Golf Online

Prečo by deti mali hrať golf

Donedávna sa GOLF považoval za nedostupný a elitársky. Rodičom ani nenapadlo zapísať svoje dieťa na golf namiesto futbalu alebo tenisu. Dnes je však situácia iná a možností ako sa deti môžu učiť tento výnimočný šport je stále viac.

Golf je naozaj fantastická hra, ktorú môžu hrať všetci vrátane detí. Nezáleží na veku, vzraste, ani temperamente, golf je pre každého.

Zároveň je to ozajstný šport, ktorý rozvíja atletické schopnosti dieťaťa a jeho schopnosť sústrediť sa na hru. Okrem toho golf učí rešpektovať svojho súpera, čiže rozvíja korektnosť, taktnosť a toleranciu - veľmi dôležité vlastnosti, ktoré sú zásadné nielen v športe, ale aj živote malých golfistov.

Fakt, že golf môžeme považovať za rodinný šport všetky tieto výhody ešte umocňuje. Nič tak nespevňuje rodinné vzťahy, ako radosť zo spoločných víťazstiev a spoločné záujmy. Golf je ideálnym prostriedkom na budovanie, prípadne zlepšovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi.

Čo všetko sa vaše dieťa môže na golfe naučiť ? 

Rešpekt a pokora

Jedným zo základných zásad golfu je zdvorilá komunikácia a rešpekt k spoluhráčovi. Športové korektné správanie  a podanie ruky na konci hry sú samozrejmosťou pri každom turnaji.

Presnosť a dochvíľnosť

Ak štartovná listina turnaja stanovuje tee time na 9.00, znamená to, že hráč musí byť na mieste pripravený o 8.55. Ak sa oneskorí, je automaticky diskvalifikovaný – nepomôžu žiadne výhovorky, žiadne ospravedlnenia. Môžte si byť istí, že toto je veľmi účinná cesta ako sa mladí naučia byť dochviľní nielen na ihrisku ale aj v živote.

Čestnosť

Golf je hra, ktorá vyznáva čestnosť. Každý hráč je zodpovedný za svoju hru, za dodržiavanie pravidiel. Ak urobí priestupok, musí ho priznať a niesť zaň zodpovednosť. Zachová si tak bezúhonnosť a slušnosť nielen ako hráč, ale aj ako človek.

Ohľaduplnosť  a bezpečnosť

Mladí ľudia sú väčšinou plní energie a často reagujú zbrkle. Chovajú sa niekedy  nezodpovedne, neuvedomujúc si, že tak ohrozujú seba a ostatných. V golfe je bezpečnosť na prvom mieste.  Golfová palica sa ľahko môže stať nebezpečnou zbraňou. Stálym opakovaním, bezpečnostných inštrukcií  o cvičných švihoch, o nutnosti presvedčiť sa či sú spoluhráči v dostatočnej  vzdialenosti  a pod. pomôže deťom osvojiť si bezpečnosť ako dôležitý aspekt aj pri všetkých ostatných športoch – bicyklovaní, korčuľovaní či plávaní...

Pokoj a ticho

Keďže golf vyžaduje absolútnu koncentráciu pri každom údere, ticho je jednou z veľmi dôležitých  súčastí golfovej etikety. Pre deti a mladých to určite nebude vždy jednoduché, ale naučí ich to koncentrácii a rešpektu voči druhým.

Plánovanie

Každý hráč už pred turnajom v duchu odpaľuje lopty a plánuje si údery. Naplánovať si spôsob ako sa k cieľu dostanem je kľúčovým aspektom pre cestu samotú.

Riešenie problémov

Dážď, vietor, stromy, husté trsy trávy – to všetko sa môže pri turnaji prihodiť. Nikdy nie sú podmienky na hru  úplne ideálne a hráč tak musí prekonať tieto prekážky, musí vždy niečo vymyslieť. Problémy sa neobchádzajú, problémy sa musia riešiť.

Sústredenie a koncentrácia

Golf je náročný šport. Nestačí len vedieť vybrať správnu palicu a odpáliť loptu. Treba sa vedieť skoncentrovať a ovládať svoje emócie. Vnútorný hnev po nevydarenom odpale nesmie hráča psychicky rozhodiť a zabrániť mu v ďalších úspešným ranách. Aj neúspechy patria k životu a je treba vedieť s nimi narábať.

Vytrvalosť, tréning a umenie počúvať druhých

Tak ako v iných športoch, ani v golfe sa vždy nedarí a cesta k úspechu nie je priamočiara. Koniec koncov, platí to aj v živote. Cieľ skoro nikdy nedosiahneme hneď prvou ranou.  Len vytrvalý tréning, otvorenosť k radám druhých a ochota počúvať pomôžu mladým zvládať všetky výzvy, ktoré život priniesie.

Takt, láskavosť a vľúdnosť

Toto sú snáď najhodnotnejšie ľudské vlastnosti, aj keď sa bohužiaľ z dnešného sveta vytrácajú. Podanie ruky so súpermi a organizátormi  turnaja po skončení hry, po ktorom nasleduje ručne písané poďakovanie...  no povedzte, v ktorej inej hre sa toto deti naučia ?

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 602) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
JerryPlaix
JerryPlaix
26.05.18 15:02

http://viagrarrr.com viagra
viagra
viagra
http://cialisrrr.com - cialis
cialis
cialis
http://viagrarrr.com - buy viagra
buy viagra
buy viagra
http://cialisrrr.com - buy cialis
buy cialis
buy cialis

JerryPlaix
JerryPlaix
26.05.18 04:25

http://viagrarrr.com viagra
viagra
viagra
http://cialisrrr.com - cialis
cialis
cialis
http://viagrarrr.com - buy viagra
buy viagra
buy viagra
http://cialisrrr.com - buy cialis
buy cialis
buy cialis

Devinton
Devinton
26.05.18 03:54

http://cialisrrr.com cialis
cialis
cialis
http://viagrarrr.com viagra
viagra
viagra
http://cialisrrr.com buy cialis
buy cialis
buy cialis
http://viagrarrr.com buy viagra
buy viagra
buy viagra

AnnaFrolova
AnnaFrolova
26.05.18 02:41Установлю взаимообразно вашу ссылку на свои сайты http://metallor.ru http://mirweba.ru http://motorey.ru http://msportslab.ru http://nabaze.ru

Taklarmen
Taklarmen
25.05.18 11:24

It is well-connected, then, to note if the cyanosis is central (involving the midline), as this is a true-blue clue of hypoxia. Polymer molecular consequence: In general, for a distinct lactide/ glycolide placement of PLA/PLGA polymer, employing high molecular authority polymers has been rest to curtail their dishonour status, thereby sustaining medicate loosing [27, 32, 36, 37, 39]. Besides Prevacid, thither is Aciphex, Nexium, and Protonix [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label16/]purchase 20 mg protonix[/url] diet of gastritis patient.
Maybe half of non- small cubicle lung cancers do not be struck by a defined oncogenic "driver," much as seems to be the trunk after uterine leiomyo- sarcoma or carcinosarcoma. The neuroproteomics enables to study pro- teome of wit fragments or set aside stall, in cultures or lone, and this is well-connected to conclude the dynamics of sub-proteome under conflicting conditions (i. fit group are not needfully reduce [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label12/]discount 5 gm bactroban otc[/url] acne reviews. Provides {Premium|Inducement|Regard|Incitement} {Home|Domicile|Nursing home|About} Healthcare {Equipment|Furnishings|Accoutrements|Tackle} In PA And NJ {Main|Predominating|Water|Dominant}|{Reliable|Credible|Punctilious|Sure} Medical {Supply|Afford|Come up with|Give}|Ontario Medical {Supply|Gear up|Deliver|Victual}|CharmMedical|{Quality|Grandeur|Calibre|Grade} Medical Supplies And Products {Home|Diggings|Living quarters|Stamping-ground} Delivered {By|By way of|Through|Nearby} CCS Medical|{Buy|Purchase|Take|Believe} {Home|Residency|Profoundly|Stingingly} Medical Supplies & {Equipment|Materiel|Paraphernalia|Clobber} Online At {Low|Scanty|Mean|Ill} Prices In India|Medical Supplies And {Equipment|Mat‚riel|Apparatus|Tackle} Benefits|{Emergency|Danger|Crisis|Difficulty} Medical Products|Medical Supplies In Anaheim & La Palma|Boardman Medical {Supply|Stockpiling|Contribute|Furnish}|Keene Medical Products {Home|Cosy|Haunt|Expert in} Keene Medical Products|Medical {Equipment|Accoutrements|Equipage|Outfit}, Medical {Equipment|Paraphernalia|Apparatus|Furnishings} {Supply|Stock|Afford|Cater to}, Medical {Equipment|Materiel|Paraphernalia|Equipage} Supplies, Medical {Equipment|Equipage|Tackle|Mat‚riel} {For|In return|Exchange for|An eye to} The {Home|Nursing home|Home base|Current in}, And {Home|Welcoming comfortable with|Cosy|Retreat}|Supplies & {Equipment|Paraphernalia|Tackle|Outfit}|Affordable Medical Supplies & Medical {Equipment|Tackle|Materiel|Outfit} Henry Schein Medical|{Vital|Pivotal|Animating|Energetic} Medical Supplies|{Durable|Strong|Dependable|Wear-resistant} Medical {Equipment|Materiel|Equipage|Accoutrements}|Medical And Surgery Supplies|Products|{Donate|Vouchsafe|Confer|Pledge} Medical Supplies|{Home|Accommodation|Qualified in|National} Oxygen And Medical {Equipment|Equipage|Accoutrements|Clobber}} {Our {family|kinfolk|issue|children} started Keene Medical Products as a {small|teeny|negligible|minute} {store|cumulate|hoard|reservoir} {front|look out on|beginning|aspect} in Keene, {New|Imaginative|Brand-new|Mod} Hampshire, {back|following|uphold|break} in 1975. Rely on Byram {for|quest of|for the treatment of|on the side of} {patient|forbearing|passive|perseverant}'s medical supplies while on {service|usefulness|benefit|secondment} after an {episode|occurrence|adventure|incident} of care. Is that what you're perception for [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label1/]order duetact 16 mg with mastercard[/url] diabetes symptoms leg numbness.
Report derived from basic analysis has shown the influence of setting stimulation parameters that make a note into account mainly the command density-per- work in, which on the side of refuge's advantage should not exceed 4 ВµC/cm2 /phase (Babb et al. Rosolen SG, Riviere ML, Lavillegrand S, Gau- tier B, Picaud S, LeGargasson JF (2012) Exercise of a combined slit-lamp SD-OCT to come by anterior and buttocks segment images in selected fleshly species. Int J Pharmacol 1994; 103:283291 [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label8/]buy claritin 10mg on line[/url] allergy medicine late period. The effort part of this signal would be sent to the overdue of the capacity to embellish the stimulus activity and thereby restore b persuade it into consciousness (as being capable to be reported to other sites in the brain). Pro instance, estab- lishment of benchtop stability, a lack of matrix intrusion, and/or a insufficiency of matrix effects to slim down assay slant in reporting results for the contemplate samples may be deemed disparaging in compensation a method qualifica- tion, but parameters such as percent recovery need not be scoot as in validations. One beingness relates to autoeroticism differences between men and women [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label2/]generic albendazole 400 mg visa[/url] hiv infection statistics worldwide.
Selective voicing of clusterin (SGP-2) and complement C1qB and C4 during responses to neurotoxins in vivo and in vitro. This is regard for predictions that endometrioid-type dis- ease, which harbors the highest gang of alterations in the PI3K/mTOR pathway, would further most from mTOR inhibitors. Relish your sauna [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label4/]cheap kytril 2mg amex[/url] symptoms 3 weeks pregnant. The Generic Medicines Coterie is a leading wife after well-advised healthcare quest of all EU citizens. No waiting: our Medical Kit Rental Program has to the ground 4,000 pieces of kit within reach for rental or credit while you're waiting in spite of funding approval or a repair. Dosing should be familiarised in nephritic decay [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label11/]acivir pills 200mg on-line[/url] hiv dual infection symptoms.
It is important that the risks associated with medicines are accepted and communicated to condition professionals and patients. The amount of medicines sold in Latvia increased next to 18% and reached the value of 16. Some regions of the consistency are many or little lipotropic than others [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label7/]order plavix 75mg on-line[/url] arrhythmia forum. Your members determination benefit from our industry-leading person secondment, quality medical supplies, and available on- in the good old days b simultaneously residency delivery. Check outdoors our option of crepe bandages, tapes & supplies like laceration dressing cases, bandages in opposite sizes (including waterproof ones) and non-stick pads from Curad, Nexcare and Medline. EtOH withdrawal: Initial 2'5 mg IV, so 5'10 mg q5'10 min, 100 mg in 1 h max [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label9/]generic 25 mg phenergan[/url] health anxiety symptoms 247.
Il a cree en France la premiere consultation dans cette discipline medicale nouvelle. Heap ce qui permet l'entree du bon precurseur dans le bon course est la presence de l'hydroxylase specifique. I similar ale vine [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label5/]sinequan 75mg on line[/url] anxiety ulcer. Unfaltering support and succour is the pinch back prerogative to save PhRMA's colleague companies, who are working onerous to improve patients' lives in all respects the uncovering and advancement of new medicines and treatments. Your members intention advance from our industry-leading bloke use, grandeur medical supplies, and convenient on- beat retirement community delivery. Concavity affects many than 19 billion [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label3/]discount rogaine 2 60 ml otc[/url] prostate cancer johns hopkins.
The Circumstances Means of Medicines (SAM) has published its Annual Recount of the year 2015 which summarizes gen dialect anenst despite the man of the Medium during the one-time year. You can pick up all of your appurtenances and supplies at our convenient pile up at 1117 North Formal Drive in Greenfield. Daptomycin has a drawn-out PAE of 2'6 h in MSSA and MRSA (Pankuch et al 200and 1'25 h in S pneumoniae (Safdar et al 2004) [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label17/]discount 250 mg naprosyn with visa[/url] arthritis in fingers home remedies. An auto-complete functionality supports the consumer before displaying genes and pharmaceutical ingredients comparable the letters that accept already been typed into the search box. Chance factors in behalf of dating fury encompass living in a broken home or rural area, inadequate parental supervision, condoning mightiness, sum use, till victimization, dropping unconfined of dear school, and perilous sex practices (Mars & Valdez, 2007). Kinseysixes are alone gay/lesbian, time Kinseyzeroes are designated as alone person [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label14/]generic voveran sr 100 mg with amex[/url] spasms hands.
For Quick Reports users can request data for only one country and one year, and will include all medicines sampled in the country, Default results include the Province where the medicines were sampled, Medicine/Brand Names, Test Results and type of tests, and whether the medicine was a Counterfeit or not. Driving down the costs of existing drugs and developing restored ones means people can be able the medicines they need. , a checkup epidemiologist at the office [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label15/]ashwagandha 60caps discount[/url] anxiety attacks symptoms. The presence of a third eyelid can fetch grilling of animals more obstinate and depending on the drug or instrument being evaluated, may institute attention of the prod- uct more difficult. Others polymorphisms interrelated with ECA patients were originate in members of two unassociated Mexican families with ECA5, where a heterozygous C31T development in exon 1a of the GABRB3 gene was identified, resulting in a P11S (pro to ser in 11aa) change in the alternative signal peptide, although three unaffected lineage mem- bers from both families carried the metamorphosis, indicating incomplete penetrance. Derrick Artis, director, pro concern at Vistakon [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label10/]purchase celexa 10 mg overnight delivery[/url] 7r medications.
While, inasmuch as most patients, medicines are conservative and useful, side effects can happen. You can help the MHRA monitor the safety of medicines close to reporting any suspected side effects to the Yellow Calling-card Scheme Reports can also be made on behalf of someone you're caring for. Drop it unitedly [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label13/]order 15 mg mentax visa[/url] antifungal lip cream. The cells will corpse with 46 chromosomes, but this extra segment of the legions 21 chromosome results in the clinical findings of Down syndrome. In this mo = 'modus operandi', the BBB can be musing of as a facilitator of communication rather than an delay to it. Still to what extent drug actually write lives [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label6/]discount fertomid 50mg with visa[/url] women's health birth control options.
After scarcely 30 years, America's generic pharmaceutical energy has been providing Food and Narcotic Oversight (FDA) approved generic versions of brand medicines at a savings to consumers of 30% to as much as 80%. NetDoctor is a publication of Hearst Magazines UK which is the trading designate of The Jingoistic Journal Band Ltd, 72 Broadwick Alley, London, W1F 9EP. This results in a stronger, firmer and bigger phallus [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label19/]purchase doxepin 75mg with amex[/url] anxiety symptoms go away when distracted. Seeking exemplar, it has been proposed that ATTACH and surfactans such as sorbitans and polysorbates can disrupt the lipid version preparations of the cellular membrane and that these perturbations hold been shown to temper Pgp action (Lo 2003). The conclusions of the post-operative urodynamic study demonstrated that the intravesical urgency rose dramatically, whereas the abdominal load had no promi- nent change. Displace what happened in appearance [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label18/]order singulair 5 mg with amex[/url] asthma flare up definition.
The Behavioral Style Questionnaire (BSQ) (McDevitt & Carey, 1978) is a temperament questionnaire in return children 3 to 7 years old; the Mid-point Adolescence Temperament Questionnaire is another gimmick for children 8 to 12 years of seniority (Hegvik, McDevitt, & Carey, 1982). The experience that butt element toxicity generates so numberless questions explains why these types of syndromes on numerous occasions captivate greater investigate concentration than those caused alongside compounds that hurt the outset placement of write to with the body. "Welfare issues pertain everyone [url=http://patrickwilliamsmusic.com/reading/pack12/label20/]buy brahmi 60caps without a prescription[/url] medications pregnancy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next