Golf Online

Prečo by deti mali hrať golf

Donedávna sa GOLF považoval za nedostupný a elitársky. Rodičom ani nenapadlo zapísať svoje dieťa na golf namiesto futbalu alebo tenisu. Dnes je však situácia iná a možností ako sa deti môžu učiť tento výnimočný šport je stále viac.

Golf je naozaj fantastická hra, ktorú môžu hrať všetci vrátane detí. Nezáleží na veku, vzraste, ani temperamente, golf je pre každého.

Zároveň je to ozajstný šport, ktorý rozvíja atletické schopnosti dieťaťa a jeho schopnosť sústrediť sa na hru. Okrem toho golf učí rešpektovať svojho súpera, čiže rozvíja korektnosť, taktnosť a toleranciu - veľmi dôležité vlastnosti, ktoré sú zásadné nielen v športe, ale aj živote malých golfistov.

Fakt, že golf môžeme považovať za rodinný šport všetky tieto výhody ešte umocňuje. Nič tak nespevňuje rodinné vzťahy, ako radosť zo spoločných víťazstiev a spoločné záujmy. Golf je ideálnym prostriedkom na budovanie, prípadne zlepšovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi.

Čo všetko sa vaše dieťa môže na golfe naučiť ? 

Rešpekt a pokora

Jedným zo základných zásad golfu je zdvorilá komunikácia a rešpekt k spoluhráčovi. Športové korektné správanie  a podanie ruky na konci hry sú samozrejmosťou pri každom turnaji.

Presnosť a dochvíľnosť

Ak štartovná listina turnaja stanovuje tee time na 9.00, znamená to, že hráč musí byť na mieste pripravený o 8.55. Ak sa oneskorí, je automaticky diskvalifikovaný – nepomôžu žiadne výhovorky, žiadne ospravedlnenia. Môžte si byť istí, že toto je veľmi účinná cesta ako sa mladí naučia byť dochviľní nielen na ihrisku ale aj v živote.

Čestnosť

Golf je hra, ktorá vyznáva čestnosť. Každý hráč je zodpovedný za svoju hru, za dodržiavanie pravidiel. Ak urobí priestupok, musí ho priznať a niesť zaň zodpovednosť. Zachová si tak bezúhonnosť a slušnosť nielen ako hráč, ale aj ako človek.

Ohľaduplnosť  a bezpečnosť

Mladí ľudia sú väčšinou plní energie a často reagujú zbrkle. Chovajú sa niekedy  nezodpovedne, neuvedomujúc si, že tak ohrozujú seba a ostatných. V golfe je bezpečnosť na prvom mieste.  Golfová palica sa ľahko môže stať nebezpečnou zbraňou. Stálym opakovaním, bezpečnostných inštrukcií  o cvičných švihoch, o nutnosti presvedčiť sa či sú spoluhráči v dostatočnej  vzdialenosti  a pod. pomôže deťom osvojiť si bezpečnosť ako dôležitý aspekt aj pri všetkých ostatných športoch – bicyklovaní, korčuľovaní či plávaní...

Pokoj a ticho

Keďže golf vyžaduje absolútnu koncentráciu pri každom údere, ticho je jednou z veľmi dôležitých  súčastí golfovej etikety. Pre deti a mladých to určite nebude vždy jednoduché, ale naučí ich to koncentrácii a rešpektu voči druhým.

Plánovanie

Každý hráč už pred turnajom v duchu odpaľuje lopty a plánuje si údery. Naplánovať si spôsob ako sa k cieľu dostanem je kľúčovým aspektom pre cestu samotú.

Riešenie problémov

Dážď, vietor, stromy, husté trsy trávy – to všetko sa môže pri turnaji prihodiť. Nikdy nie sú podmienky na hru  úplne ideálne a hráč tak musí prekonať tieto prekážky, musí vždy niečo vymyslieť. Problémy sa neobchádzajú, problémy sa musia riešiť.

Sústredenie a koncentrácia

Golf je náročný šport. Nestačí len vedieť vybrať správnu palicu a odpáliť loptu. Treba sa vedieť skoncentrovať a ovládať svoje emócie. Vnútorný hnev po nevydarenom odpale nesmie hráča psychicky rozhodiť a zabrániť mu v ďalších úspešným ranách. Aj neúspechy patria k životu a je treba vedieť s nimi narábať.

Vytrvalosť, tréning a umenie počúvať druhých

Tak ako v iných športoch, ani v golfe sa vždy nedarí a cesta k úspechu nie je priamočiara. Koniec koncov, platí to aj v živote. Cieľ skoro nikdy nedosiahneme hneď prvou ranou.  Len vytrvalý tréning, otvorenosť k radám druhých a ochota počúvať pomôžu mladým zvládať všetky výzvy, ktoré život priniesie.

Takt, láskavosť a vľúdnosť

Toto sú snáď najhodnotnejšie ľudské vlastnosti, aj keď sa bohužiaľ z dnešného sveta vytrácajú. Podanie ruky so súpermi a organizátormi  turnaja po skončení hry, po ktorom nasleduje ručne písané poďakovanie...  no povedzte, v ktorej inej hre sa toto deti naučia ?

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 36 40(komentárov: 6398) Pridať komentár
 
ferf
manya smith
26.04.24 12:40

trezor.io/Start ||
trezor.io/Start ||
trezor.io/Start ||
trezor.io/Start ||
Trezor Wallet ||
Trezor Suite ||
trezor.io/Start ||
trezor.io/Start ||
trezor.io/Start ||
trezor.io/Start ||
ledger.com/start ||
ledger.com/start ||
ledger.com/start ||
ledger.com/start ||
ledger.com/start ||
ledger.com/start ||
ledger.com/start ||
ledger.com/start ||
ledger.com/start ||
ledger.com/start ||
Trezor Hardware Wallet ||
Trezor Hardware Wallet ||
Trezor Hardware Wallet ||
Trezor Hardware Wallet ||
Trezor Hardware Wallet ||
Trezor Bridge ||
Trezor Bridge ||
Trezor Bridge ||
Trezor Bridge ||
Trezor Bridge ||
ledger.com/Start ||
ledger.com/Start ||
ledger.com/Start ||
ledger.com/Start ||
ledger.com/Start ||
Ledger Live Download ||
Ledger Live Download ||
Ledger Live Download ||
Ledger Live Download ||
Ledger Live Download ||
Trezor Hardware Wallet ||
Trezor Hardware Wallet ||
Trezor Hardware Wallet ||
Trezor Hardware Wallet ||
Trezor Hardware Wallet ||
Trezor.io/start ||
Trezor.io/start ||
Trezor.io/start ||
Trezor.io/start ||
Trezor.io/start ||
Trezor Bridge ||
Trezor Bridge ||
Trezor Bridge ||
Trezor Bridge ||
Trezor Bridge ||
Trezor Wallet ||
Trezor Wallet ||
Trezor Wallet ||
Trezor Wallet ||
Trezor Wallet ||
Ledger.com/start ||
Ledger.com/start ||
Ledger.com/start ||
Ledger.com/start ||
Ledger.com/start ||
Ledger Live Download ||
Ledger Live Download ||
Ledger Live Download ||
Ledger Live Download ||
Ledger Live Download ||
Ledger Live Desktop ||
Ledger Live Desktop ||
Ledger Live Desktop ||
Ledger Live Desktop ||
Ledger Live Desktop ||
Ledger Live Login ||
Ledger Live Login ||
Ledger Live Login ||
Ledger Live Login ||
Ledger Live Login
Trezor Suite ||
Trezor Suite ||
Trezor Suite ||
Trezor Suite ||
Trezor Suite ||
Ledger Live Desktop ||
Ledger Live Desktop ||
Ledger Live Desktop ||
Ledger Live Desktop ||
Ledger Live Desktop||
Trezor.io/Start ||
Trezor.io/Start ||
Trezor.io/Start ||
Trezor.io/Start ||
Trezor.io/Start ||
Ledger.com/start ||
Ledger.com/start ||
Ledger.com/start ||
Ledger.com/start ||
Ledger.com/start ||
Trezor Suite ||
Trezor Suite ||
Trezor Suite ||
Trezor Suite ||
Trezor Suite ||
Ledger Live Login ||
Ledger Live Login ||
Ledger Live Login ||
Ledger Live Login ||
Ledger Live Login ||
Exodus Web3 Wallet ||
Exodus Web3 Wallet ||
Exodus Web3 Wallet ||
Exodus Web3 Wallet

anna smith
annasmith
24.04.24 09:45

Publicpill online pharmacy
My name is Anna Smith. I recently completed my B. Pharm and M. Pharm degrees at a university in the United States. I work at Publicpill Online Pharmacy right now. It is dedicated to providing convenient and affordable access to medications and health products. The biggest pharmacy in the USA is called publicpill. https://publicpill.com/
Worm infections, though seemingly antiquated, persist as a significant global health concern. This article delves into the intricacies of worm infections, exploring their types, causes, symptoms, and the multifaceted approaches to their diagnosis, treatment, and prevention.
Nitazoxanide 500 that’s Anthelmintics & Anti-Worm medicinal drug.

Nizonide 500,
Nizonide 500mg ,
nizonide 200 ,
Alinia 500 ,
Nitazoxanide 500mg,
vermact 12,
bimatoprost ophthalmic solution 0.03 ,
Bimat eye drops ,
praziquantel 600 mg ,
praziquantel 600mg,

Following medicine is use in Acne Scar and acne Treatments.
Isotretinoin 20 ,
Accutane 10mg,
Tretiva 20 ,
isotroin 20mg capsule,
Isotretinoin 20,
isotroin 10,
isotroin 20,
tretinoin cream 0.025,

Cenforce 100 widely used by men aged between 18 to 65 years old used to treat male dysfunction or Erectile Dysfunction (ED).
sildenafil 100mg sildenafil citrate ,
viagra 100mg sildenafil citrate 100,
cialis 20 mg oral tablet,
Purchase apcalis oral jelly,
Super vidalista.

Smith
Johnathan Smith
24.04.24 09:44

My name is Anna Smith. I recently completed my B. Pharm and M. Pharm degrees at a university in the United States. I work at Publicpill Online Pharmacy right now. It is dedicated to providing convenient and affordable access to medications and health products. The biggest pharmacy in the USA is called publicpill. https://publicpill.com/

sandyterrace.com
sandyterrace.com
21.04.24 14:06

buysteriodsonline.com
"전하, 전하... 대승리... 대승리..."