Golf Online

Ako zničiť burinu v trávniku?

Puma Extra je postrekový herbicíd. Je určený na ničenie ježatky, ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom, raži a tritikale.

Účinná látka: 69 g/l fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l + 75 g/l mefenpyr-diethyl 75 g/l
Balenie: 5 ltr
Dávkovanie: 0,8-1 ltr/ha

Spektrum účinnosti

Ovos hluchý, ježatka kuria, metlička obyčajná, psiarka roľná, ježatka kuria noha  a niektoré ďalšie jednoročné jednoklíčnolistové buriny.

Kultúrne druhy tráv nepoškodzuje.

Lipnicu ročnú neničí.

Chcete vedieť viac? Napíšte nám!