal Vladimír Khylinsky – Training Ground Manager, tieto stretnutia sú veľmi potrebné a nevyhnutné pre prvotriednu prípravu na Euro 2012.
 
Ďalší workshop je naplánovaný na marec 2012