Golf Online

Zelený kompost - obnoviteľný a udržateľný

Zelený kompost - obnoviteľný a udržateľný

Správne kompostovaný materiál  v sebe obsahuje aktívnu populáciu užitočných  mikro a makroorganizmov, ktoré pomáhajú v boji proti patogénom.

Kompost nie je žiadnou novinkou. V golfovom priemysle sa pohybujem už viac ako 20 rokov a stretol som sa s mnohými greenkeepermi, ktorí ho bežne používali. Jeden z nich so svojimi zamestnancami dokázal vyprodukovať  viac ako 100 ton prírodného dressingového materiálu - pokosenej trávy, odrezkov konárov, kríkov, lístia, zbytkov potravín  z reštaurácie a mnohých iných organických látok.

Kompostovanie v minulosti  prebiehalo svojpomocne a jeho výsledkom  bol „nestabilný“ organický materiál s vysokým obsahom dusíka, ktorý navyše často obsahoval škodlivé patogény spôsobujúce výskyt rôznych ochorení či plesní.  Takýto materiál mal dokonca tendenciu živiny z povrchu, na ktorý bol aplikovaný, čerpať. Bol totiž stále v aktívnej fáze a teda efekt bol často opačný. Namiesto toho aby pomohol, ešte uškodil.  Jeho jedinou výhodou bolo, že bol lacnejší ako nakúpený, špeciálne namiešaný topdressingový materiál.

V súčasnosti je však situácia iná. Ako u väčšiny iných oblastí, objavujú sa stále nové a prísnejšie opatrenia, pravidlá a obmedzenia. Tie znemožňujú výrobcom kompostu pridávať  materiál vzniknutý zo všeobecného netriedeného kompostovateľného odpadu do kvalitných, organických zmesí  určených pre profesionálne použitie. Výrobca musí splniť certifikačné podmienky, aby bolo zaručené, že produkuje stabilný, hotový materiál, dávku po dávke, týždeň po týždni, rok za rokom...


Tajomstvo výroby prvotriedneho zeleného kompostu  je dosiahnuť a udržiavať teplotu aspoň 50°C po dobu minimálne 18- 21 po sebe idúcich dní. V minulosti, za „starých dobrých časov“ produkcia dobrého zeleného kompostu trvala aj dvanásť mesiacov. V súčasnosti, s použitím moderných strojov a vylepšených techník  môžeme kvalitný materiál získať aj za 12-14 týždňov.

Koreňová zóna s obsahom kompostu

Kompostovanie  podľa 100/2005 štandardu znižuje bakteriálne a vírusové patogény na minimálne, nezistiteľné hladiny a bolo preukázané, že vírusy sa znovu neobjavia ani tepelnej deaktivácii.  Ani kompostovanie na takejto úrovni  však nie je sterilizácia a správne nakompostovaný materiál obsahuje aktívnu populáciu mikro a makroorganizmov, ktoré sú prospešné v boji proti patogénom.

Použitie certifikovaného kompostu ako topdressingového materiálu  prípadne jeho pridanie do koreňovej zóny športových trávnikov malo za následok zvýšenie obsahu fosforu, draslíka a dusíka, spolu so zvýšeným obsahom organického uhlíka.  

Dlhodobé používanie kompostu ako topdressingového materiálu tiež viedlo k nižšiemu výskytu plesňových ochorení a k vyššej odolnosti voči bežným škodcom trávnika.

Kompost - zručnosť minulosti alebo veda budúcnosti?

Zažívame dosť náročné ekonomické časy. Všetci manažéri musia hľadať akékoľvek možnosti úspory nákladov. Mnohí volia cestu topdressingu pieskom,  iní zostávajú pri zmesi piesku a väčšieho či menšieho množstva organického materiálu. Typický topdressing s prímesou zeleného kompostu má v sebe menej než 1 % organickej hmoty, avšak aj toto malé množstvo obsahuje užitočné baktérie a mikro a makroorganizmy. Obsah piesku na min. úrovni 85-90% je tiež prospešný pre zlepšenie odvodnenia danej plochy, či už aplikovaný priamo na povrch alebo do dier po aerifikácii dutými hrotmi.

Výhoda oproti  tradičnému zloženiu piesku a jemnej zeminy je aj nižšia hmotnosť, resp. objemová hmotnosť.  Tradičné topdressingové zmesy s prímesou jemnej zeminy majú 1,7 t /m3, zatiaľ čo zmesy s prímesou kompostu zvyčajne len 1,45t/m3 . Dvadsať ton topdressingového materiálu s kompostom má objem približne 13,7 m3 , zatiaľ čo zmes so zeminou má objem len 11,7 m3 !

Ak budete mať v priemere 9.000 m2 greenov, pričom na každý green potrebujete 0,5 t materiálu na ľahký topdressing (dusting), pri frekvencii 8x za rok spotrebujete 42m3 , tj. 72 t zmesi piesku a zeminy. Ak by ste použili zmes s prímesou kompostu, budete potrebovať len 60 t. A to je 20% rozdiel!
Ak zvážime aj ďalšie preukázané výhody ako zníženie výskytu plesňových ochorení, množstva aplikovaných  hnojív a v dlhodobom horizonte aj menšiu náročnosť na zavlažovanie, je možné ušetriť  až 25-30 % rozpočtov na topdressing, hnojenie a fungicídy. Nesmieme zabudnúť ani na mzdové náklady.

Používanie zeleného kompostu prináša úspory nákladov na topdressing, hnojenie a fungicídy (Sixmile Creek golf course in Wanaukee, Wisconsin)

Prvý výskum zameraný na túto problematiku bol vykonaný na Ohio State University v roku 1999. Mnohé ďalšie štúdie, ktoré sa uskutočnili v posledných rokoch a  podložené zberom dát od golfových ihrísk, efektívnosť použitia zeleného kompostu len potvrdili.

Získali sme aj jeden zaujímavý postreh od agronóma z USA, ktorý s kompostom pracoval tridsať rokov. Povedal, že kompost nikdy nesmie byť spracovaný na častice menšie ako  10mm, lebo v tom prípade stratí všetky svoje pozitívne účinky.  Rozhodne nesmie byť rozdrvený na napr. 4 mm ako machová  rašelina.


Článok bol uverejnený na www.pitchcare.com, autorom je Andy Law.